Білас Орест Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білас Орест Євгенович
Bilas.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 11 вересня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів розпізнавання образів;

нейромережеві технології; процеси ґарантування якості програмного забезпечення.

Кваліфікаційний рівень магістр математики, програмування
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки, чл.-кор.НАН України, доктор технічних наук, професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та інформатизаціїУкраїни та НАН України.
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Білас Орест Євгенович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 11 вересня 1975 року.

Освіта

2010 р. — вчене звання доцент кафедри програмного забезпечення;

2004 р. — кадидат технічних наук, захистив дисертацію за спеціальністю «автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»;

Тема дисертації: Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Білас Орест Євгенович; Держ. ком. зв’язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ.інфраструктури, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2004. — 172 арк.: рис. —Бібліогр.: арк. 128-142

Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки, чл.-кор.НАН України, доктор технічних наук, професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та інформатизаціїУкраїни та НАН України.

В 2001 році закінчив аспірантуру при Національному університеті «Львівська політехніка»;

1993–1998 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність прикладна математика, отримав кваліфікацію магістра математики, програмування.

Професійна діяльність:

з 2005 р. по даний час — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2001 р. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

з 1998 р. навчався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»;

1998-2004 рр. — працював в ДНДІ інформаційної інфраструктури.

Нагороди та відзнаки

У 2001 р. отримав ґрант на проходження стажування у літній школі Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, Австрія(International Institute for Applied Systems Analysis, Austria).

У 2002 р. отримав стипендію голови облдержадміністрації для молодих вчених.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Аналіз вимог до програмного забезпечення»;

«Стандарти та засоби керування якістю процесу розробки програмного забезпечення»;

«Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення»;

«Якість програмного забезпечення та тестування».

Наукові інтереси

розпізнавання образів;

нейромережеві технології;

процеси ґарантування якості програмного забезпечення.

Вибрані публікації

Понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в числі яких 20 наукових статей у фахових виданнях,матеріали різного рівня конференцій та 7 навчально-методичних розробок.

Основні наукові публікації:

Білас О.Є. Класифікація образів з допомогою нейромереж та можливість оцінки її якості // Комп’ютерні технології друкарства.- № 4.- 2000.-С.208-213.

Грицик В.В., Білас О.Є. Нейромережеві засоби інтелектуального управління у системах керування // Інформаційні технології ісистеми.- 2003.- Т.6.- № 1.-2.- С. 58-62.

Білас О., Томашевський О. Інтелектуальне управління та нейромережеве розпізнавання станів системи керування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології.- № 481.- 2003.- С. 115-120.

Viitamo E., Bilas O. Competitiveness of the Forest Sector inthe EU Candidate Countries ? Cluster Analysis.- International Institute for Applied Systems Analysis, Interim Report: IR-02-012.- Laxenburg, Austria,2002.- 47 p.

Білас О.Є. Обробка часових рядів з допомогою нейромереж //Труды Одесского политехнического университета.- Вып. 3(15).- 2001.- С. 127-130.

Метод CRUD аналізу вимог до програмного забезпечення / О. Є.Білас // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті.СІТЕМ-2009. Інноваційні ідеї : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., Львів,2009 р. / Львів. філія Європ. ун-ту , Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л.,2009. — С. 45-49. — Бібліогр.: 3 назви.

Оцінка критеріїв якості процесу розробки програмних продуктів / О. Білас // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT’2009, 15-17 жовт. 2009, Львів,Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ.технологій. — Л., 2009. — С. 192-194.

Адаптування завдань з галузі програмної інженерії до комп’ютерного тестування / О. Є. Білас, Г. Б. Кришталь // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї :матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. /Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 30-34. — Бібліогр.: 2 назви.

Requirements attribute and analysis tool for softwarespecification / O. Bilas // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami —2010 : materiaty VI Medzynar. nauk.-prakt. konf., 07-15 list. 2010 r. — Vol. 13: Matematyka. Nowoczesne informacyjne technoragie. Fizyka. Budownictwo iarchitektura. — PrzemysJ : Nauka i studia, 2010. — S. 52-55. — Bibliogr

Навчально-методичні розробки:

Верифікація і тестування програмного забезпечення. Конспект лекцій для студентів базових напрямів 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050103 «Програмна інженерія». І частина. / Укл.: О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 80 с.

Сучасні Internet/Intranet—технології. Методичні вказівки долабораторних робіт для студентів базового напрямку «Комп’ютерні науки» спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем«.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. — 24 с.

Верифікація і тестування програмного забезпечення.Тестування обчислювальних процесів. Інструкції до лабораторних робіт для студентів базового напрямку «Комп’ютерні науки» спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем». / Укл.: Є.Н. Федорчук, О.Є.Білас. — Львів: Видавництво Львівської політехніки,2004. — 12 с.

Управління користувачами і групами, спільний доступ дооб’єктів файлової системи у Windows XP: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Адміністрування та безпека комп’ютерів» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.:В.С. Яковина, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 40 с.

Аудит і налаштування безпеки у Windows XP: Методичнівказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Адміністрування та безпека комп’ютерів» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С. Яковина, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 40 с.

Верифікація і тестування програмного забезпечення.Автоматизація процесу тестування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: О.Є. Білас, Є.Н.Федорчук, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 24 с.

Метод аналізу ієрархій: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації» для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С.Яковина, В.М. Семотюк, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. — 20 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com