Барановська Софія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Барановська Софія Петрівна
1979-09-03IMG 0208.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 вересня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2001 р.
Галузь наукових інтересів інноваційна політика, вплив інноваційних структурна розвиток підприємств
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Барановська Софія Петрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження.: 3 вересня 1979 року

Закінчила в 2001р. Національний університет «Львівська політехніка».

З 1997р. працює в Національному університеті «Львівська політехніка» з 2002р.

На викладацькій роботі — з 2008 року.

Дисертаційну роботу на тему «Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні» захистила 30 листопада 2009 р., науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено на підставі прилюдного захисту рішенням президії Вищої атестаційної комісії України 10 березня 2010 р.

Науковий керівник — кандидат економічних наук, професор, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу


Особисті інтереси: любить подорожувати.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Економіка та управління підприємством»
 • «Підприємництво та менеджмент»;
 • «Інноваційний розвиток підприємств»;
 • «Економіка та бізнес»
 • «Бухгалтерський облік»
 • «Економічний аналіз"


Керує дипломними і курсовими проєктами студентів, виконує обов'язки секретаря Державної екзаменаційної комісії.

Наукова діяльність

За результатами методичних напрацювань розробила для Віртуального навчального середовища комплекси з таких дисциплін: «Економіка та управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємств».

Наукові інтереси: інноваційна політика, вплив інноваційних структурна розвиток підприємств.

Протягом роботи на кафедрі брала участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Керує науковою роботою студентів, що навчаються за різними спеціальностями з різних інститутів Львівської політехніки. Результатом такої праці є 18 студентських робіт на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях молодих вчених. У 2014 р. та 2015 р. відзначена нагородами Львівської політехніки: Грамота НУ «Львівська політехніка», ННІ економіки і менеджменту «За особливі здобуття в освітянській, науковій та виховній роботі» (19.12.2014 р.), Диплом НУ «Львівська політехніка» «За заслуги перед Львівською політехнікою» (03.11.2015р.).

У 2018 році отримала сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою рівня В2 (ОД 02071010/0644-18 від 12.09.2018 р.).

У 2019 р. стажувалася в Польщі (м.Краків, Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Сертифікат про підвищення кваліфікації у формі навчально-наукового стажування від 22 березня 2019 року).

Вибрані публікації

 1. Актуальні проблеми інноваційної політики України та шляхи їхнього вирішення / С.П. Барановська // «Проблеми економіки та управління». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2007. — № 579. — С. 17–21.
 2. Інноваційні структури та їх значення у розвитку підприємств України / С.П. Барановська // «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2007. — 599. — С. 223–227.
 3. Інноваційні структури у національній економіці / С.П.Барановська // «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2007. — № 606. — С. 237–244.
 4. Барановська С.П. Маркетингове дослідження бар’єрів розвитку інноваційних структур у машинобудуванні / С.П. Барановська // «Логістика». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2008. — № 623. — С. 8–15.
 5. Організаційно-економічний розвиток інноваційних структур на засадах співпраці суб’єктів ринку / С.П. Барановська // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. праць. — 2008. — № 240. — С. 776–782.
 6. Планування розвитку інноваційних структур у машинобудівній промисловості / С.П. Барановська // «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2008. — № 624. — С. 160–168.
 7. Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження / С.П. Барановська // «Проблеми економіки та управління». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка». — 2008. — № 628. — С. 376–380.
 8. Класифікація та сутність функцій інноваційних структур / С.П. Барановська // Вісник Хмельницького національного університету. — 2008. — № 4. — С. 79–82.
 9. Інноваційні тенденції в логістиці та їх значення в сучасній економіці / С.П. Барановська// Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери”, Зб. наук.праць. – 2011. - м.Донецьк, 2011 рік.
 10. Обліково-аналітичне забезпечення як невід’ємна складова управління підприємством / С.П. Барановська // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Зб.наук.праць. - 2012. – № 722 – С.
 11. Стояновський А. Методичні положення щодо організування моніторингу діяльності інноваційних структур / А. Стояновський, С. Барановська, І. Стояновська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6).— С. 173-183.
 12. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності: Монографія / за ред. П.С. Харіва, Р.С. Чорного. – Нововолинськ: Бізнес Інтернет Центр, 2015. – 388 с.
 13. Концептуальні основи побудови інформаційної системи виробничих підприємств на базі типової конфігурації “1С: управління виробничим підприємством”/ С.П. Барановська// Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки. Зб. наук. праць. – 2017.
 14. Забезпечення системи управління підприємством із застосуванням сучасних інформаційних технологій /С.П. Барановська// Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. Зб.наук.праць. - 2017.
 15. Кушнірецька О. В., Барановська С. П. Виклики і можливості розвитку форм просторової організації бізнесу на принципах Industry 4.0. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 53-57.
 16. Барановська С. П. Методи зниження ризиків у підприємницькій діяльності / С. П. Барановська // Фінансовий ринок: інституції та інструменти, 3–6 червня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 10–11.
 17. Канцір І.А., Плекан М.В., Барановська С.П. Основи аудиту: Навч.посібн. – Львів: Сполом, 2018 - 168 с.
 18. Конспект лекцій англійською мовою : Аccounting and auditing / Станасюк Н. С., Тивончук О. І., Барановська С. П., Плекан М. В.-2018р.
 19. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства/ Хом'як Р.Л., Тесак О.В., Барановська С.П.//Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Зб.наук.праць.-2019.
 20. Competitiveness of the enterprise: management, analysis, prospects/Тесак О.В., Барановська С.П.//Нуковий економічний журнал «Інтелект ХХІ » - Київ, 2019. - Вип. 5. С.9-13. – 140 с.
 21. Investment Feasibility of Building the Architecture of Greenhouse Automated Control System Based on the IoTand Cloud Technologies/ Viktor Khavalko,Sofiia Baranovska,Galyna Geliznyak //ProceedingsoftheInternationalWorkshoponConflictManagementinGlobalInformationNetworks (CMiGIN 2019) co-located with 1st InternationalConferenceonCyberHygieneandConflictManagementinGlobalInformationNetworks (Cyber Conf 2019), Lviv, Ukraine, November 29, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2588, CEUR-WS.org 2020 (311-323)
 22. Значення облікової політики в організації бухгалтерського обліку/Барановська С.П., Тесак О.В.//Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» - Херсон, 2020. - Вип. 1.Част. 2 С.102-105. – 138 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: sofiia.p.baranovska@lpnu.ua>