Бучин Микола Антонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бучин Микола Антонович
Buchyn 1.jpg
д.політ.н., доцент
Дата народження 8 січня 1981 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів виборчий процес та виборчі системи; демократичні принципи виборів; адміністративний ресурс; парламентаризм; політичні партії та партійні системи.
Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2021 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Бучин Микола Антонович — доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 8 січня 1981 року.

Доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Бучин Микола Антонович ; Національний ун-т «Львівська політехніка».— Л., 2007. — 196 арк. — арк. 179-196». Захищене 17.04.2007 р.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».

Заступник директора ІГСН (декан базової вищої освіти).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри : наукові семінари,ведення документації з НДР, звіти з наукової роботи кафедри, контроль за виконанням планів наукової роботи аспірантів та співшукачів, організація пошукових робіт, госп. розрахункових робіт, відповідальний за роботу із студентами-екстернами випуск наукового журналу "Гуманітарні візи".

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія
 • Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн
 • Сучасні тенденції міжнародних відносин
 • Теорія парламентаризму

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:

 • виборчий процес та виборчі системи;
 • демократичні принципи виборів;
 • адміністративний ресурс;
 • парламентаризм;
 • політичні партії та партійні системи.

Вибрані публікації

Авторський доробок складає понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. [для вищ.навч. закл. / М. А.Бучин; Я. Б. Турчин та ін.] ; Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка». — Львів : Нац.ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 388 с. — Авт.зазначено на обкл. — Бібліогр.наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2
 2. Адміністративний ресурс як елемент виборчого процесу незалежної України /М.А. Бучин // Україна на рубежі ХХІ ст.:суспільно-політичні трансформації та геополітичні виклики сучасності :Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч.14-річчю незалежності України, Львів, 8 жовт. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2005. -С. 13-17. — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу / М.Бучин // Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т народознав. та ін. — Л.,2005. — Вип. 16. — С. 88-92. — Бібліогр.:6 назв.
 4. Адміністративний ресурс як чинник порушення виборчих прав громадян в Україні: правовий аналіз / М. А. Бучин // Збірник наукових праць Львівського держ.інституту новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола:Сер.:Юридичні науки . – 2010 . – Вип.4 . – С. 128-139.
 5. Принцип гласних виборів як елемент демократичної політичної системи / М. А.Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 41-45.
 6. Формування списків виборців як важливий аспект дотримання принципу загальних виборів / С. Фіцак, М.А. Бучин // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку:збірник наукових праць . – 2010 . – N22 . – С. 105-109.

Контакти

Деканат ІГСН: вул. Митрополита Андрея 5, 79013 Львів;

IV навчальний корпус, к. 211

тел.: +38 (032) 258-23-20

E-mail: buchyn@ukr.net