Буряк Ярослав Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Буряк Ярослав Ярославович
Буряк1 Я.Я..jpg
к.юр.н., асистент
Дата народження 29 березня 1986 року
Місце народження м.Івано-Франківськ
Громадянство Україна
Alma mater Львівського національного університету ім. І. Франка
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність правознавство
Кваліфікаційний рівень магістр права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Косович Віталій Мирославович, доцент кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І. Франка.
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра цивільного права та процесу

Буряк Ярослав Ярославович — кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Народився у м.Івано-Франківськ, 29 березня 1986 року.

Освіта

У 2008 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство», та отримав кваліфікацію «магістр права».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в Україні: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис ... канд. юрид. наук / Я. Я. Буряк . – Львів, 2015. – 16 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Косович Віталій Мирославович, доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

Професійна діяльність

З вересня 2008 по вересень 2016 працював на посаді головного спеціаліста юридичного відділу, управління апарату Львівської обласної державної адміністрації.

З вересня 2016 року — асистент кафедри цивільного права та процесу , Інституту права та психології.

Адвокат, Член Асоціації правників України, Член МКАС при ЕАП.

Викладає дисципліни:

 • «Господарське судочинство»;
 • «Цивільне право»;
 • «Цивільний процес».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій;
 • нормопроектування;
 • міжнародний комерційний арбітраж;
 • актуальні питання цивільного права, господарського та цивільного судочинства.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано 25 праць наукового характеру (12 статей та 12 тез доповідей та 1 навчально-методичний посібник у співавторстві)

 1. Буряк Я. Я. Правова експертиза нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій як складова стадії правотворчого процесу / Я. Я. Буряк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Вип. 21. — Частина II. — Том1. — Ужгород, 2013. — С. 14-16.
 2. Буряк Я. Я. Правотворчість місцевих державних адміністрацій / Я. Я. Буряк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 6. — С. 31-38.
 3. Буряк Я. Я. Державна реєстрація актів місцевих державних адміністрацій: загальнотеоретичні аспекти / Я. Я. Буряк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Вип. 57. — Львів, 2013. — С. 11-18.
 4. Буряк Я. Я. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в ієрархії підзаконних нормативно-правових актів / Я. Я. Буряк // Актуальні питання публічного та приватного права: наук. журн. / ГО «Причорномор. фундація права»; ред. Т. О. Василенко. - O.: Причорномор. фундація права. — Одеса, 2013. — № 1 — С. 8-12.
 5. Буряк Я. Я. Особенности вступления и потери силы распоряжений глав местных государственных администраций в Украине / Я. Я. Буряк // Legea și Viața — 2013. — № 8/3. — С. 7-10.
 6. Буряк Я. Я. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації як підзаконний нормативно-правовий акт / Я. Я. Буряк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2013. — Вип.1. – С. 3-10.
 7. Буряк Я. Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання [Електронний ресурс] / Я. Буряк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 10. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_10_6.
 8. Буряк Я. Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам’ятка архітектури місцевого значення: проблемні питання [Електронний ресурс] / Я. Буряк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 855. - С. 374-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_59.
 9. Буряк Я. Я. Поновлення строків місцевим державним адміністраціям на апеляційне оскарження судових рішень у господарському процесі: судова практика [Електронний ресурс] / Я. Я. Буряк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Том1. — № 43. — Ужгород, 2017. — С. 146-149. - Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.43/part_1/38.pdf.
 10. Буряк Я. Я. Судова практика адміністративних судів у справах про примусове відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності [Електронний ресурс] / Я. Буряк // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 5. - С. 86-89. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/20.pdf.
 11. Буряк Я. Я. Підстави відмови в задоволенні позову у справах про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: судова практика [Електронний ресурс] / Я. Буряк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2017. — Том 1. — Випуск № 2. — С. 152-156. - Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo02/part_1/39.pdf.
 12. Буряк Я. Я. Буряк Я. «Інтереси держави» в господарському процесі: поняття та судова практика / Я. Буряк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. - 2017. - № 865. – С. 379-386.
 13. Господарське судочинство: в таблицях і схемах: навчально-методичний посібник / І. М. Паньонко, Я. Я. Буряк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 222 с.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: yaroslawburiak@gmail.com.