Бондарчук Наталія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бондарчук Наталія Ігорівна
IMG 9530.jpg
Дата народження 09 грудня 1987 р.
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність англійська мова і література
Галузь наукових інтересів наратологія

лінгвістика тексту
семантика
дискурсна стилістика

Науковий ступінь к.філол.н.
Науковий керівник д.філол.н., проф. Бехта І.А.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Лінгвістично-освітній центр
Власний сайт http://loc.com.ua

Бондарчук Наталія Ігорівна — викладач англійської мови лінгвістично-освітнього центру та асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 2005-2010-Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність-англійська мова і література, сертифікат перекладача англійської мови, диплом бакалавра і магістра з відзнакою
 • 2008-2012р. - Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету ім. Івана Франка, спеціальність-правознавство.
IMG 9530 – копія.jpg

Професійна діяльність

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Сучасна англійська мова ч.1
 • Сучасна англійська мова ч.2

Наукова робота

У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних «Семантичний простір онлайн-наративу про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет 2014−2017рр.)». Науковий керівник: д.філол.н., проф. Бехта І.А.

Напрямки наукових досліджень:

 • наратологія
 • лінгвістика тексту
 • семантика
 • дискурсна стилістика

Профіль у: Бондарчук Наталія У науковому доробку Бондарчук Наталії є низка наукових праць та навчально-методичних публікацій.

Наукові праці у фахових виданнях України

 • Бондарчук Н. І. Функційна своєрідність наративу повідомлення новин. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Германська філологія. 2013. Вип. 667. С. 136–141.
 • Бондарчук Н. І. Засади трансформації системи публіцистичних жанрів. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Германська філологія. 2014. Вип. 690–691. С. 71–74.
 • Бондарчук Н. І. Ключові слова: основні засади визначення (на матеріалі англійської мови). Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журн. 2017. Вип. 10, т. 1. С. 32–34.
 • Бондарчук Н. І. Інтерпретація категорії семантичного простору тексту. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр. 2018. Вип. LXXIІІ. С. 78–80.
 • Бондарчук Н. І. Лексико-асоціативні групи номінативної сфери „ПОГОДА” у семантичному просторі онлайн-наративу (на матеріалі текстів британських інтернет-газет). Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. „Філологічна”. 2018. Вип. 3 (71). С. 53–55.
 • Бондарчук Н. І. Моделі синтаксичної сполучуваності номінативної сфери „ПОГОДА” в онлайн-наративі про погодні новини (на матеріалі британських онлайн-газет). Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. „Лінгвістика”. 2018. № 34. С. 48–51.
 • Бондарчук Н. І. Системні відношення лексики номінативної сфери „ПОГОДА” в онлайн-наративі про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка: зб. наук. пр. Сер.: „Філологічні науки (мовознавство)”. 2018. № 10. C. 22–25.
 • Бондарчук Н.І. Структурні особливості номінативної сфери «ПОГОДА» в онлайн-наративі про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет)/ Н. І. Бондарчук // Науковий вісних Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство і міжкультурна комунікація». 2018. № 5. С.7−11

Наукові праці в періодичних виданнях інших держав

 1. Bondarchuk N. I. Genre features of British newspaper discourse. Sciences of Europe. Praha, 2018. № 24 (24), vol. 4. P. 30–33. –ISSN 3162-2364.

Участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях

 1. „Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес” (Тернопіль, 2013)
 2. „Україна і світ: діалог мов та культур” (Киів, 2014)
 3. „Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” (Lublin, 2017)
 4. „Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця” (Полтава, 2014)
 5. „Художні дискурси: квест текстового середовища” (Чернівці, 2013).

Участь у щомісячних лінгвістичних міжкафедральних наукових семінарах „Текст, Культура, Соціум” у Львівському національному університеті ім. І. Франка (2014–2019).

Матеріали наукових конференцій

 1. Бондарчук Н. І. Сучасні напрями дослідження кібержанру. Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4–5 жовтня 2013 р.) / за ред. Б. І. Гінки та ін. Тернопіль: Терноп. нац. педаг. ун-т ім. В. Гнатюка, 2013. С. 73–74.
 2. Bondarchuk N. I. Semantic space of online narrative in weather news stories. „Fictional Discourses: In Search of Textual Environment”: Proceedings of the Doctoral Colloquium, Chernivtsi, 26 November 2013. Chernivtsi: RODOVID, 2013. P. 7–8.
 3. Бондарчук Н. І. До питання про опис мовної картини світу. Україна і світ: діалог мов та культур: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 19–21 берез. 2014 р.). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 40–41.
 4. Бондарчук Н. І. Постмодерністське структурування газетних новин. Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 2 квітня 2014 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2014. С. 150–153.
 5. Bondarchuk N. I. Coreference features in discourse organization. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: International research and practice conference proceedings. Lublin: Lublin science and technology park S. A., Republic of Poland, 28–29 April 2017. P. 221–223.

Кваліфікаційні вміння

Oxford online placement test
 • 2008 сертифікат про підтвердження рівня володіння німецькою мовою (B1)
 • 2010 сертифікат перекладача англійської мови, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2012 семінар «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах», м. Львів
 • 2013‒ seminar, LCCI: Setting New Goals. Leading the Way in Business (conducted by Robert Hartigan
 • 2019 відвідала відкриту лекцію "Англійська мова у ХХІ ст" викладачів London School of English (лектори Tom Barton, Scott Harlandу)
 • 2019 р. сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою (C1) відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford online placement test

Контакти

Деканат післядипломної освіти

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. Митрополита Андрея 5, IV корпус, кімн. 1

http://loc.com.ua/

http://www.facebook.com/lingvocenter

тел./факс: (032) 258-23-54

nataliia.i.bondarchuk@lpnu.ua

Примітки