Бойко Христина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Христина Степанівна
БойкоХ.jpg
к арх., доцент
Дата народження 11 березня 1972 р.
Місце народження м. Львів.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XVIII- на початку ХХ століть
Кваліфікаційний рівень архітектор
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, професор Петришин Галина Петрівна Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Бойко Христина Степанівна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата і місце народження: 11 березня 1972 р., м. Львів.

Освіта:

У 1987 р. закінчила Львівську художню школу ім. О. Новаківського, у 1989 р. — ЛСЗШ № 28 з поглибленим вивченням німецької мови.

У 1989-95 рр. навчалась в ДУ «Львівська політехніка» за спеціальністю архітектура.

У 1995-96 рр. навчалась у магістратурі за спеціальністю архітектура будівель і споруд.

З 1996 по 1999 рр. навчалась в аспірантурі на денному стаціонарі.

Від 1996 р. співпрацювала з Українським центром історичного містознавства, учасник науково-дослідницького проекту спільно з Комісією історичних досліджень міст Австрійської академії наук Книга міст Галичини (1996-97 рр.). Стипендіат: Гердер-Інституту ім. Г.В. Лейбнітца (м. Марбург/ ФРН — 1998, 2000 рр.), Інституту Європейської Історії (м.Майнц/ ФРН — 2002 р.). З 2006 р. — учасник програм Центру наукових працівників та викладачів іудаїки у ВНЗ «Сефер» (м. Москва/ РФ). У 2008 р.- стажер Центру єврейського мистецтва Єврейського університету (м. Єрусалим/ Ізраїль). У 2000 р. виконала та захистила в НУ «Львівська політехніка» кандидатську дисертацію на тему: «Архітектурно-просторовий уклад єврейських дільниць у містах та містечках Галичини у кінці XIX — на початку XX ст.».Науковий керівник — професор Петришин Галина Петрівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Кандидат архітектури з 2001 р., доцент з 2006 р.

Трудова діяльність:

З 1999 р. до сьогодні — працює викладачем на кафедрі дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка».

Від 2008 р. одночасно співпрацювала з Центром міської історії Центрально-Східної Європи у м. Львові як науковий керівник проектів: «Довкола Староєврейської» (2008 р.); міжнародного волонтерського табору «Снятин — Археологія пам’яті»: відкриття і повернення історичної та культурно-мистецької спадщини галицького містечка (2009 р.) — програма «MEMORIA; Волонтеріат для збереження культурної спадщини Європи» Фонду ім. Стефана Баторія, «Снятин — Перерване продовження»: Пам’ять про місце та переміщена пам’ять в офіційних репрезентаціях та особистому досвіді (2010 р.) — програма Geschichtwerkstatt Europa «Шляхи пам’яті» Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ).

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни для студентів, що навчаються за ОПП «Дизайн середовища», «Архітектура та містобудування», «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм»

• Проектування інтер’єрів

• Історія та теорія мистецтва

• Архітектурна графіка та композиція

• Композиція та формотворення

• Комплексне проектування

Протягом 2017-2022 н.рр. авторкою розроблено та встановлено на сервері ВНС «Львівської політехніки», сертифіковано та успішно апробовано 11 Електронних навчально-методичних комплексів для студентів зазначених ОПП.

Наукова робота

Авторка навчальних посібників та наукових праць з історичного містознавства та єврейського мистецтва. Досліджує меморіальну пластику історичних некрополів Галичини XVI-XIX ст. Учасниця численних українських та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та літніх шкіл. Науковий керівник щорічних студентських науково-технічних конференцій на кафедрі ДОА.

Актуальні публікації та праці:

1. Архітектурні обміри та інвентаризація пам’ятників: навч. посібник /Т.М. Клименюк, Х.С. Бойко. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с. ISBN 978-966-553-984-1

2. Бойко Х. С., Бойко М. Р. Презентування, поширення та популяризація єврейської історико-культурної спадщини у просторі сучасного музею (на прикладі польського досвіду) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 35. – С. 357–372. (Google Scholar).

3. Бойко Х. С. Мотив Світового Дерева в орнаментальних схемах декоративного оздоблення мацев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – 2018. – № 2, вип. 39. – С. 242–251. (Index Copernicus International).

4. Бойко Х. С. Типологія та художні особливості зооморфних мотивіфв у декоруванні мацев Східної Галичини XVI - I третини XX століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 36. – С. 176–190. (Google Scholar, Index Copernicus International).

5. Бойко Х. С. Художньо-стильові особливості свічників в оздобленні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. // Культура і сучасність : альманах. – 2018. – № 2. – С. 74–79. (ACM Digital Library, Google Scholar, INSPEC, ResearchBib, Scientific Indexing Services (USA), РИНЦ).

6. Бойко Х. С. Художні особливості та типологія предметних мотивів та об'єктів на мацевах Східної Галичини ХVI - першої третини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2019. – Вип. 39. – С. 148–160. (Google Scholar).

7. Бойко Х. С. Епітафії давніх юдейських кладовищ Східної Галичини як джерело для історичних та мистецьких студій // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. – 2019. – Т. 36. – С. 70–76. (Google Scholar).

8. Типи будинків та архітектурні конструкції: навч. посібник / Х.С.Бойко. Вид. 3-тє зі змінами і допов.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки”, 2021. – 224 с. ISBN 978-966-941-577-6

9. Історія архітектури Стародавнього світу: підручник / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко: за ред. Т. М. Клименюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 256 с. ISBN 978-966-941-618-6

10. Бойко Х. С. Архітектурні мотиви у традиційному мистецтві євреїв XVI - першої чверті XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2021. – Вип. 45. – С. 4–11.

11. Франків Р. Б., Бойко Х. С. Ідилічні сюжети у творенні наративів модерних націй на прикладі німецького,єврейського та українського живопису // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2021. – № 2. – С. 159–164.

12. Linda S., Milchevych S., Motyl R., Boiko K., Berezovetska*** I. National representation through visual form: the phenomenon of national style in architecture [Електронний ресурс] // AIP Conference Proceedings. – 2022. – Vol. 2574 : 6th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium, WMCAUS 2021, Prague, 30 August - 3 September. (SciVerse SCOPUS).

13. Бойко Х. С., Радомська В. Р. Етностилістика в дизайн-проєктуванні житлового інтер’єру // Народознавчі зошити. – 2022. – Вип. 5 (167). – С. 1194–1202.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; гол.к., кім. 325

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-36

E-mail: doa.dept@lpnu.ua