Березко Олександр Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Березко Олександр Леонідович
BerezkoO.png
к.т.н., доцент
Дата народження 21 квітня 1984 року
Місце народження м. Львів
Батько Березко Леонід Олександрович
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006
Спеціальність Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Галузь наукових інтересів проблеми побудови інформаційного суспільства;

соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web; опрацювання інформаційного наповнення у WWW; інформаційні технології наукової обробки документів.

Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД
Власний сайт http://berezko.net

Березко Олександр Леонідович — кандидат технічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» , а також голова Ради молодих вчених.

Біографічні відомості

Дата народження: 21 квітня 1984 року

Освіта

2006-2009 рр. — аспірант кафедри інформаційних систем та мереж;

Професійна діяльність:

 • 2006-2007 рр. — асистент кафедри інформаційних систем та мереж;
 • 2010-2011 рр. — молодший науковий співробітник;
 • з серпня 2011 р. — асистент кафедри СКІД;
 • з 2013 р. – старший викладач кафедри СКІД.
 • Член Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України
 • Голова Ради молодих учених Національного університету «Львівська політехніка»
 • Начальник відділу підтримки та розвитку веб-сервісів ЦІЗ університету.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності

Наукова робота

у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web» за спеціальністю 01.05.03 — «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри інформаційних систем та мереж

Напрямки наукових досліджень:

 • проблеми побудови інформаційного суспільства;
 • соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web;
 • опрацювання інформаційного наповнення у WWW;
 • інформаційні технології наукової обробки документів.

Нагороди та відзнаки

 • 2015, 2016 рр. - два заохочувальних листа (міністр освіти і науки України)
 • 2014 - диплом за професійні досягнення та значний внесок у реалізацію державної політики у науковій сфері (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України)
 • 2012 - грант президента для обдарованої молоді (Президент України)
 • 2009 рік - диплом третього ступеня за професійні досягнення (Міністерство економіки України)
 • 2007-2010 - 4 почесні грамоти за наукові та громадські досягнення міського голови м. Львова; Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; Львівська обласна державна адміністрація (двічі)
 • 2006 - нагорода за високі освітні та соціальні досягнення (Національний університет "Львівська політехніка")

Наукові публікації

Автор 25 наукових праць, з них 10 — статті у фахових виданнях.

Основні праці:

 1. Березко О. Л. Каталог Веб-особистостей / О. Л. Березко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. — № 630. — C.12—16.
 2. Персоніфікаційна класифікація Веб-сайтів / О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Техноло-гічний центр, 2009. — № 4/2 (40). — С. 27–32.
 3. Суспільні акції як метод активної персоніфікації інформаційного наповнення у World Wide Web / О. Л. Березко // Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КДУ, 2010. — Вип. 1/2010 (60), Ч. 1. — С. 34–39.
 4. Веб 2.0 та Семантичний Веб: порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків : Технологічний центр, 2006. — № 6/2 (24). — С. 43–51.
 5. Алгоритм активної реферальної персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. -Л., 2010. — Вип. 20.4. — С. 281-285. — Бібліогр.: 4 назви.
 6. Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web / О. Л. Березко // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -C. 32-40. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 20 назв.
 7. Архітектура та особливості інформаційних систем / А. Ю. Берко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 3-12. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 686). -Бібліогр.: 10 назв.
 8. Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції / А. Ю. Берко, Т. І. Підгайний // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 11-19. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 8 назв.
 9. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес, А. В. Катренко, П. О. Кравець, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник (та інш.) ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Новий Світ 2000, 2010. — 282 с. — (Серія «Комп’ютинг»). — Бібліогр.: с. 239-253 (271 назва).
 10. Структурно-семантична інтеграція даних на основі фактологічної реляційної моделі / А. Берко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 60-69. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). — Бібліогр.: 6 назв.
 11. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : монографія / Пелещишин А. М. та ін.  ; за заг. наук. ред. д-ра техн. наук, проф. А. М. Пелещишина ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 365, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 344-366. — 170 экз. — ISBN 978-617-607-198-3

Участь у проектах

 • Веб-спільнота студентів і аспірантів Львівської політехніки — http://politeh.ridne.net;
 • Веб-спільнота організаторів, учасників та гостей етнофестивалю «Підкамінь» — http://pidkamin.ridne.net;
 • Веб-орієнтована суспільна акція «Спілкуйся рідною» — http://mova.ridne.net;
 • Міжнраодний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», зокрема 7 міжнародних наукових конференцій:
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Комп’ютерні науки та інженерія 2011» — http://cse.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво 2011» — http://gac.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Гуманітарні та соціальні науки 2011» — http://hss.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Енергетика та системи керування 2011» — http://epecs.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Інженерна механіка та транспорт 2011» — http://emt.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Економіка та менеджмент 2011» — http://em.ukrscience.org
 • Міжнародна конференція молодих вчених «Хімія та хімічні технології 2011» — http://cct.ukrscience.org

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua ; berezko@gmail.com; oleksandr.l.berezko@lpnu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД

Особистий блог: http://berezko.net

Сторінка на Facebook: Олександр Березко