Бондаренко Юлія Григорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бондаренко Юлія Григорівна
Bondarenko 1.png
Дата народження 6 лютого 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій»
Галузь наукових інтересів Державне та регіональне управління; інвестиції в регіон; туризм та рекреація.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Петрович Й.М., Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і організацій
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»


Бондаренко Юлія Григорівна — доцент, к.е.н. кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки і менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій», 1995 – 2000 р;

Професійна діяльність:

 • 2000-2003рр. – аспірант НУ «Львівська політехніка»;
 • 2003 –2004рр. – інженер кафедри «Менеджмент організацій»;
 • З 2004р.– асистент кафедри «Менеджмент організацій»;
 • З 2017р. – старший викладач кафедри «Менеджмент організацій»;
 • З 2020р. – доцент кафедри «Менеджмент організацій».

Професійний досвід:

 1. Участь в Ювілейному XIII Міжнародному симпозіумі викладачів ВНЗ та науково-дослідних центрів у місті Рим;
 2. Співпраця з старостівським округом Давидіської об’єднаної територіальної громади, щодо розробки стратегічного плану розвитку села Кротошин і розробки проекту по створенню кластеру з виробництва плодоовочевої продукції ОТГ міста Бібрка та Давидівської ОТГ;
 3. Участь у держбюджетній темі «Організаційно-методичне забезпечення формування кластерної моделі розвитку регіонального туризму»;
 4. Стажування в ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група».
 5. Наукове стажування в Департаменті Економіки Великопольського університету Соціальних наук і економіки в м. Сьрода-Великопольська за темою наукового дослідження «Маркетинговий менеджмент у вищих навчальних закладах – досвід в офф- та онлайн сферах» (1.12.2020р. - 26.02.2021р.).

Викладає курси:

 • Організування туристичної діяльності;
 • Проектний менеджмент;
 • Управління бізнесом;
 • Ділове адміністрування;
 • Статистика;
 • Підприємництво та менеджмент;
 • Економіка і управління підприємством.

Сфера наукових інтересів

Державне та регіональне управління; інвестиції в регіон; туризм та рекреація.

За результатами наукових досліджень надруковано понад 50 праць з питань регіонального управління, інвестиційного менеджменту, туризму та рекреації та 3 колективні монографії.

Основні публікації:

 1. Бондаренко Ю.Г. Інноваційні технології як засіб підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств / Ю.Г. Бондаренко, Поляк Н.І.* // Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації: : Матеріали VІ міжнародної науково–практичної конференції (19–21 травня 2016 р., м. Львів) / Національний Університет Львівська політехніка. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 89–91
 2. Бондаренко Ю.Г. Бізнес–інкубатори як інноваційні центри забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в Україні / Ю.Г. Бондаренко, Якимець Д.–І.І.* // Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації: : Матеріали VІ міжнародної науково–практичної конференції (19–21 травня 2016 р., м. Львів) / Національний Університет Львівська політехніка. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 89–91.
 3. Бондаренко Ю.Г. Соціально-відповідальний маркетинг в Україні: реалії та перспективи розвитку / Ю.Г. Бондаренко, К.О. Страхорчук* // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доповідей XІ Міжнар. наук.-практ. конференції, Львів, 3-5 листопада 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 29-30.
 4. Бондаренко Ю.Г. Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності / Ю.Г. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2015. – № 10 (172). – С. 89–94.
 5. Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г. Сучасний стан інноваційної активності малих і середніх підприємств України // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки : матеріали виступів всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю, Житомир, 27 квітня 2017 р. – 2017. – C. 51–55.
 6. Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Страхорчук* К. О. Зарубіжний досвід функціонування туристичних кластерів // Економіка та суспільство. – 2016. – Т.5. – C. 31–37.
 7. Бондаренко Ю. Г., Боцман* Ю. С. Платформи як дієвий інструмент пошуку інвесторів у сфері сільського господарства // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 75–77.
 8. Бондаренко Ю. Г., Страхорчук* К. О. Актуальні проблеми, перспективи та можливості інтеграції неповносправних дітей // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 230–232.
 9. Бондаренко Ю.Г. Зарубіжний досвід функціонування туристичних кластерів [Електронний ресурс] / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк, К.О. Страхорчук // Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство". – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Вип. 5. – С. 31-37. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/6.pdf
 10. Yu.H. Bondarenko Investigation of conditions and benefits for Ukraine in the transition of its household in the rank of the internal investor of the state / Bondarenko, Yu. H., Kulinich, T. V. // EUREKA: Social and Humanities. Tallinn, Eesti, European Union: Publisher OÜ "Scientific Route". Volume 1(13). 2018. P. 10-22. (Index Copernicus ) \
 11. Ю.Г. Бондаренко Статистичний аналіз діяльності колективних засобів розміщування як організацій рекреаційної сфери / Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018р. – №897- С.3-15
 12. Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – C. 162-169. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-162-169.
 13. Yu.H. Bondarenko Domestic investment as the basis for economic development of Ukraine/ Bondarenko Yu.H., Tsymbalista N.A. // Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки], (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – м.Дніпро: НМетАУ, 2017. – с.56-61.
 14. Ю.Г. Бондаренко Відмінності між категоріями туризм і рекреація та вплив глобалізаційних процесів на їх розвиток / Бондаренко Ю.Г. // збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції [Сучасні тенденції розвитку світової економіки: ХНАДУ], - (м. Харків, 18 травня 2018 р.), с.308-309
 15. Ю.Г. Бондаренко Внутрішній інвестор: його роль та місце в економіці держави / Бондаренко Ю.Г. // збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення], (м.Львів: 24–25 квітня 2018 р.), с.76-78
 16. Ю.Г. Бондаренко Модель визначення мінімального рівня сукупного доходу домогосподарства (сім‘ї), необхідного для переходу в ранг внутрішнього інвестора держави / Бондаренко Ю.Г. // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці], (м.Дніпро: 20 травня 2018р.), Частина 2, с.112-113
 17. Й.М. Петрович Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери / Бондаренко Ю.Г., Просович. О.П. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019 р.
 18. М.Я. Гвоздь, Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк Краудфандинг як інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проєктів: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду/ Гвоздь М.Я., Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я. / Інфраструктура ринку. 2020. №43. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/uk/43-2020
 19. І.Я. Кулиняк, Ю.Г. Бондаренко, М.Я. Гвоздь Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині / Кулиняк І.Я., Бондаренко Ю.Г., Гвоздь М.Я. //. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2020. Вип. 4, № 1. С. 22-33.
 20. Бондаренко Ю. Г., Огінок С. В., Кісьолек*** А. Порівняльний аналіз популярності українських закладів вищої освіти в інтернеті [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 24.

Контактна інформація:

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

Е-mail: yulia.bond@gmail.com