Бойко Олександр Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Олександр Омелянович
Boiko.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 31 травня 1960 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Комп’ютерна графіка, 3D — моделювання.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Бойко Олександр Омелянович — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 31 травня 1960 року.

Навчальна робота

Посібники — загальна кількість — 5

Методичні розробки — Загальна кількість — 25

Наукові інтереси

Комп’ютерна графіка,3D — моделювання в AutoCAD, 3D studio max.

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 35, авторських свідоцтв −3, з них:

  1. О.П.Калиновська, О.О.Бойко, І.Г.Черевко Особливості викладання інженерної та комп’ютерної графіки. Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук — Львів Вид. «Львівська політехніка», 2003 р.
  2. О.П.Калиновська, О.О.Бойко, В.І.Топчій, А.Л.Беспалов Застосування комп’ютерів в навчальному процесі для проектування технологічних ліній.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геметричного моделювання» Львів, 2003 р.
  3. О.П.Калиновська, О.О.Бойко Досвід використання тестового контролю на персональних ЕОМ для студентів інженерно-технічних спеціальностей Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Львів, 2004 р.
  4. О.П.Калиновська, О.О.Бойко, І.Г.Черевко Математичне моделювання в цілому регулярних фізичних процесів Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикл. математики та фундаментальних наук.-Львів, 2005 р.
  5. Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів :навч.-метод. посіб. / Петро Павлович Волошкевич, Олександр Омелянович Бойко,Анатолій Леонідович Беспалов, Борис Володимирович Панкевич; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т дистанц. навчання.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.— 172 с.— (Дистанційне навчання; N 46) —Бібліогр.: с. 168 . —ISBN 966-553-708-3
  6. Б.В.Панкевич, .П.Калиновська, В.І.Топчій, О.О.Бойко. Інноваційні розробки та наукова робота студентів. Доповіді четвертої кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп’ютерне моделювання» :енергозбереження, екологія, дизайн. 2007 р.
  7. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка :навчально-методичний посібник / Петро Павлович Волошкевич, Олександр Омелянович Бойко, Борис Володимирович Панкевич, Євген Володимирович Мартин, Анатолій Леонідович Беспалов; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка«.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка»,2007.— 240 с.— Бібліогр.: с. 234-235 . — ISBN 966-553-610-9
  8. Курс нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки :навч.-метод. посіб. / Петро Павлович Волошкевич, Олександр Омелянович Бойко,Анатолій Леонідович Беспалов, І. Й. Врублевський, Борис Володимирович Панкевич,Євген Володимирович Мартин; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т дистанц. навчання.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.—364 с.— (Дистанційне навчання; N 45) — Бібліогр.: с. 362-363 . — ISBN966-553-700-7
  9. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки : навч.-метод. посіб. / Олександр Омелянович Бойко, Борис Володимирович Панкевич, Інга Гарієвна Свідрак, Ольга Петрівна Калиновська, Ігор Йосипович Врублевський, Анжела Олександрівна Шевчук,Анатолій Леонідович Беспалов, Петро Павлович Волошкевич; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— 2-е вид.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010.— 356 с.— Бібліогр.: с. 349-350 . — ISBN 966-553-931-5
  10. Технічне креслення та комп'ютерна графіка : навч. посібник / Петро Павлович Волошкевич , Олександр Омелянович Бойко , П.А.Базишин, Н.О.Мацура ; — Львів :Видавництво Світ , 2014.— 224 с.— Бібліогр.: с. 218 . — ISBN 978-966-603-906-7

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 106,

тел.. +38(032) 258-23-60