Бублик Мирослава Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бублик Мирослава Іванівна
Bublyk.jpg
д.е.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність «Оптичні та оптико-електронні системи»
Галузь наукових інтересів дослідження сутності понять техногенні збитки, відшкодування збитків, механізми та методики їх оцінки. Розробка методів та підходів до оцінки техногенних збитків та побудова моделей соціо-еколого-економічних систем, що сприяють сталому розвитку суспільства в цілому.
Кваліфікаційний рівень інженер-оптик, фізик-дослідник
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2018 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Бублик Мирослава Іванівна — український науковець, доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка», академік Академії економічних наук України

Професійна діяльність

Освіта

Львівський державний університет імені Івана Франка

 • спеціальність: «Оптичні та оптико-електронні системи»
 • кваліфікація: інженер-оптик, фізик-дослідник
 • рік закінчення: 1993

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

 • напрям: «Економіка і підприємництво»
 • спеціальність: «Маркетинг»
 • кваліфікація: бакалавр з маркетингу
 • рік закінчення: 2008

Національний університет «Львівська політехніка»

 • спеціальність: «Міжнародна економіка»
 • кваліфікація: магістр з міжнародної економіки
 • рік закінчення: 2013

Робота

Вчені звання

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: (2022-2023 н.р)

 • Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних відносин (рівень «Ph.D.»)
 • Моделювання розвитку глобальної економіки (рівень «Ph.D.»)
 • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей (рівень «магістр»)
 • Корпоративна аналітика (рівень «магістр»)
 • Документообіг у митній діяльності (рівень «бакалавр»)
 • Міжнародна економіка (рівень «бакалавр»)
 • Менеджмент (рівень «бакалавр»)

Дисципліни, які викладала:

«Бізнес-адміністрування»
 • «Фінанси підприємств та прикладна статистика» (анг.мова);
 • «Інформаційні системи в менеджменті»;
 • «Стратегічний та операційний менеджмент»;
 • «Фінансово-економічна статистика бізнес-структур» (анг.мова);
 • «Контролінг бізнес-структур».

«Міжнародна економіка»
 • «Технології та аудит зовнішньо-економічних операцій»;
 • «Валютно-фінансове, банківське та страхове обслуговування експортно-імпортної та митної діяльності»;
 • «Банківське обслуговування експортно-імпортної та митної діяльності»;
 • «Менеджмент»;
 • «Валютно-фінансове, банківське та страхове обслуговування міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності».

«Маркетинг»
 • «Стратегічний маркетинг»;
 • «Стратегічний аналіз»;
 • «Стратегія підприємства»;
 • «Маркетинговий менеджмент»;
 • «Управління маркою»;
 • «Організація зв’язків з громадськістю»;
 • «Маркетинг»;
 • «Менеджмент»;
 • «Національна економіка»;
 • «Мікроекономіка»;
 • «Макроекономіка»;
 • «Політекономія»;
 • «Інформатика та комп’ютерна техніка»;
 • «Інформаційні системи і технології в маркетингу»;
 • «Маркетингова цінова політика»;
 • «Ціноутворення».

«Фінанси»
 • «Економіка праці та соціально-трудові відносини»;
 • «Фінанси підприємств»;
 • «Основи маркетингу».

«Економіка підприємств»
 • «Економіка праці та соціально-трудові відносини»;
 • «Менеджмент».

«Менеджмент»
 • «Інтернет-туризм»
 • «Стратегічний менеджмент»
 • «Інформаційні системи в менеджменті»;
 • «Менеджмент»;
 • «Управління проектами»;
 • «Інформаційні технології в управлінні проектами»;
 • «Основи маркетингу».

«Економіка та підприємництво»
 • «Основи оцінки і оцінної діяльності»
 • «Маркетинговий менеджмент» (рівень «магістр» і «спеціаліст»)

«Управління інформаційною безпекою»
 • «Маркетинг продуктів та послуг інформаційної безпеки»
 • «Основи маркетингу» (рівень «бакалавр»)

«Комп’ютерні науки»
 • «Маркетинг» (рівень «бакалавр»)

Англійською мовою на високому науково-методичному рівні читає дисципліни «Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних відносин», «Econometrics on international business», «Фінанси підприємств та прикладна статистика» та «Фінансово-економічна статистика бізнес-структур», що складає більше 50 год на рік.

Керувала виконанням випускних робіт студентів спеціальностей «Бізнес-адміністрування», «Міжнародна економіка», «Фінанси», «Маркетинг» та «Управління проектами» (магістри та бакалаври), керувала курсовим проектуванням з дисциплін: «Корпоративна аналітика»; «Банківське обслуговування експортно-імпортної та митної діяльності»; «Розробка систем менеджменту».

Проводила відкриті лекційні заняття із дисциплін: «Фінанси підприємств та прикладна статистика» для студентів першого курсу напряму підготовки «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «Валютно-фінансове, банківське та страхове обслуговування експортно-імпортної та митної діяльності» для студентів першого курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Викладання іноземною мовою

 • Дисципліна «Менеджмент (Management)» – (95 год) – 2019/2020 н.р.
 • Дисципліна «Фінансово-економічна статистика бізнес-структур (The financial and economic statistics of business structures)» – (50 год) – 2018/2019 н.р.
 • Дисципліна «Фінансово-економічна статистика бізнес-структур (The financial and economic statistics of business structures)» – (52 год) – 2016/2017 н.р.

Методична робота

Опубліковано 40 навчально-методичних розробок, а саме:

 • підручників – 1 (в тому числі, 1 з грифом МОН України);
 • навчальних посібників – 2 (в тому числі, 2 з грифом МОН України);
 • методичних розробок – 30;
 • конспектів лекцій – 7.

Розробила 2 електронні навчально-методичні комплекси: «Фінанси підприємств та прикладна статистика» (у співавторстві) для студентів базового напряму 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» та «Фінансово-економічна статистика бізнес-структур» (анг.мова) (одноосібно), що підтверджено сертифікатом про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею (Сертифікат №01273 та №01346).

Експертні ради

 • Голова експертної комісії з акредитування в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (наказ МОН України від 28.11.2018 р. № 2210-л)
 • Член експертної комісії з акредитування в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (наказ МОН України від 28.11.2018 р. № 2175-л)
 • Член експертної комісії з акредитування в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова (наказ МОН України від 08.12.2017 р. № 404-л)

Наукова робота

Наукові ступені

1996 р. - успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук з спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків: «Температурна та часова еволюція неспівмірної фази в зовнішніх полях». Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Половинко І.І.

2015 р. - успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук з спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: «Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві». Науковий консультант: д.е.н., проф. Кузьмін O.Є.

Напрямки наукових досліджень

 • Управління національним господарством
 • Зелена економіка
 • Інформаційні системи в економіці
 • Моделі соціально-економічного розвитку
 • Моделюапння розвитку глобальної економіки

Наукові інтереси

Дослідження сутності понять техногенні збитки, відшкодування збитків, механізми та методики їх оцінки. Розробка методів та підходів до оцінки техногенних збитків та побудова моделей соціо-еколого-економічних систем, що сприяють сталому розвитку суспільства в цілому.

Дослідницька діяльність

Сфера моїх наукових інтересів включає оцінку вартості техногенних збитків у циркулярній економіці, управління інноваційними процесами, економіко-математичне моделювання, інформаційні системи та трансфер технологій. Основними напрямками моїх досліджень є застосування економіко-математичних методів для розвитку національної економіки України та використання сучасних математичних інструментів (нечітка логіка) та універсального програмного забезпечення MatLab для встановлення залежності між величиною забруднення (викидами, скидами та відходами) та погіршенням стану здоров’я населення.

Науково-дослідна робота

Брала участь в роботі над 7-ома держбюджетними темами:

- ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», номер державної реєстрації 0111U001215 (акт впровадження від 17.06.2015 р.);
- «Проблеми формування моделей розвитку національного господарства та його суб’єктів в умовах глобалізації», номер державної реєстрації – 0114U001694 (акт впровадження від 17.06.2015 р.);
- «Побудова систем процесно-структурованого менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності», номер державної реєстрації – 0114U001692 (акт впровадження від 17.06.2015 р.);
- Держбюджетної теми: «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (номер державної реєстрації 0110U007602) (довідка № 93 від 27.10.2014 р.)
- Держбюджетної теми: «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації 0113U007514) (довідка № 187 від 09.10.2014 р.)
- Держбюджетної теми: «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі їх конкурентоспроможності» (номер державної реєстрації 0111U008605) (довідка № 76-НДР від 15.10.2013 р.).

 • у Львівському державному інституті новітніх технологій ім. В. Чорновола

- «Обґрунтування концепції та розробка методики вартісної оцінки збитків, заподіяних надзвичайними ситуаціями на радіаційних та еколого-небезпечних об’єктах в зоні відчуження» (номер державної реєстрації 0107U008290) (акт від 21.12.2011 р.).

Брала участь в роботі над 2-ома госпдоговірними темами:

 • у Львівському державному інституті новітніх технологій ім. В. Чорновола

- «Розробка концепції формування регіональної системи організаційно-економічної підтримки підприємств малого бізнесу»;
- «Розробка заходів формування організаційно – економічної системи підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва, як складової регіональної програми підтримки розвитку підприємництва на 2007 – 2008р.».

Керувала науково-дослідною роботою за 4-ома госпдоговірними темами:

 • у Львівському державному інституті новітніх технологій ім. В. Чорновола

- «Розробка заходів впровадження електронного підприємництва в малий та середній бізнес регіону з практичним використанням на підприємствах» (термін виконання: 15.05.2008 р. – 30.09.2008 р.).
- «Розробка регіональної програми розвитку малого підприємництва Львівської області на 2008-2009 роки» (термін виконання: 28.08.2008 р. – 30.09.2008 р.);

- «Оцінка корисності технологій он-лайн продажу на ринках мінеральних добрив і засобів захисту рослин для ТзОВ «Галант-Агро» (договір № 613 від 01.04.2021, НДЛ-87) (термін виконання: 01.04.2021 р. до 30.04.2021 р.)
- «Послуги з управління проектами ГПУ «Львівгазвидобування» (договір № ЛГВ-340/08-21 від 29.04.2021 року)(термін виконання: 29.04.2021 р. до 31.12.2021 р.)

Членство у редколегіях

 • Член редакційної колегії наукового видання «Економіка. Екологія. Соціум», включеного до переліку наукових фахових видань України;
 • Член редакційної колегії наукового видання «Бізнес Інформ», включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 • Член редакційної колегії наукового видання «Проблеми економіки», включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
 • Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання «International Journal of Advance Study and Research Work» (ISSN:2581-5997)
 • Член редакційної колегії наукового видання Humanities and Social Sciences Letters, включеного до переліку НМБД Scopus;

Робота зі студентами

 • Керівництво студентом Савчуком Андрієм Вікторовичем, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» у 2014-2015 рр.
 • Керівництво студентом Савчуком Андрієм Вікторовичем, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» у 2015-2016 рр.
 • Керівництво студентом Зваричем Романом Ігоровичем, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» у 2015-2016 рр.
 • Керівництво студенткою Горячкою Анастасією Ігорівною, яка зайняла призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» у 2016-2017 рр.
 • Керівництво студентом Сергійчуком Віталієм Олеговичем, який протягом 2015-2019 рр. навчався за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» на ОНР «бакалавр» та зайняв призове місце:

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» у 2016-2017 рр.;

Членство у журі конкурсів

 • Член журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» протягом 2017-2020 рр.
 • Член журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент природоохоронної діяльності» протягом 2017-2019 рр.

Кваліфікаційні вміння

Стажування

США

 • Вейнський державний університет, м.Детройт — 1998 р.
 • Мічіганський державний університет, м.Лансінг — 1998 р.

Польща

 • Вища економічна школа в Білостоку, на тему: «Управління міжнародною господарською діяльністю», травень-червень 2017 р., сертифікат на 120 год.

Україна

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет «Львівська політехніка» з 10.04.2014 р. до 10.05.2014 р. за програмою: «Управління проектами в маркетингу і логістиці» загальним обсягом 130 год.
 • Сертифікат за успішне закінчення СIVIC, Institute for International Cultural Relation, 11.11.2015
 • Семінар педагогічних знань (2016/2017 н.р.), посвідчення №021-17 від 14 червня 2017 р., 108 год.
 • IPSM (ТОВ «АЙ ПІ ЕС ЕМ»), сертифікат, «Бізнес симуляція по управлінню ланцюгом постачання – The Fresh Connection», 06.06.2019
 • курси підвищення кваліфікації на тему «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці», 6 кредитів ЄКТС/180 год, з 15.02.2021 р. по 16.04.2021 р

Зібрані під час підвищення кваліфікації матеріали були використані при підготовці до лекцій та проведенні практичних занять.

Організаційна робота

Організаційна робота на посаді заступника завідувача з розвитку кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Наукові публікації

Опубліковано понад 500 наукових праць (в тому числі 422 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 79 навчально-методичних праць, серед яких 1 підручник, 2 посібники (всі з грифом МОН)

Основні праці

Статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science, та які не є перекладом з інших мов

 1. Bublyk M.I. Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine (Article) / Shpak N. O., Bublyk M. I., Rybytska O. M. // Науковий вісник Полісся (Scientific Bulletin of Polissia). – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – P. 63–71. ISSN: 2410-9576; 2225-5508 (Фахове видання). (Індексовано в НМБД Web of Science).
 2. Bublyk M.I. Analysis impact of the structural competition preconditions for ensuring economic security of the machine building complex (Article) / Bublyk Myroslava, Koval Viktor, Redkva Oksana // Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations). – 2017. – № 4. – С. 229–240. DOI: 10.21272/mmi.2017.4-20 (Фахове видання). (Індексовано в НМБД Web of Science).
 3. Bublyk M. Innovative development of human capital in the conditions of globalization: Conference Paper / Kuzmin, O., Bublyk, M., Shakhno, A., Korolenko O., & Lashkun H. // E3S Web Conf. – 2020. – V.166, 13011. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613011 (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 4. Bublyk M. Intelligent system of visual simulation of passenger flows: Conference Paper / Matseliukh, Y., Vysotska, V., & Bublyk, M. // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – V. 2604, 906. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper60.pdf (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 5. Bublyk M. Intelligent system of passenger transportation by autopiloted electric buses in Smart City: Conference Paper / Bublyk, M., Matseliukh, Y., Motorniuk, U., & Terebukh, M. // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – V. 2604, 1280. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper81.pdf (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 6. Bublyk M. The Ukrainian economy transformation into the circular based on fuzzy-logic cluster analysis: Article / Bublyk, M., Kowalska-Styczeń, A., Lytvyn, V., & Vysotska, V. // Energies. – 2021. – V. 14(18), 5951. DOI: 10.3390/en14185951. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5951 (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 7. Bublyk M. Intelligent Analysis Impact of the COVID-19 Pandemic on Juvenile Drug Use and Proliferation: Conference Paper / Vlasova, N., Bublyk, M. // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – V. 3171, pp. 858–876. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper63.pdf (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 8. Bublyk M. Comparative Analysis of The Caloric Performance of Products for People with Cardiovascular Disease: Conference Paper / Bublyk, M., Klymus, I., Tsoniev, B., Zatkhei, V. // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – V. 3171, pp. 838–857. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper62.pdf (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 9. Bublyk M. Sustainable Development by a Statistical Analysis of Country Rankings by the Population Happiness Level: Conference Paper / Bublyk, M., Feshchyn, V., Bekirova, L., Khomuliak, O. // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – V. 31714, pp. 817–837. http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper61.pdf (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України», ( 2008 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004, 2007 р. р.)


RTEmagicC Pochesna gramota Lvivskoji oblasnoji derzhavnoji administraciji.JPG.JPG Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації ( 2005 р.)

Подяки Президії обласної Малої академії наук, 2002 р. та 2003 р.

Нагрудний знак університету, посвідч. №140 від 25.01.2017

Грамота Національного університету «Львівська політехніка», 2019 р.

Наукові профілі

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-В2