Бритковський Василь Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бритковський Василь Михайлович
Бритковський.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Дата народження 11.02.1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Галузь наукових інтересів Діагностика та ремонт електричного та електронного обладнання автомобілів
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Бритковський Василь Михайлович — кандидат технічних наук, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 11 лютого 1976 року.

Закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» (1998 р.),
аспірантуру при кафедрі «Автоматизація та комп'ютерні технології» (2001 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (2003 р.).
Тема дисертації: Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів [Текст]: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський Василь Михайлович; Українська академія друкарства. — Л., 2003. — 151 арк. — арк. 138—147
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Овсяк Володимир Казимирович, Українська академія друкарства, м. Львів

З 2005 р. до 2009 р. — інженер-електрик з комп'ютерної діагностики автомобілів ТзОВ «Радар—Сервіс»,

з 2009 р. — асистент, з 2012 р. — старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж 9 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобілів
 • Електронне та електричне обладнання автомобілів
 • Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів
 • Телеметрія на автомобільному транспорті

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — діагностика та ремонт електричного та електронного обладнання автомобілів.

Вибрані публікації

Автор 15 наукових та навчально-методичних публікацій, 4 навчальних посібників.

Монографії та навчальні посібники

 1. Овсяк В.К., Бритковський В.М., Овсяк О.В., Овсяк Ю.В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем: Навчальний посібник. — Львів: УАД, 2001. —141 с.
 2. Овсяк В.К., Бритковський В.М., Овсяк О.В., Овсяк Ю.В. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем: Навчальний посібник. — Львів: УАД, 2004. —276 с.
 3. Кіндрацький Б.І., Бритковський В.М. Мехатроніка автомобілів: Практикум. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. — 200 с. ISBN 978-966-7585-09-9
 4. Бритковський В. М. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут інженерної механіки та транспорту). Книга 3: навчальний посібник / В. М. Бритковський, І. В. Вельган, О. З. Горбай, О. В. Дубянський, О. В. Житенко, М. М. Жук, В. В. Ковалишин, О. Л. Коляса, Т. Г. Миськів, С. М. Назаркевич, С. В. Нємий, М. М. Осташук, Р. А. Пельо, Ю. Я. Ройко, Є. Ю. Форнальчик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 205 c.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Модла Р. М., Бритковський В. М., Павельчак А. Г., Іванюк О. О., Сорочинський О. М. Методика діагностування блока керування двигуна C18NZ лабораторного стенда на базі автомобіля Opel Vectra // Комп’ютерні технології друкарства. – 2018. – № 2 (40). – С. 62–71.
 2. Модла Р. М., Бритковський В. М., Стрепко І. Т., Сорочинський О. М. Оптимізатори палива - альтернатива чіп тюнінгу електронних систем керування двигуном внутрішнього згоряння автомобіля // Комп’ютерні технології друкарства. – 2018. – № 2 (40). – С. 53–61.
 3. Модла Р. М., Іванюк О. О., Сеньків В. В., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. Уніфікований алгоритм діагностування двигуна внутрішнього згорання з електронною системою керування // Комп’ютерні технології друкарства. – 2018. – № 1 (39). – С. 65–72.
 4. Модла Р. М., Ванько В. М., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. Аналіз похибок частотних модуляторів, зумовлених часовими затримками компараторів та електронних ключів // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2019. – № 907. – С. 81–85.
 5. Нємий С. В., Бритковський В. М. Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автобусів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2017. – № 866. – С. 195–201.
 6. В. М. Бритковський, С. В. Нємий. Експлуатаційна ефективність системи освітлення салонів автобусів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 2 (77). – С. 61–68.
 7. Нємий С. В., Бритковський В. М. Ефективність захисту електричної мережі автомобілів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2019. – № 910. – С. 107–113.
 8. Модла Р. М., Ванько В. М., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. Методика визначення динамічних характеристик частотних демодуляторів з помноженням частоти // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2019. – № 907. – С. 28–32. (КСА-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Нємий С. В., Бритковський В. М. Проблеми оптимізації напруги у бортовій мережі електрообладнання автотранспортних засобів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 8. – С. 106–109. (ЕРАТ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (НМБД?).
 10. Модла Р. М. Чіп тюнінг електронних систем керування двигуна внутрішнього згоряння автомобіля: навчальний посібник / Р. М. Модла, В. М. Бритковський, – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2019. – 160 c.

Тези доповідей

 1. Brytkovskyj Vasil. Mathematical structure of the system ofan automized admission of the formulas of algebra of algorithms-sequentions //Proceedings of the VI—th international conference. The experience of designingand application of CAD systems in microelectronics (CADSM 2001). — Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic National University, 2001. — P. 285–286.
 2. Бритковський В. М., Огірко О. І. Mатематичне моделювання ризику та безпеки напружено-деформованого стану // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 25–26.
 3. Бритковський В. М. Академічна доброчесність: порушення та засоби їх виявлення // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Польща, Варшава, 24.06 – 06.07.2019). – 2019. – C. 30–33.
 4. Нємий С. В., Бритковський В. М. Вплив технічного стану електричної мережі автомобіля на його пожежну безпеку // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 145–147.
 5. Модла Р. М., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. Діагностування електронних систем запалювання бензинових двигунів автомобілів // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 143–145.
 6. Бритковський В. М., Коштура П. М. Діагностування регуляторів холостого ходу двигунів легкових автомобілів // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 54–55.
 7. Степан Нємий, Василь Бритковський. Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автомобілів // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 27–28 жовтня 2016 р.). – 2016. – С. 114–115.
 8. Огірко І. В., Бритковський В. М., Огірко О. І. Інформаційна технологія віброметрії машин // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 27–28 жовтня 2016 р.). – 2016. – С. 120–122.
 9. Огірко І. В., Бритковський В. М., Огірко О. І. Моделювання явищ деформації в етикетці під час її експлуатації // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 37–38.
 10. Модла Р. М., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. Чіп тюнінг електронних систем керування двигуном автомобіля // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 90–91.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 113 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: vasyl.m.brytkovskyi@lpnu.ua