Алєксєєв Владислав Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Алєксєєв Владислав Ігорович
X-Alieksieiev-VI 01.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 травня 1980 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
диплом магістра з відзнакою ВК №21336152 від 31.12.2002
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання природничих, технічних та соціально-економічних процесів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
диплом кандидата технічних наук ДК № 053067 від 08.07.2009
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, професор, Костробій Петро Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
атестат доцента 12ДЦ №042329 від 28.04.2015
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Сторінка на lp.edu.ua [Алєксєєв Владислав Ігорович]

Алєксєєв Владислав Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 30 травня 1980 р. у місті Львів

Освіта

2002 — закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика» (диплом магістра з відзнакою ВК №21336152 від 31.12.2002);

2009 — захистив кандидатську дисертацію «Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (диплом кандидата технічних наук ДК № 053067 від 08.07.2009). Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор, Костробій Петро Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».

2015 — здобув звання доцента кафедри прикладної математики (атестат доцента 12ДЦ №042329 від 28.04.2015).

Контакти

 • 79013, Львів-13, вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус, кімната 213
 • тел. +380 32 258 2368
 • e-mail: vladyslav.i.alieksieiev@lpnu.ua

Додаткова інформація щодо освітньої діяльності подана на особистій сторінці Алєксєєва В.І. на сайті кафедри Прикладної математики.

Облік цитування та науковометричні показники:

Наукові публікації (станом на 29.04.2020)

Перелік публікацій з січня 2003 по квітень 2020 за групами подано у хронологічному порядку.

Сукупна кількість наукових публікацій
Вид публікації в НМБД Scopus або WoS в інших НМБД Загальна кількість
монографії (у т.ч. колективні) - - 4
статті у наукових журналах 2 9 35
матеріали і тези наукових конференцій 8 - 46

2003-2009 (до захисту кандидатської дисертації)

 • Наукові конференції
 1. Математичне моделювання нестаціонарних каталітичних процесів синтезу речовин / П. П. Костробій, В. І. Алексєєв // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2003. – С. 37.
 2. Time evolution of the surface covering during modeling of catalytic synthesis of ammonia / P. P. Kostrobii, V. I. Alekseyev, M. V. Tokarchuk // 22nd European Conference on Surface Science. – Praha, Czech Republic, 2003. – P. 16877.
 3. Математичне моделювання процесів каталітичного окислення CO / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алексєєв // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2004. – С. 68.
 4. Time evolution modelling of the surface coverage for catalytic synthesis of carbonic acid gas / P. P. Kostrobii, Yu. K. Rudavskii, V. I. Alekseyev, M. V. Tokarchuk // E-MRS 2004 fall meeting, Warsaw University of Technology. – Warsaw, Poland, 2004. – P. 274.
 5. Моделювання поверхневого покриття адсорбованими частинками в каталітичних реакціях на поверхнях металів методом Монте-Карло / П. П. Костробій, В. І. Алексєєв, О. Сергієнко // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2006”. – Т. 1. – Київ: НАУ, 2006. – C. 23.1–23.4.
 6. Про проблему формування груп при складанні розкладу занять з допомогою генетичних алгоритмів. / В. І. Алєксєєв // 6 та відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : Тези доп. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2007.
 • Статті у наукових журналах
 1. Математичне моделювання часового покриття адсорбованими атомами в процесах каталітичного синтезу аміаку / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Журнал фізичних досліджень. – Т. 8, № 4. – Львів, 2004. – С. 346–351. — Scopus.
 2. Костробій П. П. Моделювання методом Монте-Карло адсорбційного покриття в каталітичних реакціях типу окислення CO на поверхнях металів / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2006. – Вип. 4. – С. 123–131.
 3. Кінетика часового покриття адсорбованими частинками в каталітичних процесах оксидації СО / П. П. Костробій, М. В. Токарчук, В. І. Алєксєєв // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 7, № 1 – Івано-Франківськ, 2006. – С. 25–33.
 4. Моделювання процесу каталітичного окислення чадного газу з використанням оксиду азоту / В. І. Алєксєєв // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: ІПМЕ НАН України, 2007. – Вип. 43. – С. 178–183.
 5. Огляд кінетичних моделей каталітичного окислення чадного газу. / В. І. Алєксєєв, П. П. Костробій // Моделювання та інформаційні технології – Київ: ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 41. – С. 146–151.
 6. Узагальнені рівняння переносу реакційно-дифузійних процесів в теорії каталітичних реакцій / П. П. Костробій, В. І. Алєксєєв, Б. М. Маркович, М. В. Токарчук // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2008. – Вип. 8. – С. 84–102.

2010-2015 (до отримання звання доцента)

 • Наукові конференції
 1. До задачі про формування резервів для НТПВ. / В. І. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей. – Львів: вид-во НУ “ЛП”, 2010.
 2. Про тегове структурування веб-контенту. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Інформатика, Математика, Автоматика (ІМА-2012): Матеріали та програма Науково-технічної конференції (Суми, 16–21 квітня 2012 року). – Суми: СумДУ, 2012. — С. 46.
 3. Розв’язування задачі визначення коефіцієнта резервування для НТПВ із застосуванням інтерполяції. / С. І. Алєксєєва , В. І. Алєксєєв // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. B.59–B.60.
 4. Оцінка потенційної успішності веб-проекту на етапі неформальної постановки завдання. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. I.11–I.12.
 5. Використання спеціального алгоритму рейтингового оцінювання результатів навчання для виявлення фахових здібностей студентів. / В. І. Алєксєєв // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. K.8–K.9.
 6. Про організацію у мережі Інтернет кафедральної спільноти випускників / В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 4-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 20–22 листопада 2012 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 77–82.
 7. Трансформація ієрархічної структури веб-контенту до мережевої. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Інформатика, Математика, Автоматика (ІМА-2013): Матеріали та програма Науково-технічної конференції (Суми, 22–27 квітня 2013 року). – Суми: СумДУ, 2013. — С. 43.
 8. Оцінка впливу іноземного капіталу на національні фінансові інститути. / В. І. Алєксєєв // Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 11»], (Львів, 13–14 червня 2013 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 93–94.
 9. Роль контентної стратегії в управлінні веб-проектом. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко // Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC IMFS 11»], (Львів, 13–14 червня 2013 р.). — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 172–173.
 10. Проблема «розриву» між IT-освітою і потребами ринку та співробітництво з Львівським кластером «IT-BPO» / В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 5 ї науково-практичної конференції. м. Львів, 19–21 листопада 2013 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 116–122.
 11. Засоби прийняття рішень в управлінні освітніми веб-проектами / К. А. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 6 ї науково-практичної конференції. м. Львів, 18–20 листопада 2014 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. — С. 155–158.
 12. Про проблему податкової «блокади» благодійництва кредитних спілок / В. І. Алєксєєв // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5–6 грудня 2014 р.); у 2 х частинах. / Ужгородський національний університет – Ужгород: ВД «Гельветика», 2014. — Ч.2. — С. 150–153.
 13. Про місце кредитних спілок на ринку фінансових послуг України / В. І. Алєксєєв // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 12–13 грудня 2014 р.). / Херсонський державний університет — Херсон: ВД «Гельветика», 2014. — С. 242–245.
 14. Застосування мережевої моделі для організації системи кредитних спілок в Україні / В. І. Алєксєєв // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 10–11 квітня 2015 р.). / Національний гірничий університет — Дніпропетровськ: ВД «Гельветика», 2015. — С. 128–131.
 15. Сучасні виклики системі кредитних спілок України / В. І. Алєксєєв // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. — С. 23–26.
 16. Роль кредитної кооперації у моделі структурної дуополії на ринку фінансових послуг / В. І. Алєксєєв // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23–25 квітня 2015 р.). / Ужгородський національний університет — Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. — С. 13–17.
 17. Інноваційне онлайн-функціонування кредитної спілки / В. І. Алєксєєв // Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 10–11 грудня 2015 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. — С. 114–117.
 18. Ефект транзитивності як необхідна умова фінансової послуги / В. І. Алєксєєв // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11–12 грудня 2015 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski. – У 2 х частинах. – Ужгород: ВД «Гельветика», 2015. – Ч. 2. — С. 47–49.
 • Статті у наукових журналах
 1. Моделювання процесу резервування у підготовці виробництва / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Науковий інформаційний журнал «Бізнес інформ» (ХНЕУ) — м. Харків, 2010 р. — № 11 (391) — С.151–153.
 2. Ефективні підходи до структурування веб-контенту ієрархічним методом / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: ІПМЕ НАН України, 2011. – Вип. 61. – С. 215–222.
 3. Математична модель оцінки залежності національних фінансових інститутів від зовнішніх впливів / В. І. Алєксєєв // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: ЦММ ІППММ НАН України, 2013. – Вип. 17. – С. 9–16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2013_17_3Google Scholar.
 4. Математичне обґрунтування показника концентрації впливу членства для аналізу вразливості кредитної спілки / В. І. Алєксєєв // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 77–81. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-4_0-pages-77_81.pdfIndex Copernicus, Google Scholar.
 5. Дослідження дохідності кредитної спілки в умовах кредитування із залученням членських внесків. / В. І. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, Ч.1. – C. 13–23. – Режим доступу: http://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/031_1_2014/Rorm_Rynk_Econ_31_1_2014.pdf
 6. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів. / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – Вид во Львівської політехніки, 2014. – Вип. 783. – C. 397–405. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sisn/vol-783-no-2014-1/viroblennya-pidhodiv-do-viznachennya-zagalnoyi-strukturi-veb-saytivGoogle Scholar.
 7. Кредитні спілки як інструмент приватних інвестицій у малий бізнес. / В. І. Алєксєєв, С. І. Алєксєєва, І.В. Алєксєєв // Вісник Одеського національного університету: Серія Економіка. – ВД «Гельветика», Одеса, 2014. – Т. 19, Вип. 2/5. – C. 90–93. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_5/22.pdfIndex Copernicus, Google Scholar.
 8. Соціально-економічне значення банківського кредитування в Україні / М. І. Хмелярчук, В. І. Алєксєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір [зб.наук.пр.]. Випуск 1 (105) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – С. 337–345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_43. — Google Scholar.
 9. Благодійна діяльність кредитних спілок: можливості та перспективи / В. І. Алєксєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Економічні науки. – ВД «Гельветика», Херсон, 2014. –Випуск 8, Частина 5. – C. 118–122. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/242.pdfIndex Copernicus, Google Scholar.
 10. Вплив регуляторних рішень на перехід кредитних спілок до online діяльності / В. І. Алєксєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету: Економічні науки. – ВД «Гельветика», Херсон, 2015. – Випуск 14, Частина 2. – C. 113–116. — Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/71.pdfIndex Copernicus, Google Scholar.
 11. Структурна трансформація процесу надання кредитною спілкою фінансових послуг у онлайн-режимі / В. І. Алєксєєв // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова: Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 5. – С. 214–218. — Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=118Index Copernicus, Google Scholar.
 12. Формування моделі банківських сателітів для системи кредитних спілок в Україні [Текст] / В. І. Алєксєєв // Економічний аналіз : зб. наук. Праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 22. – № 1. – С. 83-89. – ISSN 1993-0259. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/946. — Index Copernicus, Google Scholar.
 13. Про механізм надання кредитною спілкою фінансових послуг онлайн / В. І. Алєксєєв // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» [Електронний ресурс] – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – № 8. – С. 912–915. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 [Повний URL: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1568-alekseev-v-i-pro-mekhanizm-nadannya-kreditnoyu-spilkoyu-finansovikh-poslug-onlajn]. — Index Copernicus.
 • Монографії, колективні монографії
 1. Процес резервування в управлінні науково-технічною підготовкою виробництва / О. Є. Кузьмін, С. І. Алєксєєва, В. І. Алєксєєв // Інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. д ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д ра екон. наук, проф. Ястремської О.М. – Харків: ФОП Павленко О.Г.; ВД «Інжек», 2010 р. – 304 c. — С.105–118. — Підрозділ 6.
 2. Математичні моделі регулювання фінансових потоків: Монографія / Костробій П. П., Алєксєєв І. В., Хома І. Б., Гнатів Б. В., Кавалець І. І., Алєксєєв В. І. — Львів: Видавництво «Растр 7», 2012. — 134 с.
 3. Модель стійкого ринку фінансових послуг України на основі системи кредитної кооперації / В. І. Алєксєєв // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. — С. 16–29. — Том 1, Розділ 1.
 4. Модель управління кредитною спілкою в умовах надання фінансових послуг онлайн / В. І. Алєксєєв // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – 536 с. — С. 16–32.

2017-2018

 • Наукові конференції
 1. About the problem of data losses in real-time IoT based monitoring systems / V. Alieksieiev, O. Gaiduchok // Proceedings of International Scientific Conference “Mathematical Modeling” (Borovets, BULGARIA, December 13–16, 2017) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2017 – Year I, Vol. 1/1. – P.10–11. – ISSN 2535-0978 (print), ISSN 2603-3003 (online). — Режим доступу: http://mathmodel.eu/sbornik/1-2017.pdf
 2. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data / V. Alieksieiev, G. Ivasyk, V. Pabyrivskyi, N. Pabyrivska // Proceedings of International Scientific Conference “High Technologies. Business. Society 2018” (Borovets, BULGARIA, March 12–15, 2018) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Issue 1 (3), Vol. I “High Technologies”. – P.113–115. – ISSN 2535-0005 (print), ISSN 2535-0013 (online). — Режим доступу: http://hightechsociety.eu/sbornik/1-2018.pdf
 3. Opportunities of implementation of "Industry 4.0" for development of transport industry in Ukraine / V. Alieksieiev, V. Dovhan, I. Alieksieiev // Proceedings of III International Scientific Conference “Industry 4.0” (Varna, BULGARIA, June 18–21, 2018) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Vol.1/3. – P.75–77. – ISSN 2535-0153 (print), ISSN 2535-0161 (web). — Режим доступу: http://industry-4.eu/winter/sbornik/1-2018.pdf
 4. Embedding Speech Recognition Tools for Custom Software: Engines Overview / Arthur Dovbysh, Vladyslav Alieksieiev // Proceedings of the 2nd International Conference Computational Linguistics and Intelligent Systems (Lviv, UKRAINE, 25-27.06.2018) – Lviv Polytechnic National University (Lviv, UKRAINE), 2018 – Vol. 2. – P.114–121. – ISSN 2523-4013 (online). — Режим доступу: http://colins.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/preface_colins_volume2_2018.pdf
 5. A method to solve uncertainty problem for big data sources / A. Berko, V. Alieksieiev // Proceedings of 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (Lviv, Ukraine, August 21-25, 2018). – Publishing House of Lviv Polytechnic National University. – P.32-37. – ISBN 978-1-5386-8175-6 — Режим доступу: http://dsmp.in.ua. — IEEE, Scopus, WebOfScience.
 6. One approach of approximation for incoming data stream in IoT based monitoring system / V. Alieksieiev // Proceedings of 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (Lviv, Ukraine, August 21-25, 2018). – Publishing House of Lviv Polytechnic National University. – P.94-97. – ISBN 978-1-5386-8175-6 — Режим доступу: http://dsmp.in.ua. — IEEE, Scopus, WebOfScience.
 7. Formation of programs for financing the family firms in the context of sustainable development projects implementation / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev, O. Demkiv // Proceedings of Emerging Markets Finance & Accounting International Conference (Linz, Austria, October 17-19, 2018). – JKU, Linz, 2018. – P.15. – ISBN 978-3-200-06048-7 – Режим досупу: http://emfaic.org.
 8. Approach analysis to prevent steganography data flows as a corporate security breaches / P. Lopit, V. Alieksieiev // Proceedings of II International Scientific Conference “CONFSEC 2018” (Borovets, BULGARIA, December 10–13, 2018) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Issue 2 (4), Vol.2 “Information security. Technical facilities for ensuring security”. – P.137–139. – ISSN 2603-2945 (print), ISSN 2603-2953 (web). — Режим доступу: http://confsec.eu/sbornik/2-2018.pdf
 9. Air space routing and flights planning: a problem statement and discussion of approaches to solution / V. Alieksieiev // Proceedings of II International Scientific Conference “Mathematical Modeling” (December 12-15, 2018, Borovets, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Issue 1 (2). – P.34–37. – ISSN 2535-0978 (print), ISSN 2603-3003 (web). — Режим доступу: http://mathmodel.eu/sbornik/1-2018.pdf
 10. International comparison of university education quality on the base of modeling value index / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Proceedings of III International Scientific Conference “Industry 4.0” (Borovets, BULGARIA, December 12–15, 2018) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Vol.2/4. – P.269–273. – ISSN 2535-0153 (print), ISSN 2535-0161 (web). — Режим доступу: http://industry-4.eu/winter/sbornik/2-2018.pdf
 • Статті у наукових журналах
 1. About the problem of data losses in real-time IoT based monitoring systems / V. Alieksieiev, O. Gaiduchok // Mathematical Modeling – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2017 – Year I, Vol.1, Issue 3/2017. – P.121–122. – ISSN 2535-0986 (print), ISSN 2603-2929 (web). — Режим доступу: http://stumejournals.com/mm/2017/3-2017.pdfGoogle Scholar.
 2. Інноваційність харчової промисловості: інтелектуалізація і системність / І.В. Алєксєєв, В.І. Алєксєєв // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2017. – Вип. 54. – С. 339–345. — ISSN 2078-6115.
 3. Big data aggregation algorithm for storing obsolete data / V. Alieksieiev, G. Ivasyk, V. Pabyrivskyi, N. Pabyrivska // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year III, Vol.3, Issue 1/2018. – P.20–22. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: http://stumejournals.com/i4/2018/1-2018.pdfGoogle Scholar.
 4. Opportunities of implementation of "Industry 4.0" for development of transport industry in Ukraine / V. Alieksieiev, V. Dovhan, I. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year III, Vol.3, Issue 2/2018. – P.94–96. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: http://stumejournals.com/journals/i4/2018/2/94Google Scholar.
 5. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator / E. Cheremnikh, H. Ivasyk, V. Alieksieiev, M. Kuchma, O. Brodyak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 4 (94). –P. 6–18. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/140717Scopus.
 6. Approach analysis to prevent steganography data flows as a corporate security breaches / P. Lopit, V. Alieksieiev // Security & Future – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Vol.2, Issue 4/2018. – P.180–182. – ISSN 2535-0668 (print), ISSN 2535-082X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/confsec/2018/4/180Google Scholar.
 7. Air space routing and flights planning: a problem statement and discussion of approaches to solution / V. Alieksieiev // Mathematical Modeling – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2018 – Year II, Vol.2, Issue 4/2018. – P.139–142. – ISSN 2535-0986 (print), ISSN 2603-2929 (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/mm/2018/4/139Google Scholar.

2019

 • Наукові конференції
 1. Knowledge-based Big Data Cleanup Method / A. Berko, V. Alieksieiev, V. Lytvyn // Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS-2019 (Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019). – P.96–106. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2386/paper8.pdfScopus.
 2. The approach to cut relevant airspace area for flights planning and automated routing / V. Alieksieiev, I. Alieksieiev // Proceedings of IV International Scientific Conference “Industry 4.0”, summer session (June 24-27, 2019, Burgas, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year III, Vol.1/5. – P.88–90. – ISSN 2535-0153 (print), ISSN 2535-0161 (web). — Режим доступу: http://industry-4.eu/winter/sbornik/1-2019.pdf
 3. Artificial Locust Swarm Routing Algorithm: An Approach to Consider both Routing via FRA and Applying RAD / V. Alieksieiev // International Conference on Information and Digital Technologies 2019 (June 25-27, 2019, Žilina, SLOVAKIA). – P.1–10. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8813465IEEE, Scopus, WebOfScience.
 4. Artificial Locust Swarm Routing Algorithm: Decision Making in Path Search Problem / V. Alieksieiev, A. Berko // 11th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, “ECAI”, Piteşti, ROMANIA, 2019. – P.1-6. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/9041925IEEE, Scopus, WebOfScience.; Book of Abstracts of 11th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, “ECAI 2019” (June 26-29, 2019, Piteşti, ROMANIA). – Vol.11, No. 1/2019, P.79. – ISSN 1843-2115.
 5. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Proceedings of IV International Scientific Conference “Industry 4.0”, summer session (June 24-27, 2019, Burgas, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year III, Vol.1/5. – P.150–154. – ISSN 2535-0153 (print), ISSN 2535-0161 (web). — Режим доступу: http://industry-4.eu/winter/sbornik/1-2019.pdf
 6. An approach of FRA and its use for UFV supported manufacturing / V. Alieksieiev, B. Liubinsky, V. Hladun // Proceedings of XVI International Scientific Conference “Machines. Technologies. Materials.” (September 11-14, 2019, Varna, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year III, Vol.4/15. – P337–338. – ISSN 2535-0021 (print), ISSN 2535-003X (web). — Режим доступу: http://mtmcongress.com/winter/sbornik/4-2019.pdf
 7. Choosing a university for Bachelor studies in the Material Science specialty / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Proceedings of XVI International Scientific Conference “Machines. Technologies. Materials.” (September 11-14, 2019, Varna, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year III, Vol.4/15. – P422–424. – ISSN 2535-0021 (print), ISSN 2535-003X (web). — Режим доступу: http://mtmcongress.com/winter/sbornik/4-2019.pdf
 8. Information Analysis and Knowledge Gain within Graph Data Model / V. Alieksieiev, A. Berko // Proceedings of the 14th International conference "Computer sciences and Information technologies" (CSIT 2019), International Workshop on Information Modeling, Data and Knowledge Engineering “IWIMDKE 2019” (September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine). – P.268–271. - Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8929812IEEE, Scopus, WebOfScience.
 9. Comparison of Methods for Evaluating the Entrant’s Choice of the University / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Proceedings of IV International Scientific Conference “Industry 4.0”, winter session (December 11-14, 2019, Borovets, BULGARIA) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year III, Vol.3/7. – P.399–402. – ISSN 2535-0153 (print), ISSN 2535-0161 (web). — Режим доступу: http://industry-4.eu/winter/sbornik/3-2019.pdf
 • Статті у наукових журналах
 1. International comparison of university education quality on the base of modeling value index / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year IV, Vol.4, Issue 1/2019. – P.41–45. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2019/1/41Google Scholar.
 2. The approach to cut relevant airspace area for flights planning and automated routing / V. Alieksieiev, I. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year IV, Vol.4, Issue 5/2019. – P.220–222. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2019/5/220Google Scholar.
 3. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year IV, Vol.4, Issue 5/2019. – P.268–272. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2019/5/268Google Scholar.
 4. Financing the Sustainable Development Projects of Family Firms on the Basis of Private-Public Partnership / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev, Oleh Demkiv // Journal of Research in Business - Marmara University Press (Istanbul, Turkey). – Vol.4, Iss.1 (2019). – P.82–92. – ISSN (online) 2630-6255. — Режим доступу: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrb/issue/46683/527920ULRICH Global Serials Directory, Google Scholar.
 5. An approach of FRA and its use for UFV supported manufacturing / V. Alieksieiev, B. Liubinsky, V. Hladun // “Machines. Technologies. Materials.” – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year XIII, Vol.13, Issue 10/2019. – P437–438. – ISSN 1313-0226 (print), ISSN 1314-507X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/mtm/2019/10/437Google Scholar.
 6. An analysis of foreign students’ expenses while studying at universities: Interstate comparison / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. – Vol.53, No.3(2019). – P.7–23. – ISSN 0459-9586, e-ISSN: 2449-8513. — Режим доступу: https://journals.umcs.pl/h/article/view/9143Index Copernicus.
 7. Entrants’ choice of the university to study innovatively oriented specialties: the influence on human capital development / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2019 – Year IV, Vol.4, Issue 6/2019. – P.326–330. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2019/6/326Google Scholar.

2020 (поточний рік)

 • Наукові конференції
 1. Development and integration of speech recognition tools into software applications and an approach to improve of speech recognition quality / V. Alieksieiev, A. Dovbysh // Proceedings of the 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET 2020) (February 20-25, 2020, Lviv-Slavske, Ukraine). – P.614-617. - Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/9088728IEEE, Scopus, WebOfScience.
 2. Implementation of UAV for environment monitoring of a Smart City with an airspace regulation by AIXM-format data streaming / V. Alieksieiev, B. Markovych // Proceedings of International Scientific Conference “High Technologies. Business. Society 2020” (Borovets, BULGARIA, March 09–12, 2020) – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2020 – Year V, Issue 2 (8), Vol. II “Business. Society”. – P.126–129. – ISSN 2535-0005 (print), ISSN 2535-0013 (online). — Режим доступу: http://hightechsociety.eu/sbornik/2-2020.pdf
 3. Conceptual Model of Information System for Drone Monitoring of Trees’ Condition / V. Lytvyn, Alina Dmytriv, A. Berko, V. Alieksieiev, T. Basyuk, Jörg Rainer Noennig, D. Peleshko, T. Rak, V. Voloshyn // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020) (April 23-24, 2020, Lviv, Ukraine). – P.695-714. - Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper48.pdfScopus.
 • Статті у наукових журналах
 1. Comparison of methods for evaluating the entrant’s choice of the university / I. Alieksieiev, A. Mazur, V. Alieksieiev // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2020 – Year V, Vol.5, Issue 1/2020. – P.48–51. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2020/1/48Google Scholar.
 2. Implementation of UAV for environment monitoring of a Smart City with an airspace regulation by AIXM-format data streaming / V. Alieksieiev, B. Markovych // Industry 4.0 – Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Sofia, BULGARIA), 2020 – Year V, Vol.5, Issue 2/2020. – P.90–93. – ISSN 2543-8582 (print), ISSN 2534-997X (web). — Режим доступу: https://stumejournals.com/journals/i4/2020/2/90Google Scholar.

Методичні видання

 • Усього методичних видань - 11 (у т.ч. 1 електронний навчально методичний комплекс).
 1. Рівняння математичної фізики. Частина I: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М., Тесак І. Є. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 68 с.
 2. Рівняння математичної фізики. Частина II: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базового напряму 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М., Тесак І. Є. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 84 с.
 3. Рівняння математичної фізики. Частина III: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базових напрямків 6.0702 “Прикладна фізика”, 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 104 с.
 4. Рівняння математичної фізики. Частина IV: Методичні вказівки до лекційних та практичних занять з курсу “Рівняння математичної фізики” для студентів бакалаврату базових напрямків 6.0702 “Прикладна фізика”, 6.0802 “Прикладна математика” / Укл.: Алєксєєв В. І., Маркович Б. М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 80 с.
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв, І. О. Пеняк. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 44 с.
 6. Системне програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системне програмування» для студентів спеціальностей 6.040301 «Прикладна математика» та 6.040302 «Інформатика» / Укл.: В. Є. Анохін, В. І. Алєксєєв, В. В. Пабирівський. — Львів, 2012. — 16 с.
 7. СУБД «Oracle»: SQL та PL/SQL: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв, В. Р. Гладун, В. В. Пабирівський. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 20 с.
 8. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050901 “Радіотехніка”, 6.050902 “Радіоелектронні апарати”, 6.050903 “Телекомунікації”, 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка” / Укл.: В. В. Пабирівський, А. П. Сеник, В. І. Алєксєєв, О. М. Уханська, В. Р. Гладун. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 40 с.
 9. Шаблони проектування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика” / Укл.: В. І. Алєксєєв. — Львів: Поліграфічний центр, 2014. – 52 с.
 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Об’єктно-орієнтоване програмування» — Сертифікат № 01049, Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9333 Номер і дата реєстрації: № E41-141-49/2015 від 06.03.2015 р.
 11. Математичні основи штучного інтелекту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Математичні основи штучного інтелекту” для студентів спеціальностей 113 “Прикладна математика” / Укл.: В. І. Алєксєєв, П. І. Топилко. — Львів: Поліграфічний центр, 2018. – 16 с.

Застарілі сторінки: Наукові публікації Методичні розробки