Бойчук Андрій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойчук Андрій Богданович
Бойчук.jpg
к.е.н., асистент
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність облік і аудит
Галузь наукових інтересів Бухгалтерський облік витрат та управління ними
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник к.е.н., професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет "Львівська політехніка"
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойчук Андрій Богданович — кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 12 грудня 1988р.

Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

Вищу освіту здобув у 2012 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У у липні 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування,реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства».

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає курси:

  • «Економічний аналіз»;
  • «Бухгалтерський облік»;
  • «Фінансовий облік»;
  • «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових дослідженьпов'язаний з удосконаленням процесу управління інноваційною діяльністю підприємства та з оптимізацією і управлінням витратами на підприємстві.

Автор 12-ти статей, які опубліковані у наукових фахових виданнях України, співавтор 2-ох методичних розробок.

Брав участь у понад 20 науково-практичних конференціях.

Вибрані публікації

1. Загородній, А.Г. та Бойчук, А.Б., 2012. Напрями удосконалення обліку витрат на інновації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 727, с. 309-313.

2. Бойчук, А.Б., 2013. Сутність програмно-цільового підходу у формуванні інноваційних програм. Економічний простір, 78, с. 224-232.

3. Бойчук, А.Б., 2015. Сутність інноваційних програм та їхня типологія. Галицький економічний вісник, 2 (49), с. 89-99.

4. Бойчук, А.Б., 2015. Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізації інноваційного потенціалу у промисловості України. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 819, с. 215-226.

5. Бойчук, А.Б., 2016. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням особливостей машинобудівної галузі. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, с. 129-143.

6. Бойчук, А.Б., 2017. Формування та реалізація інноваційних програм як сукупність базових передумов, мотивів та етапів. Інвестиції: практика та досвід, 10, с. 71-74.

7. Бойчук, А.Б., 2017. Методичні аспекти визначення ступеню готовності підприємства до підготовки та реалізації інноваційної програми. Інноваційна економіка, 5-6 (69), с. 119-125.

8. Бойчук, А.Б., 2017. Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб інноваційного розвитку підприємств України. Економіка та держава, 9, с. 102-108.

9. Boychuk, А., 2018. Control over the implementation of the innovative development program and evaluation of its efficiency. Journal “Economics, entrepreneurship, management”, Vol. 5, Number 1, p. 73-80.

10. Бойчук, А.Б., 2018. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства за програмно-цільовим підходом. Сталий розвиток економіки, 4 (41), с. 128-135.

11. Бабінська С.Я. та Бойчук А.Б., 2020. Інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку промисловості України. Modern Economics, 19(2020), 14-19.


Контакти:

andriy.b.boychuk@lpnu.ua