Бойчук Богдан Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойчук Богдан Григорович
Дата народження 3 травня 1941 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез систем електроприводів на основі структурних передатних функцій
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович.
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Бойчук Богдан Григорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 3 травня 1941 року

Тема дисертації: Структурно-параметричний синтез електроприводів постійного струму [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Бойчук Богдан Григорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 180 арк.: рис., табл. — арк. 166-178

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович.

Основні курси

 • Теорія електроприводу

Наукові інтереси

 • Синтез систем електроприводів на основі структурних передатних функцій

Вибрані публікації

 1. Демпфування коливань пружного моменту в електроприводі з двомасовою механічною частиною / Б. Г. Бойчук, З. Л. Паранчук // Електроінформ. — 2009. — № 2. — C. 14-15. — Бібліогр.: 2 назви.
 2. Формування пружного моменту в електроприводі за системою керований перетворювач — двигун / Б. Г. Бойчук, Я. С. Паранчук // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 94-96. -Бібліогр.: 5 назв.
 3. Електрообладнання та автоматизація видобування нафти : навчальний посібник для студентів спец. 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / Богдан Дмитрович Денис, Богдан Григорович Бойчук, Богдан Семенович Калужний; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007.— 172 с. ISBN 966-553-622-2
 4. Лозинський О.Ю., Бойчук Б.Г. Системний підхід до задачі оптимізації електроприводів постійного струму // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ».Темат випуск 10.-Харків: ХНТУ,- 2001.- С.143-144. Виведення та аналіз основних аналітичних співвідношень.
 5. Лозинський О.Ю., Бойчук Б.Г. Структурно-параметричний синтез керованих систем електроприводів//Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ».- Збірник наукових праць.-Харків: ХНТУ.-2002.-Т.2.-С.345-347. Виведення основних аналітичних співвідношень.
 6. 8. Бойчук Б.Г. Варіант оптимізації системи регулювання швидкості в електроприводах постійного струму//Вісник Львів. політехн. ін-ту «Електроенергетичні та електромеханічні системи».-1990.-№ 253.- С.13-15.
 7. Бойчук Б.Г. Вибір швидкодії в електроприводах за системою керований перетворювач — двигун з врахуванням обмеження на сигнал керування//Вісник Націон. ун-ту «Львівська політехніка».-2002.-№ 449.
 8. Устройство для управления электродвигателем механизма поворота карьерного экскаватора: А.с. 1461839 СССР. Е 02 F 9 20/ Р.С.Кишко, В.И.Мороз, Б.Г.Бойчук, Л.И.Кунин, В.В.Ольховиков, В.В.Березин (СССР).- № 4095483; Заявлено 15.07.86; Опубл. 1.11.81, Бюл. № 8. — 9 с.
 9. Устройство для управления электроприводом механизма поворота одноковшового экскаватора: А.с. 1588846 СССР. Е 02 F 9 20/Р.С.Кишко, В.И.Кузнецов, Б.Г.Бойчук, В.А.Наумов, В.В.Ольховиков, В.В.Березин (СССР).-№ 4488756; Заявлено 3.10.88; Опубл. 1.05.90, Бюл. № 32.- 8.с.
 10. Асинхронний електропривід/ Номер патенту: 15648/ Опубліковано: 17.07.2006/ Автори: Паранчук Ярослав Степанович, Бойчук Богдан Григорович, Костинюк Лев Дмитрович, Паранчук Зіновія Львівна, Лізанець Василь Васильович

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20