Булгакова Любов Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Віктор Анатолійович
[[Зображення:‎|200px]]
к. і. н., асист.
Дата народження Народився у Львові 1974 року.
Громадянство Україна
Кваліфікаційний рівень магістр, (скульптор, дослідник, викладач )
Поточне місце роботи кафедра реставрації архітектурної і мистецької спадщини , Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Мельник Віктор Анатолійович — к. і. н., асист. кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Освіта:

Кандидат історичних наук. Тема дисертації: «Писемні, археологічні та іконографічні матеріали до вивчення втраченого монументального малярства Галицько-Волинського князівства».

1993–1999 рр. – студент Львівської академії мистецтв за спеціальністю «декоративно-ужиткове мистецтво» (кафедра художньої кераміки). Захистив дипломну роботу на тему «Храм життя» – об’ємно-просторова пластика. Протягом 1989–1994 рр. навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша на відділі скульптури. Дипломна робота – пластика на тему «Лесь Курбас і театр “Березіль”».

Наукова діяльність:

Брав участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, виставках.

Інша діяльність:

участь в:

· реставраційних радах у музеї сакрального мистецтва ЛДС Св. Духа, допомога при опрацюванні збірки ікон цього-таки музею;

· археологічних та етнографічних експедиціях. Був співорганізатором етнографічних експедицій;

· всеукраїнських та міжнародних художніх виставках. Твори знаходяться в Україні, а також в державних та приватних збірках Польщі, Німеччини, Італії, США.Особисті зацікавлення: історія мистецтва, історія архітектури, богослів’я ікони, історія розвитку іконописних сюжетів, вивчення давніх та сучасних технік та матеріалів скульптури, монументального малярства та іконопису.


Публікації рецензій і статей:

1. Мельник В. Монументальне мистецтво Перемиської єпархії княжих часів / Віктор Мельник // Пам’ятки України. – 2011. – № 1–2. – С. 4–11.

2. Мельник В. Літописні та археологічні матеріали до побутування монументального малярства на Волині у XII–XIV століттях / Віктор Мельник // Київська старовина. – 2011. – № 5. – С. 3–11.

3. Мельник В. Географічний аспект традиції монументального малярства Галицько-Волинського князівства / Віктор Мельник // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Нац. педагогіч. ун-т ім. М. Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2011. – Вип. 53 (№ 10). – С. 11–17.

4. Мельник В. Найдавніші розписи Горянської ротонди / Мельник В.А. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія» / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Вип. 27. – С. 136–142.

5. Мельник В. Монументальне малярство княжого Перемишля / Віктор Мельник // Варшавські українознавчі зошити / Кафедра україністики Варшавського університету ; Польське українознавче тов-во ; Наук. тов-во ім. Шевченка ; Українське історичне т-во (США). – Варшава, 2008. – Вип. 25–26 : Польсько-українські зустрічі. Українська еміграція: історія, культура, особи, установи, контакти з поляками / за ред. С. Козака при співпраці В. Соболь та В. Назарука. – C. 359–366.

6. Мельник В. Спадщина іконопису перемишльського кола як джерело до історії монументального малярства княжої доби : взаємозв’язки монументального та станкового малярства українського Середньовіччя / Віктор Мельник // Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe : pamięci Romualda Biskupskiego. – Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – (Biblioteka Tradycji. – № LXXXVI). – S. 87–96.

7. Мельник В. Історія відкриття та дослідження пам’яток монументального малярства княжої Волині / Віктор Мельник // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. збірник / Управління культури Волинської облдержадміністрації ; Волинський краєзнавчий музей ; Музей волинської ікони. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – Вип. 7 : Матеріали VII міжнар. наук. конф. з волинського іконопису (м. Луцьк, 27–28 листопада 2000 р.). – С. 24–26.

8. Мельник В. Нововіднайдені фраґменти фресок Успенського собору в Галичі / Віктор Мельник // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині. Наук. збірник / Волинська облдержадміністрація ; Волинський краєзнавчий музей ; Музей волинської ікони. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – Вип. 8 : Матеріали VІІІ міжнар. наук. конф., (м. Луцьк, 13–14 грудня 2001 року). – С. 104–105.

9. Мельник В. Ікона «Богородиця-втілення» зі збірки музею ЛДС / Віктор Мельник // Українська Греко-Католицька Церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Наук. збірник / Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, Музей сакрального мистецтва. – Львів-Рудно, 2002. – Вип. 1 : Матеріали наук. конф., присвяченої пам’яті патріарха Йосифа Сліпого (ректора Греко-Католицької Духовної Семінарії у Львові 1925–1944 рр.) і 70-літтю заснування Музею (м. Львів, 30 листопада 2002). – С. 88–90.

10. Мельник В. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25–26 marca 1995 roku / pod red. Jarosława Giemzy, Andrzeja Stepana. Łańcut, 1999. 363 s. / Віктор Мельник // Україна модерна / ЛНУ ім. Івана Франка, Інститут історичних досліджень. – Київ ; Львів : Критика, 2002. – № 7. – С. 215–219.

11. Мельник В. Ікона «Спас Нерукотворний» ХVII ст. зі збірки музею Львівської Духовної Семінарії Святого Духа / Віктор Мельник // Українська Греко-Католицька Церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий збірник / Львівська духовна семінарія Святого Духа, Музей сакрального мистецтва. – Львів-Рудно, 2003. – Вип. 2 : Матеріали II Міжнар. наук. конф., присвяченої 220-літтю Львівської Духовної Семінарії (м. Львів, 22 грудня 2003). – С. 119–122.

12. Мельник В. Надпортальна фреска ХІІІ століття Вознесенської церкви в Лужанах поблизу Чернівців й образ Святого Юрія Змієборця у малярстві Галицько-Волинського князівства / Віктор Мельник // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. збірник / Управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації ; Волинський краєзнавчий музей ; Музей волинської ікони. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – Вип. 16 : Матеріали ХVІ міжнар. наук. конф., присвяченої 105-й річниці від дня народження Павла Жолтовського, 70-й річниці утворення Волинської області та 810-й річниці Галицько-Волинського князівства, (м. Луцьк, 4–5 листопада 2009 року). –С. 28–30.

13. Мельник В. Писемні джерела до історії монументального малярства Галицько-Волинського князівства / Віктор Мельник // Княжа доба : історія і культура. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 4. – С. 139 –153.

14. Мельник В. Володимир і Луцьк – дві традиції оздоблення інтер’єру храму в мистецтві княжої доби / Віктор Мельник // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. збірник / Управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації ; Волинський краєзнавчий музей ; Музей волинської ікони. – Луцьк, 2011. – Вип. 18 : Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук. конф., (м. Луцьк, 27–28 жовтня 2011 року). – С. 6–9.

15. Мельник В. Трансформація внутрішнього простору собору Івана Богослова в Луцькому замку протягом XII – XIV століть / Віктор Мельник // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Наук. збірник / Управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації ; Волинський краєзнавчий музей ; Музей волинської ікони. – Луцьк, 2012. – Вип. 19 : Матеріали ХІХ Міжнар. наук. конф., (м. Луцьк, 24–25 жовтня 2012 року). – С. 6–11.

16. Мельник В. Технологічні особливості фресок другої половини XII століття Успенського собору в Галичі / Віктор Мельник // Археологічні дослідження Львівського університету. 2012. Випуск 14–15. – С. 91–106.


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 326? 327

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-22-08

E-mail: rrak@polynet.lviv.ua