Андрійчук Юлія Артурівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрійчук Юлія Артурівна
АндрійчукЮА.png
к.е.н., асистент
Дата народження 21 вересня 1987 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політнхніка»
Дата закінчення 2009 рік
Галузь наукових інтересів Планування інноваційної діяльності, економіка праці
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник Захарчин Галина Миронівна, доктор економічних наук, професор
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Андрійчук Юлія Артурівна — заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи та академічної мобільності, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта

Закінчила:

• бакалаврат за напрямом підготовки «Менеджмент» Національного університету «Львівська політехніка» у 2008 р.;

• магістратуру за спеціальністю «Менеджмент організацій» Національного університету «Львівська політехніка» у 2009 р.;

• аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» у 2013 р.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» захистила у Національному університеті «Львівська політехніка» у 2016 р. Тема дисертації: Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Науковий керівник: Захарчин Галина Миронівна, доктор економічних наук, професор Захарчин Галина Миронівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Науковий ступінь кандидата економічних наук (прирівнюється до доктора філософії) присвоєно 12 травня 2016 р.


Професійна діяльність

Працює у Національному університеті «Львівська політехніка» з 2011 р. Займає посаду секретаря Державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент».


Викладацька діяльність

Викладає курси:

Викладає дисципліни:

• Підприємництво;

• Організація праці;

• Нормування праці.


Вибрані публікації

Опублікував більше 20 наукових праць із проблематики планування інноваційної діяльності та економіка праці.

Авторський профіль в GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID


Серед них:

Статті

  1. Andreychuk J. The conceptual model of essential expression of innovative activity adaptive planning mechanism at the mechanical engineering enterprises / J. Andreychuk , G. Zaharchyn / Econtehmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes, 2015. – Vol. 04. No. 1. – pp. 99-105. (Міжнародні наукометричні бази даних: BazTech, Index Copernicus (Польща)).
  2. Андрійчук Ю.А. Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи / Г.М. Захарчин, Ю.А. Андрійчук // Актуальні проблеми економіки. – №5 (131). – 2012. – С. 169-175. – 1,2 друк. арк.
  3. Андрійчук Ю.А. Загальні аспекти вибору показників оцінювання ефективності інноваційної активності підприємства / Ю.А. Андрійчук // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». Вісник Одеського національного економічного університету. – №2(53). – Одеса, 2014. – С. 14-18. – 1,1 друк. арк.
  4. Андрійчук Ю.А. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні / Ю.А. Андрійчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №776. – Львів, 2013. – С.340-347. – 1,6 друк. арк.
  5. Андрійчук Ю.А. Адаптивне планування інноваційної діяльності підприємств: сутність, особливості, принципи / Ю.А. Андрійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №5(180). – Хмельницький, 2011. – С. 147-150. – 1,2 друк. арк.
  6. Андрійчук Ю.А. Інновації як рушійний фактор глобальної конкуренції / Ю.А. Андрійчук // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №690. – Львів, 2010. – С.513-518. – 1,7 друк. арк.
  7. Андрійчук Ю.А. Концептуальні засади адаптивного планування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Ю.А. Андрійчук, Г.М. Захарчин // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.31. ч.1. – Львів, 2014. – С. 280-285. – 1,3 друк. арк.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506,

тел.:+38(032) 258-27-42

е-пошта: yuliia.a.andriichuk@lpnu.ua