Бущак Галина Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бущак Галина Андріївна
RTEmagicC bucshak.JPG.JPG
старший викладач
Дата народження 16 березня 1968 року.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «Викладач будівельних дисциплін»
Галузь наукових інтересів особливості епістолярних та пізнавальних стилів в осіб з яскраво вираженою функціональною асиметрією в сенсорно-руховій сфері;

розробка тестових завдань з дисциплін та їх перевірка на надійність, валідність як інструменту вимірювання навчальної успішності студента.

Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Бущак Галина Андріївна — старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Дата народження: 16 березня 1968 року.

1986 по 1991 рік — навчалася у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Викладач будівельних дисциплін», Будівельний факультет.

Під час навчання опановувала як будівельні дисципліни так і педагогіку, психологію, методику викладання. Закінчила навчання з червоним дипломом.

1993-1996 рр. — навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Управління в біологічних та медичних системах».

1996-2006 рр. працювала на кафедрі психології та педагогіки у Львівському інституті післядипломної педагогічної освіти.

1998-2004 рр. здобувала психотерапевтичну освіту за напрямом «Символдрама» (Кататимно-імагінативне переживання образів). Успішно опанувала трьохступеневу навчальну програму з даного напрямку, здобула статус навчаючого терапевта.

02.10.2004-09.10.2005рр. навчалася в Школі психологічного консультування (146-годинна програма) при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті психології ім. Г.С.Костюка.

2005-2014рр. – бере активну участь у науково-практичних та навчально-практичних семінарах з психотерапії.

На даний момент практикує і має статус навчаючого психотерапевта.

Основні курси

 • «Основи психології та педагогіки»,
 • «Педагогічні засади творчості в професійній діяльності»,
 • «Основи журналістської майстерності»,
 • «Вища освіта в Україні та Болонський процес».
 • «Математичні методи в психології»
 • «Психотерапія в системі освіти»

Наукові інтереси

 • особливості епістолярних та пізнавальних стилів в осіб з яскраво вираженою функціональною асиметрією в сенсорно-руховій сфері;
 • розробка тестових завдань з дисциплін та їх перевірка на надійність, валідність як інструменту вимірювання навчальної успішності студента.

Вибрані публікації

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала 26 наукових статей. Брала участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з психології, педагогічної психології, психології управління, психотерапії.

Серед них:

 1. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності і перспектива / Г. А. Бущак // IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 23-24 квітня 2009 р., Львів : тези доп. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.]. — Л. : Вид-во ДЦ МОіНУ, 2009. — С. 48-50. — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності та перспектива / Г. Бущак // Педагогічна думка. — 2009. — № 4. — С. 42-45. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів / Г. Бущак // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ї Наук.-практ. конф., 23­25 листоп. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 159-165. — Бібліогр.: 3 назви.
 4. Індивідуальні стилі керівника школи / Г. Бущак, С. Єфімов // 2-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Упр. в освіті» : Тези доп., 21-22 квіт. 2005 р., Львів. — Л., 2005. — С. 13-14. — Бібліогр.: 1 назва.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 218

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua