Бойчук Тетяна Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойчук Тетяна Миколаївна
1988-03-13IMG 0085.jpg
асистент
Дата народження 13 березня 1988 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2009 р.
Галузь наукових інтересів Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойчук Тетяна Миколаївна — асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 13 березня 1988 року

Освіта: 2003-2005 рр. — Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Бухгалтерський облік», диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

2005-2009 рр. — Національний університет «Львівська політехніка» диплом магістра з відзнакою.

Аспірант кафедри обліку та аналізу

Впродовж 2009-2011рр. працювала на посаді асистента кафедри обліку та аналізу.

2009 р. — участь у Всеукраїнській олімпіаді з бухгалтерського обліку. Переможець наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» Національного університету «Львівська політехніка».


Хобі: подорожувати, читати наукову та художню літературу.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Управлінський облік»,
 • «Фінансовий облік»,
 • «Контроль та ревізія»,
 • «Калькулювання собівартості продукції»,
 • «Податковий облік»

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства

Є співвиконавцем госпдоговірної теми «Розробка методичних положень собівартості послуг населенню для ТзОВ НВКП «Волєн» НДР № 0329. Окрім цього, приймає участь в організації конференцій для студентів та молодих науковців.

Вибрані публікації

Опублікувала 9 наукових праць. За час роботи підготувала до друку 10 методичних рекомендацій, є співавтором навчального посібника «Контроль та ревізія» (гриф МОНУ).

 1. Управлінський облік [Текст] : підручник / [[[Партин Галина Остапівна|Г. О. Партин]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 279 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 255-258. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-408-3
 2. Управлінський облік [Текст] : практикум / [[[Загородній Анатолій Григорович|А. Г. Загородній]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 335 с. : табл. — Бібліогр.: с. 287-289. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-496-0
 3. Бюджетування як чинник організації обліку витрат на управління підприємством /C. Й. Сажинець, Т. М. Бойчук // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 черв. 2010 р.) / Аудит. палата України [та ін.]. — Луцьк, 2010. — С. 210-211.
 4. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хом’як. — 4-те вид., оновл. й доповн. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 322 с.
 5. Організаційні аспекти розвитку системи обліку загальногосподарських виробничих витрат промислового підприємства / С. Й. Сажинець, Т. М. Бойчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовтня 2010 р.), Полтава / Держ. упр. навколиш. природ. середовища в Полтав. обл. [та ін.]. — Полтава : АСМІ, 2010. — С. 228-231. — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Формування облікової політики підприємства: мета, побудова та сфера засто­сування / Т. М. Бойчук // Екон. аналіз : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Т., 2010. — Вип. 6. — С. 36-38. — Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net