Бабінська Соломія Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бабінська Соломія Ярославівна
Бабінська.jpg
к.е.н., асистент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2014 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Галузь наукових інтересів інформаційне забезпечення інноваційних проектів
Науковий ступінь к.е.н.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Бабінська Соломія Ярославівна — асистент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 2014 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка», отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит».

Того ж року вступила до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка».

З 2016 р. працює на посаді асистента кафедри обліку та аналізу.

Викладацька діяльність

Проводить практичні заняття з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Управлінський облік», «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті».

Наукова діяльність

Наукові інтереси: інформаційне забезпечення інноваційних проектів.

Опублікувала 28 наукових праць (8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 5 – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 20 тез доповідей).

Вибрані публікації:

 1. Бабінська, С.Я., 2015. Сутність та джерела фінансування інноваційних проектів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Збірник наукових праць, 12, с. 70-73.
 2. Бабінська, С.Я. та Загородній, А.Г., 2015. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 819, с. 272-278.
 3. Babinska, S. Ya. and Zahorodniy, A. G., 2016. Participants of an innovative project: their tasks, contributions and interests. Journal “Economics, entrepreneurship, management”, 3 (1), p. 23-31.
 4. Бабінська, С.Я. та Загородній, А.Г., 2016. Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення, Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 6 (28), с. 6-14, [online]. Доступно: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html >
 5. Бабінська С.Я., 2017. Концепція інформаційного забезпечення інноваційного проекту та етапи її реалізації / С.Я. Бабінська // Науковий журнал Бізнес Інформ, №1. – с. 61-66.
 6. Бабінська, С.Я., 2017. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення інноваційних проектів. Вісник Національного університету«Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 875, с. 18-27.
 7. Бабінська, С.Я., 2017. Ризики інформаційного забезпечення реалізації інноваційних проектів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 26, с. 115-119.
 8. Babinska, S. Ya., 2018. Evaluation of economic efficiency and directions of improvement of information provision of innovative projects. Journal “Economics, entrepreneurship, management”, 5 (2) p. 27-32.
 9. Бабінська С. Я., 2019. Інформаційне забезпечення ведення управлінського обліку на підприємстві. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. Вип. 1, [online]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_3.
 10. Бабінська С.Я., 2019. Обліково-аналітична інформація – важливий елемент інформаційного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник, 5(16), с. 340-344.
 11. Бабінська С.Я., 2020. Інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку промисловості України. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №19 (2020), [online]. Доступно: https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: solomiia.y.babinska@lpnu.ua