Бойко Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Михайло Васильович
Boyko Myhaylo.jpg
старший викладач
Дата народження 2 листопада 1959 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність Технологія машинобудування
Галузь наукових інтересів Автоматизоване проектування технологічного оснащення
Поточне місце роботи кафедра проектування та експлуатації машин, Інститут механічної інженерії та транспорту, Національний університет «Львівська політехніка»

Бойко Михайло Васильович — старший викладач кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 2 листопада 1959 року.

У 1984 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю Технологія машинобудування.

Викладає курси

 • Технологія електронного машинобудування
 • Комп’ютерне проектування технологічного оснащення
 • Технології виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв
 • Розмірна обробка матеріалів

Наукові інтереси

 • Автоматизоване проектування технологічного оснащення

Вибрані публікації

 1. Моделювання литтєвих форм з використанням САПР / І. С. Афтаназів, М. В. Бойко, П. П. Волошкевич, О. М. Гриценко // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17­18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 71.
 2. Розрахунок прямокутної матриці прес-форми на міцність і жорсткість / М. В. Бойко, О. Т. Велика, В. Г. Топільницький, Р. В. Лампіка // Автоматизація вироб. процесів у маши-нобуд. та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип. 44. -С. 74-79. — Бібліогр.: 3 назви.
 3. Розрахунок прямокутної матриці прес-форми на міцність і жорсткість / О. Велика, М. Бойко // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 2-га Міжнар. наук.-техн. конф., присвяч. 40-річчю Зах. наук. центру НАН України, 11-13 листоп. 2010 р., Львів : пр. конф. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2010. — С. 38. — Бібліогр.: 3 назви.
 4. Звукопоглинаюча перегородка/ Номер патенту: 46905 | Автори: Завербний Андрій Михайлович, Дівеєв Богдан Михайлович, Смольський Андрій Григорович, Бойко Михайло Васильович, Велика Оксана Тарасівна | Опубліковано: 11.01.2010 | МПК: F16F 7/10, B60G 13/00
 5. Штанга обприскувача/ Номер патенту: 33092 | Автори: Грицай Володимир Ярославович, Бойко Михайло Васильович, Дівеєв Богдан Михайлович, Лампіка Роман Володимирович, Велика Оксана Тарасівна | Опубліковано: 10.06.2008 | МПК: A01M 7/00
 6. Спосіб вимірювання та контролю параметрів вібрації турбомашини/ Номер патенту: 4721 | Автори: Жаріков Віталій Миколайович, Хвостов Костянтин Володимирович, Гарагуль Анатолій Андрійович, Бойко Михайло Васильович| Опубліковано: 15.02.2005 | МПК: G01M 7/00, G01M 7/02, G01H 11/00...
 7. Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю/ Номер патенту: 45556 | Автори: Поліщук Олег Федорович, Личкатий Євген Олександрович, Тертишний Іван Сергійович, Бойко Михайло Васильович, Саприкін Сергій Олексійович, Буняк Борис Трохимович | Опубліковано: 16.02.2004 | МПК: G01N 27/90

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 75

тел.: +38 (032) 258 21 55, +38 (032) 258 24 10.