Бессараб Тетяна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бессараб Тетяна Володимирівна
Besarab.jpg
к.політ. н., асист.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів глобалізація та регіоналізація у сучасному світі
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Вчене звання асистент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Бессараб Тетяна Володимирівна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — «Політичні інститути та процеси». 01.07.2015 р. Тема дисертаційного дослідження: «Принципи внутрішньополітичних трансформація країн Латинської Америки» Посада: асистент кафедри ПМВ

Наукові інтереси

Глобалізація та регіоналізація у сучасному світі; розвиток транзитологічних та інтеграційних процесів в Латинській Америці;політико-інституційні принципи функціонування Спільного Ринку країн південного конусу – МЕРКОСУР; актуальні проблеми розвитку міжнародних відносин країн Африки.

Вибрані публікації

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Бессараб Т. Антиамериканізм та девелопменталізм – основи сучасної Латинської Америки. / Тетяна Бессараб // Вісник Львівського університету. Сер.: Філос.-політ. студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 107–119.
  2. Бессараб Т.В. Вплив політико-інституційних опор інтеграційних об’єднань Латинської Америки на суспільно-політичні трансформації / Т. Бессараб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – C. 125–137.
  3. Бессараб Т. Зміна політико-економічного вектора розвитку латиноамериканського континенту. / Тетяна Бессараб // Вісник Львівського університету. Сер.: Філос.-політолог. студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 177–184.
  4. Бессараб Т. В. Передумови інтеграційних процесів у Латинській Америці / Т. В. Бессараб // Науковий вісник РДГУ. Панорама політологічних студій. – 2014. – Вип. 12. – С. 85–91.
  5. Бессараб Т. Чинники суспільно-політичних трансформацій країн латиноамериканського континенту. / Тетяна Бессараб // Вісник Львівського університету. Сер.: Філос.-політолог. студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 260–270.
  6. Бессараб Т.В. Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект. / Т. В. Бессараб // Вісник Нац. технічного ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – 2013. – № 3(19). – С. 7–11.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій:

  1. Бессараб Т. Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів / Тетяна Бессараб // Звітна наук. конф. філософського факультету Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка : тези, (Львів, 2014 р.) / відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 261–264.
  2. Бессараб Т. Глобалізація та регіоналізація у сучасному світі / Тетяна Бессараб // Методологія політичної науки : матеріали Всеукр. наук. конф. Треті методологічні читання / укл. В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, (Львів, 20–21 лютого 2013 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 88–90.
  3. Бессараб Т. В. Девелопменталізм як власний варіант розвитку Латинської Америки / Т. В. Бессараб // Conduct of modern science – 2014 : Materials of X International scientific and practical conference. Vol. 11. History. Philosophy. Political science, (Sheffield, november 30 – december 7, 2014). – Sheffield : Science and education LTD, 2014. – P. 70–72.
  4. Бессараб Т.В. Політико-інституційні принципи функціонування Спільного Ринку країн південного конусу – МЕРКОСУР / Т. В. Бессараб // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, I(2). – 2013. – Iss. 12. – С. 200–205.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89