Богів Ярина Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Богів Ярина Святославівна
Богів Ярина Святославівна.jpg
к. ек. н., д. юр. н., доцент кафедри
Дата народження 12 грудня 1986 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Спеціальність «Економічна кібернетика»
Галузь наукових інтересів правове регулювання міжнародних відносин
Кваліфікаційний рівень магістр з економічної кібернетики
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи кафедра конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»

Богів Ярина Святославівна — кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

 • 2007 р. – закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва (диплом бакалавра ВК №32948127, диплом з відзнакою);
 • 2007 р. – закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра юриста (диплом бакалавра МВ №11006939);
 • 2008 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію магістр з економічної кібернетики (диплом магістра ВК №35252322, диплом з відзнакою);
 • 2009 р. – закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста (диплом МВ №11012315);
 • 2009-2013 р. – навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04. – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом кандидата наук ДК №023384 від 23.09.2014 р.)

Стажування і підвищення кваліфікації:

 • 2013-2014 р. – пройшла повний курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління (реєстраційний № 019-2014 від 13.06.2014 р.);
 • 15.04.2015 р. – 15.06.2015 р. – стажування у Львівській комерційній академії (довідка №56/16 від 16.06.2015 р.);
 • 2017 р. – отримала міжнародний сертифікат, що засвідчує знання польської мови на рівні В2 (№ 0001801 від 07.12.2017 р.);
 • 2018 р. – отримала міжнародний сертифікат, що засвідчує знання англійської мови на рівні В2 (№ 0001551 від 09.06.2018 р.);
 • 08.04.2019 р. – 29.04.2019 р. – міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Організація Європейської освіти, наукових проєктів та публікацій» в обсязі 180 годин у Фундації «Інститут розвитку міжнародної співпраці» (м. Познань, Республіка Польща), сертифікат № ОК1788961
 • 15.10.2019 р.- 12.06.2020 р. – повний курс навчання на семінарі педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі педагогіки та інноваційної освіти обсягом 5 кредитів ЄКТС (150 год.) (серія ПК №02071010/000012-20 від 20.07.2020 р.)


Професійна діяльність

01.10.2013 ‒ 14.08.2014 ‒ асистент кафедри теорії та філософії права (0,5 ставки) Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;

05.09.2014 ‒ 22.08.2019 ‒ асистент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;

02.09.2019 ‒ 23.08.2020 ‒ доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

01.09.2020 ‒ дотепер ‒ доцент кафедри теорії та історії права, конституційного та міжнародного права.

Навчальна і методична робота:

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • міжнародне право;
 • конституційне право;
 • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад.

Науковий доробок

Методичні матеріали:

 1. Правознавство: конституційне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.02010500 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Укл. О.Б.Ковальчук., І.І. Забокрицький – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 85 с.
 2. Міжнародне приватне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право для спеціальності 7.070003 «Менеджмент» / Укл. Я.С.Богів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 42 с.
 3. Міжнародне економічне право: Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни Міжнародне економічне право. Частина 2 для базового напрямку 6.030503 «Міжнародна економіка» / Укл. Я.С.Богів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 30 с.
 4. Міжнародне економічне право: Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни Міжнародне економічне право. Частина 1 для базового напрямку 6.030503 «Міжнародна економіка» / Укл. Я.С.Богів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 30 с.
 5. Міжнародне економічне право: Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни Міжнародне економічне право. Частина 1 для базового напрямку 6.030503 «Міжнародна економіка» / Укл. Я.С.Богів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 24 с.
 6. Міжнародне приватне право: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни Міжнародне приватне право для спеціальності 7.070003 «Менеджмент» / Укл. Я.С.Богів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 21 с.
 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання для спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укл. Я.С.Богів, А.О.Нестеренко – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 40 с.
 8. Богів Я. С. Електронний навчально-методичний комплекс «Європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад» [Електронний ресурс] / Ярина Святославівна Богів. –2018. - Режим доступу до ресурсу: http://vns.lp.еdu. ua/course/view.php?id=5625.
 9. Богів Я. С. Електронний навчально-методичний комплекс «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» [Електронний ресурс] / Я. С. Богів, А. О. Нестеренко. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9317.


Наукова діяльність:

Участь у наукових конференціях:

 • Богів Я.С. Місцеве самоврядування як одна із форм реалізації принципу народного суверенітету /Я.С.Богів//Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Першої науково-практичної конференції, м.Львів, 2015. – с.65-70.
 • Богів Я.С. Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ століття /Я.С.Богів// Тези IV-ї міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». – Острог: Національний університет «Острозька академія», Інститут права ім. І.Малиновського, 2015.
 • Богів Я.С. Актуальні питання правової природи місцевого самоврядування як форми реалізації народного суверенітету /Я.С.Богів//Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Другої науково-практичної конференції, м.Львів, 2016. – с.96-100
 • Богів Я.С. Поняття легітимності влади і народного суверенітету крізь призму соціологічної школи права в Німеччині /Я.С.Богів// Тези XI міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України в Європейській і світовий фінансовий простір». – Львів: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»,19-20 травня 2016 року.
 • Богів Я.С. Конституційне закріплення статусу територіальної громади на прикладі окремих держав-членів Європейського Союзу /Я.С.Богів// Тези регіональної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 16 грудня 2016 року. – ст.30-32.
 • Богів Я.С. Рекомендація CM/Rec (2007) 14 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій) як сучасний міжнародний стандарт правового забезпечення громадянського суспільства /Я.С.Богів//Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Третьої науково-практичної конференції, м.Львів, 19 травня 2017 року. – с.49-52.
 • Богів Я.С. Вплив правосвідомості на реалізацію таких форм безпосередньої демократії як вибори та референдум /Я.С.Богів/ Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Львів, 30 травня 2017 року. – с.83-86.
 • Богів Я.С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: /Я.С.Богів/ «Моделі допомоги на шляху інтеграції внутрішньо переміщених осіб»: збірник тез учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу, м.Львів, 12 грудня 2017 р. – с.18-20.
 • Богів Я.С. Правові проблеми глобалізації інститутів громадянського суспільства /Я.С.Богів/ Малиновські читання: Тези VI-ї міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 17 листопада 2017 р., – с.9-11.
 • Богів Я.С. Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація /В.Б.Ковальчук, Я.С.Богів//Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Четвертої науково-практичної конференції, м.Львів, 27 квітня 2018 року. – с.11-21.
 • Богів Я.С. Первинні ідеї конституціоналізму /Я.С.Богів,Д.Редчиць//Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Четвертої науково-практичної конференції, м.Львів, 27 квітня 2018 року. – с.308-310
 • Богів Я. С. Теоретико-правовий аспект сутності суверенітету // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). – 2018. – C. 56–58.
 • Богів Я.С. Теоретико-правовий аспект сутності суверенітету/ Я.С.Богів// Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання», м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року. – с.56-58
 • Богів Я.С. Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст.. /Я.С.Богів// Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи, м.Львів, 19 квітня 2019 року. – с.50-53
 • Богів Я. С. Народне представництво як особлива форма народовладдя /Ковальчук В.Б., Богів Я.С.//Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2019 р.). – 2019. – C. 22–23.
 • Богів Я. С. До питання по правову сутність народного суверенітету /Ковальчук В.Б., Богів Я.С.// Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород 3–4 травня 2019 р.). – 2019. – C. 216–223.


Публікації у наукових журналах:

До основних публікацій за результатами наукових досліджень в період 2015-2020 рр. належать:

 1. Богів Я. С. Поняття та принципи місцевого самоврядування / Я. С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 827. – С. 45–52.
 2. Богів Я. С. Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування / Я. С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 110–115.
 3. Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні / Я. Богів // Історико-правовий часопис. - 2016. - № 1. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_19.
 4. Богів Я. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування / Я. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 329–335.
 5. Богів Я. С. Функції та повноваження місцевого самоврядування в контексті процесу децентралізації влади в Україні / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С. 338–345.
 6. Богів Я.С. Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 329-335.
 7. Богів Я.С. Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх застосування в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 865. – C. 513-520.
 8. Богів Я.С. Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 861. – C. 540-547.
 9. Bohiv Y. People’s sovereignty and problems of its realization during the period of democratic transformation; the experience of Ukraine/ Y. Bohiv // Legea ṣi viaṭa: Revisṭa ṣtiinṭifico-practicả. – 2018. – № 3/2 (315). – С. 6–10.
 10. Богів Я.С. Участь громадянського суспільства в реалізації принципу народного суверенітету: теоретико-правовий аспект/ Я.С.Богів// Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2018. – № 1. – С. 49-55.
 11. Богів Я.С. Конституювання юридичної концепції народного суверенітету в європейській правовій традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття/ Я. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2018. – № 884. – С. 272–280.
 12. Богів Я.С. Сучасні концепції народного суверенітету та їх конституційні моделі/ Я.С.Богів// Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2018. – № 2. – С. 49-55
 13. Богів Я.С. Правосвідомість та народовладдя в умовах демократичної трансформації: досвід України // Бидгосько-львівські студії: Право-Місцеве самоврядування-Економіка. – 2018. – № 4. – С. 83-94.
 14. Bohiv Y. Citizenship and Sovereignty as Democratic Values of a State in Global World / Kovalchuk V., Sofinska I., Bohiv Y. // European Cooperation. – 2018. – № 9 (40). – С. 7–17
 15. Богів Я. С. Співвідношення народного суверенітету та державного суверенітету /Я.С.Богів. //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". – 2018. – №52. – С. 76–81.
 16. Богів Я. С. До питання про сутність суверенітету: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] /Я.С. Богів//Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2018.
 17. Богів Я. С. Народний суверенітет та права людини в європейській доктрині конституціоналізму /Я. С. Богів, В. Б. Ковальчук // Науковий журнал ScienceRise: Juridical Science. – 2019. – №1. – С. 4–9.
 18. Богів Я. С. Civil society as a legal environment for the implementation of the principle of people's sovereignty // Visegrad Journal on Human Rights. – 2019. – № 1, vol. 2. – P. 182–187.
 19. Богів Я. С. Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2019. – Вип. 22. – С. 205–213.
 20. Ковальчук В. Б., Богів Я. С., Ковальчук С. В. Конституційний принцип народного суверенітету та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації: досвід України // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2019. – № 3. – P. 23–32.
 21. Ковальчук В. Б., Богів Я. С. Народний суверенітет та права людини в європейській доктрині конституціоналізму // ScienceRise: Juridical Science. – 2019. – № 1 (7). – С. 4–9.
 22. Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету /Я. С. Богів //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2019. - Вип. 21. - С. 244-253.
 23. Богів Я.С. Народний суверенітет: правова теорія та державотворча практика:монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 416 с.

Почесні звання та нагороди:

2016 – отримала почесну грамоту Львівської Обласної Організації Союзу юристів України за особисті видатні досягнення в області практичного застосування права, активну участь у суспільному житті, становлення правової держави, реального втілення принципу верховенства права та з нагоди Дня юриста України.


Контакти

вул. Князя Романа 1/3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімата 327

E-mail: yaryna_bohiv@ukr.net;