Бала Ольга Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бала Ольга Іванівна
Бала.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 28 червня 1983 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність «Фінанси»
Галузь наукових інтересів Корпоративна культура,міжнародний інноваційний менеджмент, управління персоналом підприємств,управління розвитком працівників
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Бала Ольга Іванівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри із наукової роботи.

Загальна інформація

Дата народження: 28 червня 1983 року у м. Львові.

З відзнакою закінчила Львівську середню школу №89.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. (2005 р.)

Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств» за спеціальністю (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)).(2009 р.)

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Активно займається науковою діяльністю

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
 • Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності
 • Економічні показники митної діяльності .

Науково-дослідна робота

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації №0107U000837).

Брала участь у виконанні госпдоговорів:

1. Послуги з управління проектами ГПУ «Львівгазвидобування» щодо роботи систем кондиціювання повітря в адміністративному будинку Договір № ЛГВ-340/08-21/642 від 29.04.2021р.

2. Оцінка корисності технологій он-лайн продажу на ринках мінеральних добрив і засобів захисту рослин для ТзОВ «Галант-Агро» Договір №613 від 01.04.2021

Наукові інтереси: Корпоративна культура,міжнародний інноваційний менеджмент, управління персоналом підприємств,управління розвитком працівників

Підвищення кваліфікації в Україні:

1. Діджиталізація навчального процесу 1 кр. ЄКТС 01.11.2021-23.11.2021 сертифікат СТ ЛП №0511-21 від 25.11.2021

2. Публікаційна стратегія науковця 1 кр. ЄКТС 19.10.2021-23.11.2021 сертифікат СТ ЛП №0573-21 від 03.12.2021

3. Інструменти профорієнтації та вступної кампанії 0,5 кр. ЄКТС 18.11.2021-02.12.2021 сертифікат СТ ЛП №0598-21 від 07.12.2021

Основні публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 30 наукових праць: 1 навчальний посібник, більше 20 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 30 навчально-методичних видань.

Серед них:

 1. Бала О.І., Мельник О.Г., Бала Р.Д. Методичні положення з рейтингування корпоративноїкультури машинобудівних підприємств // Вісник Тернопільського НаціональногоЕкономічного Університету.- 2008.- №2.- С.90-97. Кузьмін О.Є., Бала О.І. Методдетермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / //Регіональна економіка.- 2008.- №1.- С.31-41.
 2. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І.Бала, Р. Д. Бала., О. В. Мукан // Вісник Національного університету«Львівська політехніка» "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапистановлення і проблеми розвитку" , 2010. – №682. – С.11-15.
 3. Технології стратегічного планування в системі менеджменту машинобудівнихпідприємств / Н.Я Петришин, О.І. Бала // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: Збірникнауково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.10. – С.202-209.
 4. Модель розвитку корпоративної культури на підприємстві / Н.Я. Петришин,О.І. Бала, Я.Ю. Криворучко. // Науковий вісник Національного лісотехнічногоуніверситету: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. –2010. – Вип. 20.14. – С. 153-157.
 5. Невикористані можливостіналагодження ефективних зовнішньоекономічних зв’язків України після розпадурадянського союзу: причини та наслідки / О.І. Бала, І.П. Кендзьор // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленнята проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012.-№727.-С.426-430.
 6. Технологія оцінювання коучингової діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, Р.Д. Бала, О.І. Бала // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.-№714.-С.15-21.
 7. Бала О. І., Бала Р. Д., Тарнавський М. І. Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 367–373.
 8. Bala R. D., Bala O. I., Tarnavskyi M. I., Nakonechna V. I. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 678–681.
 9. Бала О. І., Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Білик Ю. В. Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – С. 177–182.
 10. Бала О. І., Бала Р. Д. Експертне оцінювання факторів впливу на корпоративну культуру підприємств // Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки, (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.). – 2016. – С. 379–381.
 11. Бала О. І., Бала*** Р. Д., Тарнавський** М. І. Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 367–373.
 12. Bala*** R. D., Bala O. I., Tarnavskyi** M. I., Nakonechna* V. I. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). – С. 678–681.
 13. Бала О. І., Бала*** Р. Д., Тарнавський** М. І., Білик* Ю. В. Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – С. 177–182.
 14. Бала О. І., Бала*** Р. Д., Тарнавський*** М. І. Самоменеджмент в системі розвитку управління підприємством // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – С. 0–6.
 15. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. ( 1Розділ .1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід (Дрималовська Х. В., Бала О. І)
 16. Гнатюк О. М., Бала О. І. Вітчизняний і зарубіжний досвід управління запасами підприємств: обліковий аспект. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 244–249.
 17. Bala O., Mihus*** I., Koval*** Y., Laptev*** S., Kopytko*** M. Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions // Business: Theory and Practice. – 2020. – Vol. 21, No 2. – P. 804–812. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 18. Oleg Dziubenko, Lina Halaz, Olha Bala, Ihor Zozulia, Ruslan Berezovskyi (2022) The System of Digital Management of the Enterprise's Labor Resources in the Context of Ensuring Personnel Security and Economic Development. Vol. 22 No. 9 pp. 89-94. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.14 (Web of science)
 19. Бала О. І. Moderní aspekty vědy. - Svazek XII mezinárodní kolektivní monografie: колективна монографія / О. І. Бала, Р. Д. Бала, М. І. Тарнавський, Х. В. Дрималовська, А. В. Кудрик, А. І. Хоменко. – Jesenice: Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2021. – 287 c.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032) 258-23-63

e-mail: olha.i.bala@lpnu.ua