Беліченко Олександра Валентинівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Беліченко Олександра Валентинівна
Беліченко.jpg
Дата народження 14.12.1988 р.
Alma mater Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність «правознавство»
Поточне місце роботи асистент кафедри теорії права та конституціоналізму

Беліченко Олександра Валентинівна — асистент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • 2006-2010 рр. - закінчила юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ, здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «Правознавство», отримала диплом з відзнакою.
 • 2010-2011 рр. - закінчила юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію юриста.
 • 2011 р. - захистила на відмінно магістерську роботу на тему: «Моральні цінності як основа розвитку правової науки».
 • грудень 2021 р. — захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Професійна діяльність

 • 2012-2013 рр. - працювала юрисконсультом у приватного нотаріуса за цивільно-правовим договором.
 • 2013-2014 рр. - працювала лаборантом у Технологічному коледжі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
 • 2015-2018 рр. - працювала інспектором з кадрів з обліку студентів та викладачем правознавства у Технологічному коледжі ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
 • Вересень 2018 р. – асистентка кафедри ІДП Інституту права, психології та інноваційної освіти

Викладає дисципліни:

 • Історія держави і права України;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Основи Римського права.


Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

 • Дослідження української правової думки про юридичний процес в Україні (ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)
 • Дослідження взаємозв’язку та взаємодії історії та права на суспільство
 • Завершила роботу над дисертаційним дослідженням на тему: «Українська правова думка про юридичний процес в Україні (XIX ст. – 20-і рр. XX ст.)».


Наукові публікації:

 1. Беліченко О.В. Вчення Й.Ф.Г.Еверса про процесуальне право Київської Русі. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С.25-26.
 2. Беліченко О.В. Правові погляди Я.І.Баршева на здійснення судочинства в кримінальних справах. Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права): Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.) /Наук. інтернет-конференції. - Вип. 7 / Терлюк І.Я. (укладач) /МОН України, ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2018. – С.14-17.
 3. Беліченко О.В. Аспекти процесуального права в політико-правових поглядах С.Ю.Десницького. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2018. № 894, вип. 18. С. 11–16.
 4. Беліченко О.В. Погляди А.І. Яковліва на процесуальні дії за звичаєвим правом. Законодавча влада в Україні та інших державах світу: історія та сучасність (аспекти права): Матеріали Дев’ятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Львів, 31 травня 2019 р.) /Наук. інтернет-конференції. Вип. 9. Львів: Ліга-Прес, 2019. С.147-150.
 5. Беліченко О.В. Погляди Ярослава Падоха на правову рівність в ґенезі української процесуалістики. Рівність у праві: історична ретроспектива і сучасність: Матеріали Десятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Львів, 6 грудня 2019 р.) / Наук. інтернет-конференції. Вип. 10. Львів: Ліга-Прес, 2019. С.12-15.
 6. Беліченко О.В. Погляди М. Ланге на функціонування юридичного процесу за Руською Правдою. Рівність у праві: історична ретроспектива і сучасність: Матеріали Десятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Львів, 6 грудня 2019 р.) / Наук. інтернет-конференції. Вип. 10. Львів: Ліга-Прес, 2019. С.181 -184.
 7. Беліченко О. В. Дослідження процесуального права вченими Київської історико-юридичної школи. Правовий часопис Донбасу: збірник наукових праць. 2019. № 4 (69). С. 10–16.
 8. Беліченко О. В. Погляди українських вчених-правознавців ХІХ століття на судочинство за Руською Правдою. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 4, т. 1. С. 10–14.
 9. Беліченко О. В. Погляди на формування понятійного апарату юридичного процесу в Україні. Visegrad journal on human rights. 2019. № 6–3, vol. 1. Р. 49–54.
 10. Беліченко О.В. Основні аспекти теоретичної розробки адміністративної процедури на українських землях у складі Російської імперії. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 6, т. 1. С. 3-8.
 11. Беліченко О.В. Погляди Василенка М.П. на ґенезу українського процесуального права Гетьманщини XVIII століття. Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (м.Львів, 28 травня 2020 року). Львів : ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.38-42.
 12. Беліченко О. В., Чорна Ю.Б. Державотворча діяльність Євгена Петрушевича в період української революції. Персоналії українських правників – творців Української державності: історія і сучасність: Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м.Львів, 29 травня 2020 року) / Наук. інтернет-конференції. Вип. 11. Львів: Ліга-Прес, 2020. С.6-10.
 13. Беліченко О. В., Булгакова Н. Д. Боротьба з расовою сегрегацією у США: ретроспективний аналіз. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2020 року). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С.36-39.
 14. Смірнова М.Р., Беліченко О.В. Вплив ідеології фашизму на розвиток громадянського суспільства. Ґенеза держави: філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2020 року). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С.125-130.
 15. Беліченко О. В., Брошко Л. Р. Конституційно-правові засади утвердження в Україні української мови як генетичного коду української нації. Мовна політика держави: історико-правова ретроспектива і сучасність: матеріали 13-тої Всеукраїнської наукової конференції / Наукові конференції історико-правової проблематики (Львів, 3 грудня, 2021 р.). 2021. C. 11–15.
 16. Беліченко О. В., Козлов В. В. Безпосередня демократія: швейцарська модель. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: збірник матеріалів учасників П’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 листопада 2021 р.). 2022. C. 179–182.
 17. Беліченко О. В., Козлов В. В. Право голосу для кожного: ефективність чи стагнація демократії? // Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 23-24 червня 2022 р.). – 2022. – C. 295–297.
 18. Беліченко О. В., Козлов В. В. Міжнародні механізми захисту України в умовах війни // Незалежність України: права людини та національна безпека: збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20 травня 2022 року). – 2022. – C. 291–294.
 19. Беліченко О. В. Світові загрози глобального характеру і їх вплив на правове регулювання // Юридичний науковий електронний журнал. – 2022. – № 9. – С. 18–20.
 20. Беліченко О. В. Правова глобалізація: питання праворозуміння суспільних процесів // Європейські перспективи. – 2022. – № 3. – С. 22–26.
 21. Беліченко О. В. Дослідження формування української правової думки про процесуальне право (ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.): монографія / О. В. Беліченко. – Львів: БОНА, 2022. – 222 c.Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ-й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua