Барило Григорій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Барило Григорій Іванович
Barulo.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 23 квітня 1966 року
Місце народження с. Торки Радехівського району
Львівської області
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів Системотехніка та сенсори для електронних пристроїв
Кваліфікаційний рівень Інженер-схемотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра електронної інженерії, НУ «Львівська політехніка»
Державні нагороди Медаль «За бойові заслуги».

Барило Григорій Іванович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

1984-1986 рр. — служба в армії (Афганістан).

1990-1999 рр. — праця за спеціальністю у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті.

2000-2002 рр. — інженер-технолог, заступник голови правління ВАТ «Мікроприлад».

2002-2006 рр. — голова правління ВАТ «Мікроприлад».

2006-2009 рр. — голова спостережної ради ВАТ «СКБ МП».

Наукова діяльність

  • Багато уваги приділяє метрологічному забезпеченню наукових досліджень кафедри.

Захист дисертацій

Тема дисертацій:

  1. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.01.02 / Барило Григорій Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2009.
  2. Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки: дис... д-ра техн. наук: 05.27.01 / Барило Григорій Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2018.— 322 арк.

Вибрані публікації

Автор понад 50 публікацій, серед яких:

  1. Моделювання системи керування оптичного модулятора на основі світло¬розсіювання нематико-холестеричних сумішей / В. В. Левенець, З. Ю. Готра, Г. І. Барило, О.Є. Сушинський // Проблемы информатики и моделирования : тез. десятой междунар. науч.-техн. конф. (27-29 сент. 2010 г.), Харьков / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», РВУЗ «Крым. гуманитар. ун-т». — Харьков ; Ялта, 2010. — 56 с.
  2. Насичені нормальні елементи з підвищеною стійкістю до механічних впливів / Г. І. Барило// Електроінформ. — 2010. — № 2/3. — С. 20-21. — Бібліогр.: 4 назви.
  3. Підвищення точності компенсації температурної зміни електрорушійної сили насичених нормальних елементів / Г. І. Барило, О. В. Бойко, О. З. Готра, Н. І. Кус //Методи та прилади контролю якості. — 2010. — № 25. — С. 81-84. — Бібліогр.: 3 назви.

Наукові ступені та вчені звання

2009 р. - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

2018 р. - доктор технічних наук за спеціальністю 05.27.01 - твердотільна електроніка.

2020 р. - доцент кафедри електронних приладів.

2021 р. - професор кафедри електронних приладів.

Нагороди та відзнаки

150px-Medal for Merit in Combat.jpg Медаль «За бойові заслуги» (1985 р.).

Інформація для контактів

Електронна пошта

Hryhorii.I.Barylo на lpnu.ua

Адреса

м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, кімната 106

Телефон

+38 (032) 258-26-03