Боровець Володимир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Боровець Володимир Михайлович
Borovec.jpg
Дата народження 25 січня 1957 року
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент

Боровець Володимир Михайлович - кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація машинобудування».

У 2002 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 - "Машинознавство". Тема дисертації: "Обґрунтування схем і параметрів машин для вібрацiйної обробки деталей з допоміжними пристроями".

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента за кафедрою автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматизація процесу пакування
 • Технологічні процеси пакування харчових продуктів
 • Логістичні системи виробництв
 • Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок
 • Технологія пакування та зберігання пакованої продукції
 • Машини та устаткування галузі

Громадська та організаційна робота

Наукові інтереси та здобутки

 • Автоматизація виробництв
 • Пакування продукції
 • Вібраційна обробка

На протязі останніх років очолював керівництво багатьма науковими госпдоговірними роботами, в т. ч. з Молдовою (11 000$) , Росією (1 680 600 руб.), Польщею (52 250 євро).

У 2010 р. був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,

2016 Нагрудним знаком НУЛП та у 2017 Нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Публікації

Загальний науковий та методичний доробок висвітлений в понад 100 наукових публікаціях, серед яких 4 авторські свідоцтва та 14 патентів.

Вибрані публікації за останні кілька років:

 1. Боровець В.М. Вібраційні майданчики виготовлення бетонних виробів / В.М. Боровець, Б.М. Савчин, В.С. Шенбор, В.С. Брусенцов // ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць, 30-31 трав. 2014 р. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. – Т.2: Актуальні питання сучасності. – С. 50–53.
 2. Shenbor V.S. Improvement of constructive schemes and calculations of oscillation tubular conveyers / V.S. Shenbor, V.M. Borovets, V.G. Brusentsov, O.R. Serkiz, P.I. Fita // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2013. – № 760: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 77–84.
 3. Боровець В.М. Вібраційне оброблення тонкостінних плоских деталей / В.М. Боровець, Б.М. Савчин, Я.В. Боровець // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.– 2011. – № 713: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 145–148.
 4. Боровець В.М. Аналіз динаміки вібраційних машин об’ємної обробки деталей, закріплених в обертових пристроях / В.М. Боровець, В.О. Коломієць //Вібрації в техніці та технологіях. −2005. — № 1(39). — С. 8-11. — Бібліогр.: 5назв.
 5. Боровець В.М. Аналіз чинників, які впливають на ефективність та продуктивність сепарації після вібраційного оброблення / В.М. Боровець, В.С.Шенбор // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2005. — № 535: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 45-49.
 6. Боровець В.М. Дозування сипких продуктів / В.М. Боровець, А.Л. Беспалов, В.С. Шенбор // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2005. — № 535: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні.— С. 18-21.
 7. Боровець В.М. Особливості пакування садивного матеріалу у паперові пакети/ В.М. Боровець, С.В. Яхимович, В.С. Шенбор // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. — 2005. — Вип. 39. — С. 49-54.
 8. Боровець В.М. Проблеми дозування сипких продуктів / В.М. Боровець, А.Л.Беспалов, В.С. Шенбор, С.В. Яхимович // Упаковка. — 2005. — № 4. — С. 39-41.
 9. Яхимович С.В. Фасування у паперові пакети / С.В. Яхимович, В.М. Боровець// Упаковка. — 2005. -№ 6. — С. 43-45.

Контакти

79013, м. Львів, вул. Професорська, 1,

14-й навчальний корпус, кімната 58, 63, 64;

Національний університет "Львівська політехніка",

Інститут механічної інженерії та транспорту,

Кафедра робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування,

Номер(и) телефону:

+38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,

email: volbor1@gmail.com, Volodymyr.M.Borovets@lpnu.ua