Бочков В’ячеслав Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бочков В’ячеслав Михайлович
Bochkov.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 10.01.1934 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут.
Дата закінчення 1960 р.
Галузь наукових інтересів Дослідження лінійних вимірювань безконтактним методом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Бочков В’ячеслав Михайлович - кандидат технічних наук,доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10 січня 1934 року.

1960 року закінчив Львівський політехнічний інститут.

Працював інженером, старшим інженером, асистентом, старшим викладачем, доцентом.

З 1977 р. до 1987 р. завідувач кафедри «Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Технологічне обладнання та процеси виготовлення пакувальних машин

Наукові інтереси

 • Дослідження лінійних вимірювань безконтактним методом

Вибрані публікації

Автор понад 170 наукових праць, з них понад 30 авторських свідоцтв, 6 підручників і навчальних посібників, понад 50 методичних розробок з дипломного, курсового проектування, лабораторних і практичних робіт.

 1. Металорізальні верстати [Текст] : навч. посібник для студ. мех. спец. вищихнавч. закл. / В. М. Бочков [и др.] ; ред. Р. І. Сілін ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Хмельницький національний ун-т. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 268 с.: рис., табл. —Бібліогр.: с. 264. — ISBN 978-966-553-745-8
 2. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / В. М. Бочков [и др.] ; ред. Р. І. Сілін ;Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. — Л. : Бескид Біт, 2008. — 448 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с.445-447. — ISBN 966-8450-28-0
 3. Бочков В. М. Розрахунок та конструювання коробок швидкостей і подач металорізальних верстатів. Навч.посібник. — Київ: В-во ІСДО, 1994. — 140 с.
 4. Бочков В. М., Сілін Р. І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навч.посібник. — Львів: В-во ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 380 с
 5. Бочков В.М., Серкиз О.Р., Цветков В.М. Оценка технологичности конструкции изделия с целью автоматизации процесса сборки. /Автоматизация производственных процессов в машиностроениии приборостроении, вып.21. Респ. межвед. науч.-техн.сборник. — Львов:
 6. Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. — с.117-121.
 7. Контроль наличия деталей в сборочных автоматах и автоматических линиях./ Серкиз О.Р., Бочков В.М., Грушка И.Г., Дорончук С.С. Вестник Львов. политехн. ин-та, № 170. Технология машиностроенияи динамическая прочность машин. — Львов: Вища школа. Изд-во при Львов.ун-те, 1983. - с.125-128.
 8. А.С.№ 891313 (СССР) МКИ В23Р 19/04. Устройство для сборки деталей. / Бочков В.М., Серкиз О.Р. — Опубл. в Б.И. № 47, 1981.
 9. А.С.№ 929387 (СССР) МКИ В23Р 19/02. Устройство для автоматической сборки деталей типа вал-втулка. / Бочков В.М., Серкиз О.Р. — Опубл. в БИ № 19, 1982.
 10. А.С. № 1219307 (СССР) МКИ В23Р 19/04. Устройство для сборки деталей. / Бочков В.М., Серкиз О.Р., Кудлык М.Б., Савчин Б.М.,Гаврильченко А.В. — Опубл. в Б.И. № 11, 1986.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 20,63, 64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,