Буджак Ярослав Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Буджак Ярослав Степанович
23.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 26травня 1931 року.
Місце народження с. Поточище Городенківського району Івано-франківської обл.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Чернівецький університет
Дата закінчення 1956 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів статистична теорія теплових та кінетичних властивостей кристалів, зокрема теорія термоелектричних явищ в напівпровідниках, що ґрунтується на кінетичному рівнянні Больцмана.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1986 р.
Відомий у зв’язку з автор нової статистичної теорії теплових та кінетичних властивостей кристалів, яка є альтернативною до класичної кінетичної теорії, що ґрунтується на кінетичному рівнянні Больцмана
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки
Почесні звання «Відмінник освіти України».
Державні нагороди Медаль Президента України

Буджак Ярослав Степанович — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 26 травня 1931 року у селі Поточище Городенківського району Івано-франківської області.
У 1951-1956 роках він навчається на фізико-математичному факультеті Чернівецького університету, після закінчення якого лишається асистентом на кафедрі напівпровідникової електроніки, а далі стає її аспірантом.
Його науковими вчителями були такі видатні вчені в галузі фізики твердого тіла, як професори Самойлович А.Г. та Товстюк К.Д. І не без підказки останнього молодий вчений вибрав собі тематику, пов’язану з дослідженнями явищ переносу у напівпровідниках, тематику якій він залишився вірним на усьому своєму творчому шляху.
Після закінчення аспірантури він працює у першій у створеній Проблемній лабораторії з фізики напівпровідників при Чернівецькому університеті.
У 1970 році почав працювати у Львівському політехнічному інституті на посаді доцента кафедри фізики. Працюючи на цій кафедрі він повністю перебудував і модернізував учбову електричну лабораторію,яка успішно працює до цього часу.
У 1976 році перейшов на посаду завідувача кафедри напівпровідникової електроніки.
У 1985 році Буджак Я.С. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження явищ переносу в напівпровідниках із складним зонним спектром», а у 1986 році був затверджений у вченому званні професора.
На посаді завідуючого кафедрою напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка» відпрацював з перервами до 1997 року три каденції. За цей час кафедра стала одною із ведучих інженерних кафедр і дістала статус базової-опорної, серед кафедр такого профілю.
За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та високу педагогічну майстерність відмічений й багатьма нагородами.
Плідність навчально-методичної роботи найкраще засвідчують численні навчальні посібники.
За час роботи у Львівській політехніці підготував 12 кандидатів наук та одного доктора наук.
Йому вдалося зробити вагомий внесок в статистичну теорію кінетичних властивостей кристалів, у тому числі і теорію термоелектричних явищ.
Він є автором нової статистичної теорії теплових та кінетичних властивостей кристалів, яка є альтернативною до класичної кінетичної теорії, що ґрунтується на кінетичному рівнянні Больцмана. Про науковий авторитет Буджака Я. С. свідчать диплом дійсного члена Міжнародної термоелектричної Академії та диплом і медаль почесного академіка постійно діючої «Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наноструктур».

З 1969 року по 1986 рік був заступником редактора республіканської міжвідомчого науково-технічного збірника «Фізична електроніка», який багато зробив для популяризації робіт фізиків Західної України.

Нагороди та відзнаки

Файл:Medal za pratsu i zvitiagu.jpg 180px-Отличник образования.jpgRTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG RTEmagicC Pochesna gramota Akademiji pedagogichnikh nauk Ukrajini.JPG.jpg

За вагомий внесок у розвиток науки і системи вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджений такими відзнаками:

Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.),

Почесним знаком «Відмінник освіти України»( 1994 р.),

Почесною грамотою МВО УРСР (1981р., 1991р.),

Грамотою Академії педагогічних наук (2005 р.),

Дипломом дійсного члена Міжнародної Академії термоелектрики (2002 р.),

Медаллю Президента України (2006 р.)

знаком «Петро Могила » (2006р.)

Наукова діяльність

На протязі багатьох років керує держбюджетною та госпдоговірною тематикою та темами Міністерства освіти і науки України та з міжнародного науково-технічного співробітництва.

Основна тематика наукових досліджень на кафедрі

 1. Розроблення електронної схеми і уста­нов­ки для досліджень кінетичних влас­ти­востей напівпровідникових кристалів.
 2. Обґрунтування методів прогнозування властивостей легованих напівпровід­ни­ко­вих кристалів.
 3. Обґрунтування методів аналізу масивів експериментальних даних кінетичних властивостей напівпровідникових кристалів.
 4. Статистика електронного та діркового газу в легованих напівпровідникових кристалах.
 5. Нові методи в статистичній теорії теплових та кінетичних властивостей напівпровідникових кристалів
 6. Дослідження властивостей тонких кристалічних напівпровідникових плівок як нано-квантових приладних структур.

Керує науковою роботою студентів, аспірантів та докторантів кафедри напівпровідникової електроніки. За час роботи у Львівській політехніці підготував 12 кандидатів наук та одного доктора наук.

Наукові інтереси

 • статистична теорія теплових та кінетичних властивостей кристалів, зокрема теорія термоелектричних явищ в напівпровідниках, що ґрунтується на кінетичному рівнянні Больцмана.

По цій тематиці він опублікував більш як 200 наукових праць

Видавнича діяльність

Автор біля 300 наукових публікацій, присвячених проблемам теорії кінетичних властивостей напівпровідникових матеріалів, їх експериментальних досліджень та практичних застосувань.

Має 11 авторських свідоцтв на винаходи і патенти України

Вибрані публікації

 1. MathCAD в теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів[Текст] : навч. посібник для студентів напр. «Електроніка» / Буджак Я.С., Лопатинський І.Є. ; Нац. ун-т «Львівськ.Політехніка». — Л. : [б. и.], 2002. — 187 с. — ISBN 966-553-235-9
 2. Буджак Ярослав Степанович, Бурий Олег Анатолійович. Теплові та кінетичні властивості кристалів: Навч. посібник для студ. спец. Електроніка / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2001. — 58 с. — ISBN 966-553-019-4.
 3. Буджак Ярослав Степанович, Бурий Олег Анатолійович. Вступ до теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів: Навч. посіб. длястуд. напрямку Електроніка / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. :Вид-во Національного ун-ту Львівська політехніка, 2000. — 150 с. — ISBN 966-553-082-8.
 4. Буджак Я.С., Ерохов В.Ю., Мельник И.И. Влияние внешнего электрического смещения нафотоэлектрические свойства кремниевых MIS/IL структур //Физика итехника полупроводников. - 1997. — № 10. — С. 1273-1277.
 5. Буджак Я.С., Сиротюк С.В., Собчук І.С., Кинаш Ю.Є. Комп'ютерне моделювання законів дисперсії електронів у кристалі//Вісник ДУ «ЛП». 1995. — N257. — C.54-65.
 6. До питання про просторове керування в тонких плівках та моделювання їх кінетичних властивостей / Я.С. Буджак // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали IX Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 19-24 трав. 2003 р. — Івано-Франківськ, 2003. — Т. 1. — С. 76-77. — Бібліогр.: 1 назва.
 7. Syrotyuk S.V., Budjak Y.S. and Sobchuk I.S. The electron and hole effectivemasses within ab initio pseudopotential approach//International conference onadvanced materials ICAM-97. Strasbourg. 1997. — D26.
 8. Буджак Я.С., Сиротюк С.В., Собчук І.С., Панкевич І.М. Елементи квазікласичної теорії кінетичних ефектів у кристалі//Вісник ЛПІ. Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. 1992. — N264. — C.65-70.
 9. К вопросу об эффективности термоэлектрических материалов / Я.С. Буджак, А.А.Дружинин, А.И. Раренко // Термоэлектричество. 2003. — № 2. — С. 26-29. — Библиогр.: 3 назв.
 10. Кінетичні властивості кристалів та важливі параметри приладних структур, виготов­лених на їх основі / Я.С. Буджак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 2003. — №491: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 48-54. — Бібліогр.: 3 назви.
 11. Напівпровідникові приладні структури та сенсори температури, виготовлені на їх основі / Я.С.Буджак // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 112.
 12. Термоэлектрические эффекты в нитевидных кристаллах германия / Я.С. Буджак, А.О. Дружинин, И.П.Островский, Н.С. Лях // Термоэлектричество. 2003. — № 1. — С. 37-42. — Библиогр.: 5 назв

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 323, 324; НДЦ «Кристал»

тел.: +38 (032) 258-21-53

+38 (032) 258-26-27