Андрусяк Ірина Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрусяк Ірина Павлівна
Andrusiak.jpg
к.ю.н.
Дата народження 26 квітня 1975 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів права людини, класифікація прав людини та їхні гарантії, права людини та право, правова держава; логіка та проблеми навчання у вищій юридичній школі.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права , Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Андрусяк Ірина Павлівна — кандидатка юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

У 2003 р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Професійна діяльність:

03.09.2013 – 22.08.2019 – асистент кафедри історії держави і права; 02.09.2019 – 01.10.2019 – доцент кафедри історії держави і права; 01.10.2019 – до цього часу – доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.

2017 року захистила дисертацію на тему «Ідея гендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст.».

Наукові зацікавлення:

Гендерна рівність та правові аспекти її забезпечення, утвердження і захисту.

Викладає дисципліни:

 • Правове забезпечення професійної діяльності;
 • Правове забезпечення гендерної рівності;
 • Логіка;


Науковий доробок:

Навчально-методична робота

 1. Кельман М. С., Коваль І. М., Гумін О. М., Андрусяк І. П. РЕПЕТИТОРІУМ єдиного фахового вступного випробування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право». – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф, 2018 – 416 с.
 2. Дотримання прав людини в правоохоронній діяльності: навч. посібник / І. П. Андрусяк, Д. Є. Забзалюк, П. М. Лепісевич та ін.; за заг. ред. Д. Є. Забзалюка, Р. Б. Тополевського. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 320 с.
 3. Андрусяк І.П. Логіка : конспект лекцій для студентів спеціальності 081 «Право» / І.П. Андрусяк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 96 с.
 4. Андрусяк І.П. Історія вчень про державу і право. Ч.1: методичні вказівки до семінарських занять для студентів базового напряму «Правознавство» / Укл.: М.Ф.Поліковський, І.П.Андрусяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 24 с.
 5. Андрусяк І.П. Логіка: методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Право» / Укл.: І.П.Андрусяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 20 с.
 6. Андрусяк І.П. Правове забезпечення професійної діяльності: методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Архітектура» / Укл.: – М.Ф. Поліковський, І.П. Андрусяк – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 20 с.
 7. Андрусяк І.П. Правове забезпечення ґендерної рівності: методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: І.П. Андрусяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 39 с.
 8. Андрусяк І.П. Правове забезпечення ґендерної рівності : конспект лекцій для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / І. П. Андрусяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 80 с.

Вибрані публікації:

 1. Андрусяк І. П. Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 884. – С. 11-14.
 2. Андрусяк І. П. Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2018. № 889. – С. 11-14.
 3. Андрусяк І. П. Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2018. № 902. – С. 26-30.
 4. Андрусяк І. П. Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея «Нарис льоґіки» / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2018. № 906. – С. 10 – 14
 5. Андрусяк І. П., Перів І. В. Ольга Басараб як борець за права і свободи українського народу: історико-правові та ґендерні аспекти / І. П. Андрусяк, І.В. Перів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2019. Випуск 24. – С. 69-77.
 6. Андрусяк І. П. Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 23. — С. 45–50.
 7. Miroslava Sirant, Olena Paruta, Iryna Andrusyak /Leal regulation of public property in the conditions of economic transformation//Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 230 pages. P. 203-206 (індексується у наукометричній базі Web of Science)
 8. Organizational and legal aspects of managing the process of recognition of objects in the image / N. Boyko, L. Mochurad, I. Andrusiak, Yu. Drevnytskyi // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654 : Proceedings of the international workshop on cyber hygiene (CybHyg-2019) co-located with 1st International conference on cyber hygiene and conflict management in global information networks (CyberConf 2019) Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. – P. 571–592. e-ISSN: 1613-0073 Country: Germany (індексується у наукометричній базі Scopus)


Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333? тел. 0981191865