Білінська Оксана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білінська Оксана Богданівна
Doa Bilinska.jpg
к арх., доцент
Дата народження 12 липня 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Ордерні портали Львова XVI-XVIIcт.
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, директор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Білінська Оксана Богданівна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 12 липня 1975 року

Тема дисертації: Архітектурний ордер у забудові Львова XVI-XVII ст. (Принципи застосування і методи реставрації) [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Білінська Оксана Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 259 арк.: рис. — арк. 204-235

Науковий керівник: доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, директор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Архітектурна графіка
 • Архітектурна композиція
 • Історія архітектури

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • Ордерні портали Львова XVI-XVIIcт.

Вибрані публікації, твори

 1. Архітерктурна композиція. Курс практичних занять та завдань [Текст] : навч. посіб. з практ. занять та завдань / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 151 с. : рис. — Бібліогр.: с. 14-15. — Дод. наклад 200 экз. — ISBN 978-617-607-075-7

Наукові фахові видання України

 1. Предко* О. Архітектура будинку на пл.Ринок, 44 у Львові // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Урбаністично-архітектурні проблеми міст Галичини». — Львів: ДУЛП, 1998. — С.118-126.
 2. Предко О. Застосування ордеру у житлових будинках Львова XVI-XVIIст. // Вісник ДУ «Львівська політехніка». — Львів: ДУЛП, 1999. — № 375. — С.225-230.
 3. Предко О. Ордер у житловій архітектурі Львова і Замостя XVI-XVIIст. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів: НУЛП, 2000. — № 410. — С.120-128.
 4. Казанцева Т., Предко О. Засоби пластичної виразності фасадів (ордер і фактура) кам’яниць періоду Ренесансу // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів: НУЛП, 2000. — № 410. — С.100-104.
 5. Предко О. Ордерні портали Львова XVI-XVIIcт. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів: НУЛП, 2002. — № 439. — С.259-266.
 6. Предко О., Казанцева Т. Застосування русту та фактури в ордерних деталях Львова XVI-XVIIcт. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во НУЛП, 2002. — № 439. — С.266-271.
 7. Предко О. Архітектурні трактати XV-XVIIст.: роль у формуванні ордеру в архітектурі Львова // Сборник научных трудов ОГАСА «Региональные проблеми архитектуры и строительства». — Одеса: Астропринт, 2002. — № 3-4. — С.248-255.
 8. Білінська О. Особливості застосування ордерних членувань у порталах споруд Львова кін.XVI-XVIIст.// Вісник НУ «Львівська політехніка». — Львів: НУЛП, 2004. — № 505. — С.159-163.
 9. Білінська О. Прототипи орнаментів ордерних членувань споруд Львова XVI-XVIІст. у трактатах Відродження // Вісник Львівського державного аграрного університету. — Львів, 2005. — № 6. — С.153-157.

Публікації у наукових журналах, тези доповідей

 1. Предко О. Міжвіконні колони в інтер’єрі львівських споруд кінця XVI-XVIIстоліть // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів: НТШ, 2001. — Том CCXLI. — С.361-381.
 2. Предко О. До проблеми збереження архітектурних пам’яток Львова XVI-XVIIст. з ордером // Матеріали наукової краєзнавчої конференції «Історичні пам’ятки Галичини». — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. — С.195-206.
 3. Предко О. Архітектурний ордер: кам’яні колони інтер’єрів споруд Львова XVI-XVIIст. // Родовід. — К., 2002. — Число 1-2 (18-19). — С.68-76.
 4. Предко О. Пропозиції реставрації віконних обрамлень XVI-XVIIст. з ордером з колекції львівських музеїв // Тези та матеріали доповідей І Міжнародного форуму реставраторів. — Львів: СПОЛОМ, 2002. — С.30-31.
 5. Предко О. Гуманізм та його значення у розвитку архітектурних ордерних трактатів періоду Відродження // Вісник НУЛП. — Львів: НУЛП, 2003. — № 473. — С.90-101.
 6. Білінська О. Ренесансне вікно Львова: особливості та походження ордерних форм// Студії мистецтвознавчі. — К., 2005. — Число 3 (11). — С.59-74.
 7. Білінська О. Реставрація архітектурних ордерів Львова XVI-XVIIст.// Збірник матеріалів VIII електронної наукової конференції «Молода мистецька наука України». — Харків: ХДАДМ, 2005. — № 8. — С.12-14.
 8. Билинская О. Применение классических ордеров в дизайне жилых домов г. Львова XVI-XVII вв. // Материалы международной научно-методической конференции «Развитие региональных архитектурно-художественных школ в контексте историко-культурных традиций». — Казань: КГАСУ, 2005. — С.70-73.
 9. Білінська О. Портали споруд Львова кінця XVI-XVIIст.: класифікація, питання ордерних членувань // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії архітектури та містобудування. — Львів: НТШ, 2005. — Том CCXLIX. — С.200-233.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 323

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: kafedra.mb@gmail.com