Бродяк Оксана Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бродяк Оксана Ярославівна
Brodyak2.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 25 травня 1976 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Характеристика Неванлінни зростання дельта-плюрисубгармонійних функцій
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Кондратюк Андрій Андрійович, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Бродяк Оксана Ярославівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 25 травня 1976 року.

Тема дисертації: Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного [ламбда]-типу [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Бродяк Оксана Ярославівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 115арк. — арк. 108-115

Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук,професор Кондратюк Андрій Андрійович, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — Характеристика Неванлінни зростання дельта-плюрисубгармонійних функцій.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 1. Brodyak O.Ya., Vasyl’kiv Ya.V. «Relations between the genusand Polya’s orders of entire functions with asymmetrically distributed zeros»// International Conference «Analysis and Topology». L’viv, May 26-31, 2008. —P.5-6.
 2. О. Бродяк, Я. Васильків Співвідношення між величиною роду іпорядками Пойя цілих функцій з асиметричним розподілом нулів // Математичні студії. — 2009. — т. 32, № 1. — с 56-64
 3. Бродяк О., Васильків Я. Узагальнена теорема Вейерштраса для дельта-субгармонічних в С функцій // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка.Серія мех.-мат. — 2009.— Вип. 71.— С. 27-41.
 4. Brodyak O., Vasylkiv Ya. Entire functions with prescribedgrowth // Математичні студії. — 2010. — т. 33., № 1. — С. 56-64.
 5. Бродяк О., Васильків Я., Тарасюк С. Характеристика Неванлінни зростання дельта-плюрисубгармонійних функцій. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2010.— № 687. — С. 91-96.
 6. Зеленяк В.М., Бродяк О.Я., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння двовимірної задачі термопружності для складеної кільцевої області з розрізами // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 99–103.
 7. Сухорольський М. А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 8. Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Brodyak O., Ugryn D. Development of a method for determining the keywords in the slavic language texts based on the technology of web mining // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2, № 2(86). – P. 14–23.
 9. Pukach P., Melnyk M., Brodyak O., Pukach P. Asymptotic method for the investigation of the mathematical model of nonlinear bending vibrations for some electromechanical screw system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P. 46–49.
 10. Lytvyn V., Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. Big Data analytics ontology // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Vol.1, № 2 (39). – Р. 16–27.
 11. Мусій Р.С., Мельник Н. Б., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я., Гошко Л. В. Математичне моделювання та аналіз термопружної поведінки електропровідного циліндра з тонким електропровідним покриттям за імпульсної електромагнітної дії // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2018. – Вип. 17. – С. 123–133.
 12. Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.
 13. Vysotska V., Lytvyn V., Hirnyak M., Kubinska S., Brodyak O. Method of textual information authorship analysis based on stylometry // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 9–16.
 14. Андрусяк І. В., Бродяк О. Я. Системи біортогональних нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип. 17. – С. 93–97.
 15. Brodyak Oksana, Lytvyn V., Vysotska Victoria, Bobyk I, Malanchuk O., Ryshkovets Yu., Pelekh I., Bobrivetc V., Panasyuk V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 1/2 (97). – C. 18–39.
 16. Brodyak Oksana, Vysotska Victoria, Rusyn B., Pohreliuk Liubomyr, Lytvyn Vasyl, Kovalchuk Viktoriia, Kubinska Solomiya, Dilai Marianna, Chyrun Lyubomyr, Chyrun Sofiia. Method of similar textual content selection based on thematic information retrieval // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 1–6.
 17. Lytvyn Vasyl, Vysotska Victoria, Burov Yevhen, Brodyak Oksana. Approach to automatic construction of interpretation functions during ontology learling // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020 (Збараж, 23–26 вересня 2020 р.). – 2020. – C. 267–271.
 18. Bisikalo O., Vysotska V., Lytvyn V., Vyshemyrska S., Rozov Y., Brodyak O. Experimental investigation of significant keywords search in Ukrainian content // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 3–29.
 19. Бродяк О. Я., Гузик Н. М. Коефіцієнтні обернені задачі для параболічного рівняння з загальним слабким виродженням // Буковинський математичний журнал. – 2021. – Том 9 №1. – С. 91–106.
 20. Berko A., Bublyk M., Chyrun L., Levus R., Panasyuk V., Brodyak O., Matseliukh Y., Dzyubyk L., Garbich-Moshora O. Models and methods for E-commerce systems designing in the global economy development conditions based on mealy and moore machines // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1574–1593.
 21. Bublyk M., Vysotska V., Panasyuk V., Brodyak O., Chyrun L. Assessing security risks method in e-commerce system for IT portfolio management // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2853 : Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security with CEUR-WS (Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021). – Р. 462–479.
 22. Kravets P., Burov Y., Lytvyn V., Vysotska V., Ryshkovets Y., Brodyak O., Vyshemyrska S. Markovian learning methods in decision-making systems // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2021. – Vol. 77 : Lecture notes in computational intelligence and decision making 2021 : proceedings of International scientific conference "Intellectual systems of decision-making and problems of computational intelligence”. – P. 423–437.
 23. Lytvyn V., Bublyk M., Висоцька В., Panasyuk V., Luchkevych M., Brodyak O. Modelling of the intelligent agent’s behavior scheduler based on Petri nets and ontological approach [Електронний ресурс] // Smart information systems and technologies : proceedings of 2021 IEEE International conference 2021 IEEE SIST (Nur-Sultan, Kazakhstan; 28-30 April 2021). – 2021.

Навчальні посібники

Методичні розробки

 1. Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І.,Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я.Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008 р., −53 стор.
 2. Каленюк П.І., Гошко Л.В., Томецька С.І., Сорокатий М.І.,Андрусяк І.В., Бродяк О.Я., М’яус О.М. Ряди . Методичні вказівки та завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р.- 48 стор.
 3. Уханська Д.В., Квіт Р.І., .Сорокатий М.І., Кучма М.І.,Бродяк О.Я., Гук В.М., Андрусяк І.В. Перетворення Фур’є. Операційне числення.Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2009 р.-84 стор.
 4. І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, О. М. М’яус, Сало Т.М., М.І. Сорокатий Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 96 c.
 5. Мохонько А.З., Мусій Р.С., Черемних Є.В., Андрусяк І.В., Чип М.М., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сорокатий М.І., Бродяк О.Я., Желізняк Й.Р., М’яус О.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 90 c

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40