Березовська Лариса Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Березовська Лариса Іванівна
Березовська.jpg
кандидат психологічних наук, доцент
Місце народження Закарпатська область.
Громадянство Україна
Alma mater Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Дата закінчення 2004 р.
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Березовська Лариса Іванівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 1988 році закінчила Богуславське педагогічне училище (з відзнакою), кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку.

У 2003 році закінчила Богуславський навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (з відзнакою), кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку; організатор дошкільного виховання; викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

У 2004 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, кваліфікація - практичний психолог в закладах освіти.

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Психодіагностика та корекція внутрішньоособистісних конфліктів як умова подолання професійного вигоряння вчителів» у спеціалізованій вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія».

У 2015 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцент».


Професійна діяльність

Педагогічний стаж: 28 років.

Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації: 11 років.


Коло наукових інтересів

 • Життєздатність особистості у кризовому суспільстві;
 • Психокорекція та психореабілітація;
 • Психологічна експертиза;
 • Арттерапія.

Вибрані наукові праці

Співавторка навчального посібника, колективної монографії, а також авторка понад 70 статей та матеріалів конференції.

 1. Березовська, Л.І. Актуальні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві. / [Алмашій І.І., Березовська Л.І., Брецко І.І. та ін.]; за заг. ред.. Щербан Т.Д. ООО «НПП «Интерсервис» – К., 2015. – 293 с.
 2. Березовська, Л.І. Основи психокорекції: навчально-методичний посібник. / / Л.І. Березовська. – Мукачево: МДУ, 2015. – 158 с.
 3. Березовська, Л.І. Психологія діяльності. У 2 кн. Кн.1. Психологія праці як складова частина психології діяльності : навчально-методичний посібник. / Л.І. Березовська, О.С. Юрков. – Мукачево: МДУ, 2015. – 186 с.
 4. Березовська, Л.І. Взаємозв’язок внутрішньоособистісних конфліктів з психологічними особливостями особистості вчителів. / Л.І. Березовська. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. VІІ. Екологічна психологія. – Вип. 32. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 6 – 14.
 5. Березовская, Л.И. Факторы внутриличностных конфликтов в контексте профессионального выгорания учителя. Современные проблемы науки и образования. / Л.И. Березовская. – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/
 6. Березовська, Л.І. Профілактика конфліктів у вищому навчальному закладі / Л.І. Березовська // Вісник Національного університету оборони України : Збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2014. – №2(45). – С.34-40.
 7. Березовська, Л.І. Дослідження ризику у майбутніх менеджерів та технологів легкої промисловості / Л. І. Березовська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 42. – 2015. – С. 37 – 44.
 8. Березовська, Л.І. Психологічна готовність студентів до розв'язання конфліктів / Л.І. Березовська, Т.С. Конц // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" : збірник наукових праць. – Мукачево : МДУ, 2016. – Випуск 2(4). – С.230-233.
 9. Березовська, Л.І. Дослідження внутрішньоособистісних конфліктів особистості у вітчизняній науці / Л.І. Березовська // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – №22 (17). – С.72-78.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net