Адамик Вікторія Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Адамик Вікторія Віталіївна
IMG Adamyk.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 25 квітня 1977
Місце народження м. Тернопіль
Громадянство Україна
Alma mater Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність міжнародна економіка
Галузь наукових інтересів глобальна проблема бідності, проблеми конвергенції доходів в інтеграційних економічних об’єднаннях
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Адамик Вікторія Віталіївна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 квітня 1977, м. Тернопіль

Закінчила Тернопільську академію народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет; міжнародна економіка).

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (2001).за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»
 • «Державне і регіональне управління»
 • «Міжнародні валютні і фінансові відносини»
 • «Economy of foreign countries».

Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: глобальна проблема бідності, міжнародна економічна політика, проблеми конвергенції доходів в інтеграційних економічних об’єднаннях,вплив розвитку різних форм міжнародних економічних відносин на добробут населення.

Під керівництвом Адамик В.В. було виконано і захищено 4 кандидатські дисертації за спеціальністю "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".

Стажування

Пройшла стажування у Лєгніцькій СЕЗ та Університеті третього віку у гміні Громадка, Республіка Польща (1 жовтня 2021 р. – 1 квітня 2022 р.).


Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, посібників та статей у вітчизняній й зарубіжних фахових економічних виданнях.

Адамик В.В. активно сприяє студентській науковій роботі. Під її керівництвом і у співавторстві опубліковано понад 90 праць зі студентами. В активі також є дві перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (2018 і 2020 р., дипломи 3-го та 1-го ступеня відповідно).

Публікації:

 1. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки. — 2008. — № 1. — С. 57-75.
 2. Оцінка ефективності та рівня інституційного забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регіону / В. В. Адамик // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 2. — С. 79-86.
 3. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у ХХІ столітті / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2007. — Вип. 2. — С. 82-90.
 4. Актуальні питання продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства у контексті подолання бідності / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2009. — Вип. 1. — С. 61-68.
 5. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2007. — Вип. 3. — С. 7-16.
 6. Країни, що розвиваються, на міжнародному ринку боргових цінних паперів / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2008. — Вип. 5. — С. 170-177.
 7. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів / Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2010. — Вип. 4. — С. 134-142.
 8. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль, 2008. — Вип. 1. — С. 69-78.
 9. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / Вікторія Адамик, Андрій Савка // Журнал європейської економіки. — 2009. — № 1. — С. 31-49.
 10. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / Алла Мельник, Вікторія Адамик // Журнал Європейської економіки. — № 1. — 2013. — Т. 12, № 1. — С. 57-78.
 11. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : навч. посіб. / В. В. Адамик ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Тернопіль ; Львів : Крок, 2014. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 236-238. - 300 экз. - ISBN 978-617-692-171-4
 12. Möglichkeiten des Staates zur Lösung der Probleme bei der Überwindung von Armut/ W. Adamyk, A. Melnik// Zeitschrift “Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik” (IWVWW) e. V. Berlin. – Nr. 198, Januar 2013 10 (1,5 д.а.)
 13. Проблема бідності через призму «соціального вакууму»/ В.Адамик, А.Мельник// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – Випуск 1 (33). – С.208-218 (міжнародна наукометрична база РИНЦ).
 14. Ubostwo w regionach Ukrainy: pryczyny i skutki/ Melnyk, A., Adamyk, V.// Problemy rozwoju regionalnego i localnego: Prace naukowe Universytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. – № 393. – Wroclaw 2015. – S. 19-31.
 15. Адамик В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються/В.Адамик// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 2. – С.113-123
 16. Адамик В. Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи/А.Крисоватий, Є.Савельєв,В. Адамик та інші// Вісник ТНЕУ. – 2016. – № 4. – С.146-167
 17. Адамик В. Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України: Аналітична записка за підсумками Міжнародної наукової конференції «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця (м.Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р). / А.Крисоватий, Є.Савельєв,В. Адамик та інші .– Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 31 с.
 18. Адамик В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності/В.Адамик//Журнал європейської економіки. – Том 16,№3 (62). Липень – вересень 2017.
 19. Adamyk, V. Alternatives of foreign trade policy in the developing countries in the context of searching the ways to reduce poverty/ V.Adamyk//Journal of European Economy. – Vol. 15,# 3(62).July-September 2017.
 20. Адамик В. Інклюзивний розвиток України та міжнародне фінансове і технічне співробітництво з його активізації/В.Адамик, Д.Лебідь // Вісник ТНЕУ, 2018 – №1, С.56-72 (Index Copernicus та інші)
 21. Адамик В. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарія, Польща, Словаччини та України/ В.Адамик, Є.Савельєв, А.Кристоватий та інші//Вісник ТНЕУ. – Випуск 4 (86) жовтень-грудень 2017. – 191-215 (Index Copernicus та інші)
 22. Адамик В. Соціально-економічна нерівність у національному і глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему( 2019)/Адамик В..//Вісник ТНЕУ . – 2019. –№1. – С.102-117 (Index Copernicus та інші)
 23. An approach to modelling the impact of international migration on the economy of receiving country/V. Adamyk, S. Malibroda, L. Chernobay //Economics, Enterpreneurship, Management. Volume 6, Number 1. 2019. – P.54-76. (Index Copernicus)
 24. Адамик В., Чернобай Л., Адамик О. Проблеми і перспективи розвитку свинарства в Україні у контексті впливу на добробут населення. Вісник ТНЕУ, 2019. Випуск 3 (93). С.22-34 (Google Scolar, Index Copernicus та інші)
 25. Адамик В., Рожнятовська Д. Актуальні питання міжнародної економічної діяльності українських автоперевізників вантажів у контексті євроінтеграції. Вісник ТНЕУ. 2020. Випуск 1 (95). С.86-101
 26. Adamyk, V., Chernobay, L., Kuz’min, O., Malibroda, S. Modelling the impact of international migration on economic development of a country: Case Study of Ukraine. Journal of Economics. 68/2020. # .P.33-55 (Scopus)
 27. Адамик В., Дишкант Ю. Модернізація організаційної культури закладу охорони здоров’я в умовах медичної реформи. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4.С.140-146 (фахова стаття)
 28. Адамик В., Поріцька А. Міжнародні та вітчизняні ініціативи з регулювання електронної торгівлі. Вісник економіки. 2021.№2.С.66-79 (фахова стаття)
 29. Adamyk, V.V., Kulinich T., Yakimenko-tereschenko N., Melnyk A., Vasina A. (2021) Challenges and prospects of applying the paradigm of sustainable development to the Eastern Europe economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2021. Vol. 17. P. 929–940 (SciVerse SCOPUS)
 30. Адамик В., Щерб’як Х. Обмін досвідом у сфері медичних послуг як форма міжнародної співпраці України і Польщі(2021) Вісник економіки. 2021. №3. С. 53–65 (фахове видання)


Монографії:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. — Монографія. — Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. — 300 с.
 2. Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні / Комар Н.В., Адамик В.В. // Тернопіль: Вид.-полігр. центр «Економічна думка ТНЕУ», 2011. — 270с.
 3. Adamyk, V. Integrated regional development (Chapter: Foreign sources of the poverty alleviation)/Editor Lech Janczuk. – Lublin: KUL, 2015. –199 S. (S.105-124).
 4. Соціально-економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи/за ред. Н.І.Пилипів, В.В. Стефініна: монографія. – Івано-Франківськ, 2017, 435 с. (Розділ:Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону (співавтор)
 5. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина та Україна: моногр./за наук. ред. д.е.н., проф. Крисоватого А.І. та д.е.н., проф. Савельєва Є.В. – Тернопіль, ТНЕУ, 2018. – 672 с.(39,06 д.а.) – Розділ 10 (співавтор)


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: viktoriia.v.adamyk@lpnu.ua