Боженко Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Боженко Михайло Васильович
Bozhenko.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 20 березня 1945 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1966 р.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Боженко Михайло Васильович - кандидат технічних наук,доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 20 березня 1945 року.

Секретар науково-методичної ради Інституту інженерної механіки та транспорту.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична механіка

Наукові інтереси

 • Дослідження динаміки електропривідних підіймально-транспортних машин з врахуванням зазору в кінематичних парах.

Вибрані публікації

Наукові статті загальна кількість — 56

Методичні вказівки загальна кількість 34.

з них:

 1. Дослідження динамічних явищ в привідних системах з зазорами.(на нім. мові). (Maschinenbautechnik- № 26, (1977) Berlin.(Машинобудування № 26, (1977) Берлін, 5 ст.
 2. Залежність амплітуди поперечних коливань циліндрів друкарського верстата від характеристик декеля. Збірник «Поліграфія і видавнича справа», Львів, 2000р.
 3. Динаміка канатних лісотранспортних установок з програмним керуванням / М.П. Мартинців, В.В. Бариляк, М.В. Боженко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 539: Динаміка, міцність та проектув. машин і приладів. — С. 72-75. — Бібліогр.: 9 назв.
 4. Кінематичний аналіз плоских механізмів : Метод. вказівки та завдання на розрахунк.-графіч. роботу з курсу теорет. механіки / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Я.Ф. Андрусик, М.В. Боженко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 28 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв).
 5. Опис нелінійної деформації полікристалічних матеріалів з особливими властивостями / І. Голиборода, М. Боженко // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С. 52-53.
 6. Попередній натяг як засіб істотного зменшення поперечних коливань циліндрів друкарського апарата. Науково-технічний збірник, випуск 3.Наукові записки Українська академія друкарства. Львів, 2008.
 7. Вплив поздовжнього руху на нелінійні поперечні коливання пружин одновимірних систем «Динаміка, міцність та проектування машин та приладів». № 509, 2004.
 8. Випадкові коливання в істотно нелінійній системі з багатьма ступенями вільності / Т. Ванькович, Я. Зінько, М. Боженко // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч.165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац.ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 23-24. — Бібліогр.: 5назв.
 9. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки : навч. посіб. для студ. напрямів 6.0923, 60709 та спец. 7.1004 / І.В. Кузьо, Т. М. Ванькович, Я. А. Зінько, М. В. Боженко ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 132 с. —Бібліогр.: с. 128 (9 назв).

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 32,63, 64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,


boshenko@polynet.lviv.ua