Бойківська Галина Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойківська Галина Миколаївна
IMG 20200911 115130.jpg
к.е.н., доцент кафедри МПА
Alma mater Тернопільська академія народного господарства
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Менеджмент організацій
Галузь наукових інтересів розвиток підприємств на інноваційній основі; напрями підвищення ефективності використання потенціалу підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник д.е.н., професор Дусановський С.Л.[1]
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Бойківська Галина Миколаївна — заступник завідувача кафедри з внутрішнього й міжнародного співробітництва та інтеграції, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


Професійна діяльність

 • З 2003 р. по 2008 р. - Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
 • З 2008 р. по 2016 р. - Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.
 • З 2018 р. по 2019 р. - кафедра педагогіки та соціального управління Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • ринок праці;
 • ринкова інфраструктура підприємств;
 • управління інтелектуальним потенціалом організації;
 • стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Дисципліни, які викладала:

 • управління потенціалом підприємства;
 • теорія і практика реструктуризації підприємств;
 • антикризове управління;
 • інвестиційна діяльність промислових підприємств;
 • стратегічне управління підприємством;
 • інноваційний розвиток підприємства;
 • підприємство в системі інституціональних змін.

Коло наукових інтересів:

розвиток підприємств на інноваційній основі; напрями підвищення ефективності використання потенціалу підприємств.

Публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 75 робіт (колективні монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей міжнародних науково-практичних конференцій, конспекти лекцій, науково-методичні розробки).

Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль ORCID


Серед них:

Монографії:

 1. . Бойківська Г.М. Напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК: монограф. / Бойківська Г. М. - Тернопіль: Крок, 2012. – 238 с.
 2. . Ціхановська О.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств: монограф. / Ціхановська О.М., Мельник В.І., Бойківська Г.М., Надвиничний С. А. та ін. - Тернопіль: Крок, 2014. – 200 с. (200/54)
 3. . Determinants of innovation and investment development of multi-branch enterpreneurship, tourism and hospitality industry  : Collective monograph. / V. Yatsenko, S. Pasieka, O. Yatsenko V. Yatsenko, S. Pasieka, O. Yatsenko. Nuremberg, Germany: Verlag SWG imex GmbH, 2019 – 432 p. (432/24)
 4. . Бойківська Г. М. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / Г. М. Бойківська, М. І. Габа, Н. І. Дністрянська, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, М. В. Лущик, О. П. Макар, О. Р. Роїк, М. І. Сеньків, О. Я. Щербан, А. М. Ахекян, Л. Г. Дончак, Д. Г. Шкварук. – Трускавець: Посвіт, 2020. – 338 c.

Навчальні посібники та підручники:

 1. . Бойківська Г.М. Теорія і практика реструктуризації підприємств : [навч. посібник] / Бойківська Г. М. - Тернопіль: Крок, 2012. – 220 с.

Статті:

 1. . Бойківська Г. М. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. . Бойківська Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І.В.Мартусенко // Агросвіт. – 2014. - № 11. – С. 65-70..
 3. . Бойківська Г.М. Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області [Електронний ресурс] / Г.М. Бойківська, Л.Г. Дончак // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. . Бойківська Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І.В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. - № 18. – С. 29-35.
 5. . Бойківська Г. М. Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства / Г. М. Бойківська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. - Режим доступу: http://www. http://global-national.in.ua/archive/4-2015.pdf
 6. . Бойківська Г. М. Теоретичні засади формування та використання виробничого потенціалу підприємств / Економіка та суспільство. – 2016. – № 3. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua
 7. . Бойківська Г. М. , Дончак Л.Г. Механізм формування кадрового потенціалу підприємства Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 28. – С. 88–93.
 8. . Бойківська Г. М., Сеник*** Ю. Р. Формування правової компетентності майбутнього педагога // ΛΌΓΟΣ : kolekcja prac naukowych / OP "Europejska platforma naukowa". – 2019. – Т. 6 : Z materiałami międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności", Kraków, Polska. – S. 121–123.
 9. . Nikonenko U., Hanushchyn S., Boikivska G., Andriichuk Y., Kokhan V. Influence of world commodity prices on the dynamics of income of exporting countries of natural resources under globalization // Business: Theory and Practice. – 2020. – Vol. 21, iss. 1. – P. 440–451.(SciVerse SCOPUS).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 507,

тел.: +38(032) 258-27-42

е-пошта: halyna.m.boikivska@lpnu.ua