Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
ITRE Ukr.jpg
Тип підрозділу Навчально-науковий інститут
Абревіатура ІТРЕ
Дата заснування 2001
Засновники РТФ, ФЕФ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Прудиус Іван Никифорович
Директор Стрихалюк Богдан Михайлович
Розташування (адреса) Львів, вул. Професорська, 2
Періодичне друковане видання Вісник НУ «Львівська політехніка», Серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», «Електроніка»
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/itre


Загальна інформація

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (абревіатура — ІТРЕ) — навчально-науковий інститут у складі Національного університету «Львівська політехніка». Створений в 2001 р. на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів, створених відповідно у 1952 та 1964 рр.

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 110 осіб. З них 20 відсотків — доктори наук, професори; 63 відсотки — кандидати наук, доценти.

До складу інституту входять сім кафедр, які готують спеціалістів з 6 напрямів і 12 спеціальностей.

Кафедри

Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (ЕЗІКТ)
Кафедра електронних приладів (ЕП)
Кафедра напівпровідникової електроніки (НПЕ)
Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)
Кафедра телекомунікацій (ТК)
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (ТРР)
Кафедра фотоніки (ФОТ)

Вчена рада інституту

Напрями підготовки фахівців

Галузь знань Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти Випускова кафедра
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж ТК
15 Автоматизація та
приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої НПЕ, ФОТ
Фізична та біомедична електроніка
Лазерна і оптоелектронна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати та системи ЕЗІКТ
17 Електроніка та
телекомунікації
171 Електроніка Електронні прилади та пристрої ЕП
172 Телекомунікації та радіотехніка Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем ТК, ТРР, РЕПС, ЕЗІКТ
Мультимедійна інженерія
Інформаційні пристрої, системи та комплекси
Інформаційні мережі зв'язку
Технології та засоби телекомунікацій
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіоелектронні апарати та засоби
Системне адміністрування телекомунікаційних мереж
173 Авіоніка Авіаційні інтегровані інформаційно-комп'ютерні системи та комплекси ЕЗІКТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ

Адміністрація

11-ий навчальний корпус НУ"ЛП"
(Львів, вул. Професорська, 2)
3-ій навчальний корпус НУ"ЛП" (Львів, пл. Св.Юра, 1)

Директор

СТРИХАЛЮК Богдан Михайлович, доктор технічних наук, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем.

Дирекція — вул. Професорська, 2, 79013, м. Львів; 11-й навч. корпус, кімн. 209, тел. +38(032)258-23-88.


Перший заступник директора, декан магістратури

КАЙДАН Микола Володимирович, доцент, доктор технічних наук, професор кафедри телекомунікацій.

Деканат магістратури — 11-й навч. корпус, кімн. 212, тел. +38(032)258-26-05.


Заступник директора, декан бакалаврату

ОЗІРКОВСЬКИЙ Леонід Діонісійович, доцент, доктор технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Деканат бакалаврату — 11-й навч. корпус, кімн. 211, тел. +38(032)258-24-20.


Заступник декана магістратури

ФАСТ Володимир Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій.

Викладацька кафедри ЕЗІКТ — 11-й навч. корпус, кімн. 307, тел. +38(032)258-22-70.


Заступник декана бакалаврату

КРЕМЕР Ірина Петрівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних приладів.

Викладацька кафедри ТК — 11-й навч. корпус, кімн. 302, тел. +38(032)258-24-44.

Навчальні корпуси

Кафедри Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки знаходяться у таких корпусах:

3 навчальний корпус — каф. ЕП, НПЕ, ФОТ;

11 навчальний корпус — каф. ЕЗІКТ, РЕПС, ТК, ТРР.