Ільницька Уляна Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ільницька Уляна Вікторівна
Ільницька Уляна.jpg
к.політ.н., доцент
Дата народження 11 серпня 1972 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Галузь наукових інтересів Теорія держави та влади; особливості функціонування політичних інститутів в сучасних демократичних суспільствах; політичні комунікації; політичний маркетинг та менеджмент.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Климанська Лариса Дмитрівна, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних та соціальних наук Кафедра політології та міжнародних відносин

Ільницька Уляна Вікторівна — кандидат політичних наук, доцент Кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Зміст

Загальні відомості

Народилася 11 серпня 1972 року.

У 1997 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

З 2002 р. працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2002 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі у Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 — Політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин [Текст] : дис.. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ільницька Уляна Вікторівна; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 213 арк. — арк. 201-213». Захищене у 2006 р.

Науковий керівник: професор Климанська Лариса Дмитрівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Профорг кафедри.

Заступник завідувача кафедри Кафедри політології та міжнародних відносин з навчально-методичної роботи.

Відповідальна за впровадження і підтримування системи управління якістю (СУЯ) на кафедрі Кафедрі політології та міжнародних відносин.

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає

 • Політологія
 • Історія політичних, правових, економічних вчень
 • Міжнародні організації
 • Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах
 • Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 • Практикум з політичних комунікацій
 • Зв'язки з громадськістю

Наукові інтереси

 • Теорія держави та влади
 • Політичні інститути та політичні процеси
 • Політичні комунікації; політичні технології
 • Система міжнародної безпеки; інформаційна безпека
 • Політичний маркетинг та менеджмент

Основні наукові публікації

Авторство у колективних монографіях

 1. Ільницька У.В. Проблеми збереження інформаційного суверенітету України в умовах зовнішньої інформаційної експансії / У.В. Ільницька // Wymiary integracji europejskiej. – Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska»`, Olsztyn-Lwow 2017, 220 s. — С. 179-187.
 2. Ільницька У.В. Інформаційно-комунікативні стратегії ініціативи ЄС «Східне партнерство» / У.В. Ільницька // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: Монографія [за наук. ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбача]. — Львів-Olsztyn: «РОМУС-ПОЛІГРАФ», 2021. — 220 с. — С. 65-77.
 3. . Ільницька У.В. Інституційні та політико-правові механізми захисту прав та збереження мовно-культурної ідентичності українців в Угорщині / У.В. Ільницька // «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи» / Колективна монографія. — Львів. — Видавництво «Сорока», 2019. — 184 с. — С. 91-111.
 4. Ільницька У.В. Українсько-польське транскордонне співробітництво у галузі туризму (Ukrainian-polish cross-border cooperation in the tourism industry) / У.В. Ільницька // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості / Колективна монографія. — Львів-Olsztyn: Національний Університет «Львівська політехніка», 2018. — 160 стор. — C. 77-89.

Наукові статті

 1. Ільницька У.В. «Інформаційно-комунікативна політика НАТО та практика реалізації стратегічних комунікацій Північноатлантичного Альянсу / У.В. Ільницька // Військово-науковий вісник. – Вип. №37 (2022). – ISSN No 2313-5603 — Львів, Національна Академія Сухопутних Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2022. — C. 194-215.
 2. Ilnytska U. Institutional and legal aspect of international cooperation in the formation of the european information society, its effective functioning and safety providing / Uliana Ilnytska // Гуманітарні візії: Науковий журнал — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2018. — Том 4, Число 1, 2018 (Volume 4, Number 1, 2018). — С. 33-38.
 3. Ilnytska U. International broadcasting as a form of foreign-policy media communications of modern states: experience for Ukraine / Uliana Ilnytska // Гуманітарні візії: Науковий журнал, 2019. Том 5, Число 1, (Volume. 5, Number 1, 2019). — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2019. — С. 13-18.
 4. Ільницька У.В. Злочини проти людства як виклик міжнародній стабільності й безпеці: інституційно-правові механізми боротьби та протидії / У.В. Ільницька, Д.В. Коваль // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. — 2020. — Вип. 28-29. — Маріуполь, Маріупольський державний університет: «Видавничий відділ МДУ», 2020. — С. 200 211. _DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-200-211.
 5. Ільницька У.В. Зовнішньополітична стратегія ФРН у формуванні європейської системи безпеки й оборони та врегулюванні конфлікту на Сході України / У.В. Ільницька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. — Маріуполь, Маріупольський державний університет: «Видавничий відділ МДУ», 2016 (2017) — Вип. 17. — С. 143-152.
 6. Ільницька У.В. Особливості функціонування, політико-інституційні та соціально-економічні наслідки авторитаризму у країнах Латинської Америки ХХІ ст. (на прикладі Венесуели та республіки Куба) / У.В. Ільницька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. — 2018. Вип. 22-23. — Маріуполь, Маріупольський державний університет: «Видавничий відділ МДУ», 2018. — С.192-202.
 7. Ільницька У.В., Завада Я.І., Лопата М.О. Співпраця Європейського Союзу з міжнародними акторами в контексті імплементації стандартів спільної екологічної політики ЄС / Я.І. Завада, У.В. Ільницька, М.О. Лопата // «Politicus». — Вип. №4. 2022. — С. 94-100.
 8. Ільницька У.В. «Східне партнерство» як вимір європейської політики сусідства та діалоговий рівень співробітництва України з ЄС / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. — Вип.26. — С. 113-121.
 9. Ільницька У.В. Україна–ОБСЄ: активізація співробітництва у формуванні Європейської системи безпеки та стабільності / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. — Вип.27. — С. 115-122.
 10. Ільницька У.В. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам / У.В. Ільницька // Гуманітарні візії: Науковий журнал — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. — Вип. №3. — С. 27-33.
 11. Ільницька У.В. Зовнішньополітична стратегія ФРН у формуванні європейської системи безпеки й оборони та врегулюванні конфлікту на Сході України / У.В. Ільницька // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. — Маріуполь, Маріупольський державний університет: «Видавничий відділ МДУ», 2016. — Вип. 17. — С. 143-152.
 12. Ільницька У.В. Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. — Вип. 24. — С. 84-91.
 13. Ільницька У.В. Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення у демократичних правових державах / У.В. Ільницька // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Вип.185. — Т. 179 : Політологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. — С. 37-42.
 14. Ільницька У.В. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — Вип. 25. — С. 119-123.
 15. Ільницька У.В. Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. — Вип. 24. — С. 84-91.
 16. Ільницька У.В. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві / У.В. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. — Вип. 22. — С. 46-54.
 17. Ільницька У.В. Політична міфологія як механізм символізації політичних відносин та технологія реалізації комунікативної стратегії суб’єкта політики // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. Наук. праць / Асоціація політичних психологів України, інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М. Слюсаревського. — К. : Міленіум, 2010. Вип.10. — С. 215-225.
 18. Ільницька У.В. Парламентський контроль за сферою безпеки і оборони: сутність та механізми реалізації у демократичному суспільстві // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — Вип. 21. — С. 81-85.
 19. Ільницька У.В. Державна інформаційна політика та її роль в реалізації національних інтересів України та демократизації суспільного життя // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — Львів — 2009. — Том 11, №2 (41). — Частина 5. — С. 301-307.
 20. Ільницька У.В. Демократизація оборонної сфери через реалізацію механізмів цивільного контролю над Збройними силами // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2008. — Вип.20. — С.63-67.
 21. Ільницька У.В. Армія і політика: моделі взаємодії в умовах різних політичних режимів // Держава та армія : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — №612. — С. 205-211.
 22. Ільницька У.В. Технологія «переконувального впливу» (технологія переконування) у системі іміджевих вербальних комунікацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Збірник наукових праць / За заг. редакцією М.М. Слюсаревського; Упорядн. В.О. Васютинський, І.В. Жадан, П.Д. Фролов. — К.: Міленіум, 2008. — Вип. 8. — С. 43-52.
 23. Ільницька У.В. Паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю) у системі комунікацій Збройних сил демократичних країн світу: аналіз досвіду // Військово-науковий вісник. — Випуск 10. — Львів: ЛІCВ, 2008. — С. 32-44.
 24. Ільницька У.В. Перформансна комунікація як політична технологія та складова іміджевої PR-стратегії Збройних сил // Військово-науковий вісник. — Випуск 12. — Львів: АСВ, 2009. — С. 189-200.
 25. Ільницька У.В. Управління інформаційними потоками та організація медіа рилейшнз у контексті реалізації іміджевої PR-стратегії суб'єкта політики // Наукові праці. Навчально-методичний журнал. — Т.65. — Вип. 52. Політичні науки. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. — С. 18-23.
 26. Ільницька У.В. Політичні стереотипи та стереотипізація мислення: роль та значення у системі іміджевих комунікацій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: З6. наук. праць. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України, 2007. — Вип. 18. — С. 96–100.
 27. Ільницька У.В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та механізми його реалізації у демократичному суспільстві // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — Том 9, — №4(35). — Част. 1. — Львів. — 2007. — С. 219-222.

Наукові публікації. Науково-практичні конференції (доповіді) та участь у наукових заходах

 1. Ільницька У.В. Ініціативи ЄС у протидії гібридним інформаційним загрозам у вимірі реалізації політики «Східного партнерства» / У.В. Ільницька // «Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки»: Матеріали Інтернет-конференції. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 24 березня, 2022. — 106 с. — С. 27-31.
 2. Ільницька У.В. Стратегічні комунікації у зовнішньополітичній діяльності Північноатлантичного Альянсу / У.В. Ільницька // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»: Збірник тез доповідей. — Львів: НУ ЛП, 2022. — 173 с. — С. 40-44.
 3. Ільницька У. Іномовлення як комунікативна стратегія медіа-дипломатії сучасних держав у глобальному інформаційному просторі / У. Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»: Матеріали IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 квітня 2022 р.) — Львів: НУ ЛП, 2022. — 200с. – С.
 4. Ільницька У.В. Багатосторонній вимір реалізації комунікативних стратегій ініціативи ЄС «Східне партнерство» / У.В. Ільницька // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи // Матеріали VI Українсько-Польського наукового форуму (27-28 травня 2021, Львів). — Львів-Olsztyn: «Ромус-Поліграф», 2021. — 256 с. — С. 72-78.
 5. Ільницька У.В. Практика реалізації стратегічних комунікацій НАТО в Україні / У.В. Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»: Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 квітня 2021р.,) — Львів, НУ «Львівська політехніка», 2021. — С.11-16.
 6. Ільницька У.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності стратегічних комунікацій у сучасних міжнародних відносинах / У.В. Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»: Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 березня 2020 р.) — Львів, НУ «Львівська політехніка». — С. 62-69.
 7. Ільницька У. Система іномовлення України як механізм реалізації зовнішньополітичної інформаційної стратегії / У.Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 березня 2019 р.) — Львів: НУ ЛП, 2019. — 200 с. — С.161-166.
 8. Ільницька У.В. Культурно-гуманітарне співробітництво України та Республіки Польща як фактор збереження національної та мовно-культурної ідентичності // Cусідство Польщі та України: подолання труднощів у взаємних відносинах / Матеріали V Українсько-польського наукового форуму, присвяченого польсько-українським відносинам та проблемам Європейської інтеграції (23-24 травня 2019, Львів). — Olsztyn-Львів: Інститут політичних наук, 2019. — 180 с. — С. 89-97.
 9. Ільницька У.В. Нормативно-правове забезпечення Європейського інформаційного суспільства / У.В. Ільницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 23 березня 2017 р.). — Львів: НУ ЛП, 2017. — 268 с. — С. 36-43.
 10. Ільницька У.В. Інформаційні стратегії ЮНЕСКО у сучасних процесах глобальних трансформацій / У.В. Ільницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 березня 2018 р.). — Львів: НУ ЛП, 2018. — 252 с. — С. 91–96.
 11. Ільницька У.В. Транскордонний туризм як чинник активізації українсько-польського співробітництва / У.В. Ільницька // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості: Матеріали ІV Українсько-польського наукового форуму (7-8 червня 2018, Львів). — Львів-Olsztyn: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. — 300 с. — С. 215-223.
 12. Ільницька У.В. Іміджева дипломатія у системі зовнішньополітичних інформаційно-комунікативних технологій держави / У.В. Ільницька // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції від 26-27 травня 2013р. / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. — Частина ІІ. — Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013. — 246с. — С. 23-26.
 13. Ільницька У.В. Зовнішньополітичні інформаційно-комунікативні технології держав в умовах глобалізації / У.В. Ільницька / Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна у системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців», Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 25-26 жовтня 2013р. — Львів, Ліга-прес, 2013р., 268с. — С.126-129.
 14. Ільницька У.В. Медіа-рилейшнз як комунікативна технологія формування позитивного іміджу суб’єкта політики // «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» : Збірник наукових праць за матеріалами 5-ої Міжнародної науково-практичної конференції від 25-27 грудня 2012р. (м. Рубіжне, Луганська обл., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля) / за заг.ред. к.філос.н. Журби М.А. — Частина ІІ. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — 352с. — С.16-18.
 15. Ільницька У.В. Транснаціональні корпорації у системі міжнародних відносин: особливості функціонування та напрями взаємодії із національними урядами / У.В. Ільницька / Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету-2012» (18-19 квітня 2012р.). — К.: ВПЦ Київського університету ім. Т. Шевченка, 2012.
 16. Ільницька У.В. Співробітництво України з міжнародними економічними організаціями як механізм реалізації Європейського вектору зовнішньої політики / У.В. Ільницька // «Україна між Заходом і Сходом: проблеми та перспективи геополітичної взаємодії «ЄС-Україна-Митний союз» : Матеріали круглого столу (м. Львів, 12 березня 2013р.) — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2013. — С. 56-61.
 17. Ільницька У.В. Роль ОБСЄ у зміцненні міжнародної стабільності та безпеки / У.В. Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин»: Збірник праць регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 9 квітня 2013р.) — Львів: НУ «Львівська політехніка». — С.128-133.
 18. Ільницька У.В. Принципи інформаційних відносин та види інформації в сучасних демократичних державах / У.В. Ільницька, А.Л. Папікян // Збірник статей 6 Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості», 27 квітня 2012р. — Львів: ЛДУ БЖД, 2012. — С. 210-215.
 19. Ільницька У.В. ЗМІ як структурний компонент демократичної політичної системи та засіб управління соціальними процесами суспільства / У.В. Ільницька, А.Л. Папікян. – Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції, 1 червня 2012 р. / За ред. М.П. Гетьманчука, В.С. Бліхара. — Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2012 — С. 116-121.
 20. Ільницька У.В. Іміджева дипломатія у системі зовнішньополітичних інформаційно-комунікативних технологій держави / У.В. Ільницька // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції від 26-27 травня 2013р. / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. — Частина ІІ. — Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013. — 246с. — С. 23-26.
 21. Ільницька У.В. Зовнішньополітичні інформаційно-комунікативні технології держав в умовах глобалізації / У.В. Ільницька / Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна у системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців, Львів, 25-26 жовтня 2013р. — Львів, Ліга-прес, 2013р., 268 с. — С.126-129.
 22. Ільницька У.В. Зона вільної торгівлі як тип міжнародної інтеграції та стратегічна ціль торгівельно-економічного співробітництва Україна – ЄС / У.В. Ільницька // «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики та перспективи» / Матеріали круглого столу, Львів, 15 листопада 2013 року. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. — 96 с. — С. 61-67.
 23. Ільницька У.В. Саміт «Східного партнерства» (2013р.): результати і перспективи для України та Східноєвропейських держав / У.В. Ільницька // Європеїзація без Європи: оцінка можливостей та загроз для України: Матеріали Регіональної наукової конференції від 12 грудня 2013 року, м. Львів. — Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2014, — 96 с. — С. 36-43.
 24. Ільницька У.В. Політична децентралізація влади: особливості реалізації через зміцнення інституційного потенціалу органів місцевого самоврядування / У.В. Ільницька // Децентралізація влади в Україні: варіанти, можливості, наслідки / Матеріали Регіональної наукової конференції від 21 травня 2014 року. — Львів: НУ ЛП, 2014. — 184 с. — С. 39-45.
 25. Ільницька У.В. Роль ООН у формуванні системи колективної безпеки та вплив організації на політичні процеси у кризовому суспільстві / У.В. Ільницька // Наeковий вісник Ужгородського університету / Серія Політологія. Соціологія. Філософія. — Випуск 1 (18). // Матеріали міжнародної наукової конференції «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ — на поч. ХХІ ст.» від 16-17 жовтня 2014 року, м. Ужгород. — м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 2015. — 242 с. — С. 40-42.
 26. Ільницька У.В. Інтеграційні процеси в азіатсько-тихоокеанському регіоні: особливості, проблеми та тенденції / У.В. Ільницька // Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 23-24 квітня 2015 року, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка». — м. Львів, «ПП Сорока», 2015. — 276 с. — С. 117-122.
 27. Ільницька У.В. Розвиток інформаційної інфраструктури як фактор реалізації європейського вектору зовнішньої політики України / У.В. Ільницька // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 14-16 травня 2015р., м. Львів, Національний Університет «Львівська політехніка» — С. 59-61.
 28. Ільницька У.В. Реформування та стабілізація економіки України через співпрацю з міжнародними організаціями / У.В. Ільницька // Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України: Матеріали Регіональної наукової конференції від 21 жовтня 2014 року, м. Львів. — Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2014. — 192 с. — С. 166-172.
 29. Ільницька У.В. Сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні діяльності зовнішньополітичних органів державної влади у демократичних суспільствах / У.В. Ільницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики: Матеріали Регіональної науково-теоретичної конференції, Львів, 21 травня 2015р. — Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2015. — С. 62-72.
 30. Ільницька У.В. Співробітництво України та республіки Польща у врегулюванні російсько-українського конфлікту / У.В. Ільницька // «Сучасна Україна: конфлікт-трансформація-інтеграція» : Матеріали І Українсько-польського наукового форуму (18-19 грудня, 2015р., Olsztyn). — Olsztyn-Львів: «ПП Сорока», 2016. — 272 с. — С. 65-70.
 31. Ільницька У.В. Інформаційний суверенітет України: проблеми збереження в умовах активізації зовнішньої інформаційної експансії та зростання інформаційних загроз / У.В. Ільницька // «Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний та ціннісний виміри / Матеріали ІІ Українсько-польського наукового форуму (12-13 травня 2016, Львів). — Львів-Olsztyn: «ПП Сорока Т.Б.», 2016. — 484 с. — С. 407-411.
 32. Ільницька У.В. Сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці України / У.В. Ільницька // «Виклики політики безпеки: історія та сучасність»: Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Львів, 16-18 червня 2016 р., Національна Академія Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного (Україна) — Жешувський університет (Республіка Польща)).
 33. Ільницька У.В. Мультимедійна платформа іномовлення UA/TV: нормативно-правові основи функціонування у контексті забезпечення інформаційної безпеки України» / У.В. Ільницька // «Новітні виклики та загрози європейській безпеці» : Матеріали круглого столу (м. Львів, 30 листопада 2015 р.) — Львів: НУ ЛП, 2015. — 88 с. — С. 55-61.
 34. Ільницька У.В. Інформаційно-аналітичні технології у системі міжнародних комунікацій та механізми їх реалізації зовнішньополітичними органами державної влади / У.В. Ільницька // «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики»: Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції (м. Львів, 24 березня 2016р., Національний університет «Львівська політехніка») — Львів: НУ ЛП, 2016. — 146 с. — С. 18-20.
 35. Ільницька У. В. Фемінізація політичної активності та діяльність жіночих партій і об’єднань: теоретико-методологічний та інституційно-процесуальний аспекти / У.В. Ільницька // Політичні партії і вибори: українські та світові практики // Збірник тез наукової конференції (Львів, 8 жовтня 2016 року) — Львів: «Астролябія», 2016. — С. 12-15.
 36. Ільницька У.В. Політична відповідальність уряду та механізми парламентського контролю за функціонуванням виконавчої влади // Матеріали регіональної конференції «Проблеми державотворення в Україні: минуле і сучасне», Львів, 21 травня 2009р. — Львів, 2009. — С. 44-49.

Навчально-методичні публікації та розробки

Підручники та навчальні посібники

 1. Теорія парламентаризму: Навчальний посібник / М.А. Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 392 с.
 2. Дипломатична та консульська служба : навч. посібник / Я.Б. Турчин, О.Н. Горбач, Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 224 с.
 3. Основи теорії міжнародних відносин: навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р. Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 244 с.
 4. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посіб. / П.М. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с.
 5. Геополітика. Військово-політичний аспект: Навчальний посібник. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 343 с.
 6. Соціальна політика: навч. посібн. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома, У.В. Ільницька [та інш.]; заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. — 2-ге вид. випр. і доповн. — Львів : «Новий Світ-2000», 2014. — 318 с.
 7. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.Г. Хоми [ В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. — Львів: Новий Світ, 2014. — 766 с.
 8. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та інш.]. — Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. — 779 с.
 9. Конфліктологія: Словник: поняття, категорії, терміни. — За ред.: М.П. Гетьманчука, П.П. Ткачука. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 205 с.
 10. Політологія: сучасні терміни і поняття: Короткий навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. — 3-тє видання виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. — Львів: Новий Світ — 2000, 2014. — 516 с.
 11. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): Енциклопедичний словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. д. політ. наук Н.М. Хоми. — Львів : «Новий світ – 2000», 2015. — 492 с.
 12. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / М.П. Гетьманчук, П.М. Гетьманчук, У.В. Ільницька, Г.І. Луцишин, Р.Я. Пасічний, Я.Б. Турчин — Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 272 c.
 13. Соціологія: терміни і поняття. Навчальний словник-довідник / За загальною редакцією В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. Пачковський, О.І. Пташник-Середюк та ін.]. — Львів: «Новий Світ – 2000», 2018 р. — 502 с.
 14. Актуальні питання сучасної політики: словник-довідник для працівників ОВС / за ред. проф. М.П. Гетьманчука. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 188 с.
 15. Соціологія: Курс лекцій // Укладачі Ільницька У.В., Папікян А.Л., Палійчук В.В., Стадник В.В., Турчин Я.Б. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 95 с.
 16. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни. — 2-ге видання, доповнене // В.С. Бліхар, М.А. Бучин, М.П. Гетьманчук, У.В. Ільницька, І.П. Карий, З.Й. Куньч, В.П. Ортинський, П.П. Ткач, Я.Б. Турчин, О.І. Сивак, Л.П. Шлемкевич — Львів, 2008. — 314 с.

Електронні навчально-методичні комплекси

 1. Ільницька У.В. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні організації» / У.В. Ільницька, Р.Я. Пасічний // Сертифікат №00768 // [Електронний ресурс] Адреса розміщення: [[1]].
 2. Ільницька У.В. Електронний навчально-методичний комплекс «Зв’язки з громадськістю та мова дипломатичного спілкування (практикум), Ч.1. / У.В. Ільницька, Р.Я. Пасічний // Сертифікат № 01200 // [Електронний ресурс] — Адреса розміщення: [[2]] Номер та дата реєстрації : Е 41-184-140 /2015 від 08.06.2015 р.
 3. Ільницька У.В. «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» для студентів спеціальності 6.030201 «Міжнародні відносини» : електронний навчально-методичний комплекс. — Адреса розміщення: [[3]] // Укладачі — к.політ.н., доц. Ільницька У.В., к.політ. наук, ст. викладач Пасічний Р.Я. Рецензенти — проф. Луцишин Г.І., доц. Демчишак Р.Б.).

Навчально-методичні розробки

 1. Політологія: Плани і методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» Укладачі: Бучин М.А., Демчишак Р.Б., Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Івасечко О.Я., Ільницька У.В., Кукарцев О.В., Луцишин Г.І., Пасічний Р.Я., Тишкун Ю.Я., Турчин Я.Б. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. — 24 с.
 2. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Міжнародні відносини») / Укл.: Дорош Л.О., Івасечко О.Я., Ільницька У.В., Кукарцев О.В., Турчин Я.Б., Яремко Г.В. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 65 с.
 3. Комунікативна діяльність у міжнародних відносинах: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» /денної та заочної форм навчання / Укл.: Ільницька У. В. — Львів: Національний Університет «Львівська політехніка», 2021. — 41 с.
 4. Сучасні тенденції міжнародних відносин: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030201 — «Міжнародні відносини» денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» / [Укладачі: Бучин М.А., Дорош Л.О., Ільницька У.В., Турчин Я.Б.]. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. — 24 с.
 5. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: Плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 8.03020101 – «Міжнародні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» / Уклад.: Ільницька У.В. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. — 22 с.
 6. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укл. : Ільницька У.В. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. — 20 с.
 7. Ільницька У.В. Практикум з політичної комунікації: Плани та методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», спеціалізації «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» другого рівня вищої освіти «магістр». 2018 — Львів, НУ «Львівська політехніка». 2018 – 32 с.
 8. Історія політичних (правових, економічних) вчень у персоналіях: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / Укл.: О.О. Волинець, У.В. Ільницька, Р.Я. Пасічний. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 60 с.
 9. Зв’язки з громадськістю: плани і методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» / У.В. Ільницька. — Львів, 2013. — 30 с.
 10. Організація та проведення практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи: Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» / [Укладачі: Бучин М.А., Дорош Л.О., Ільницька У.В., Турчин Я.Б., Івасечко О. Я., Лемко Ю. Р.]. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 32 с.

Участь у наукових проектах

 • Участь у міжнародному проекті «МІЖНАРОДНІ КІБЕР-ВІДНОСИНИ: НОВА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ» (19 травня-5 вересня 2018р., Вроцлав, Вроцлавський університет, Відділ міжнародних проектів IASHE (Республіка Польща) (СЕРТИФІКАТ №S/2018–0042).
 • Дослідницький проект в рамках Гранту Вишеградського фонду за 2018-2019 рр. «State policy on national minorities rights protection: experience of Visegrad Group countries»: дослідницький проект, фінансований в рамках гранту Вишеградського фонду за 2018-2019 рр. («Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи») // [[4]] _ Реєстраційний номер Заявки: Project ID #/Title: 21830109 «State policy on national minorities rights protection: experience of Visegrad Group countries.
 • Міжнародний індивідуальний Грант : Ільницька У.В. Трансформація політичних партій етнічних меншин у посткомуністичній Європі: Угорська меншина в Словаччині та Албанська меншина в Македонії (The aim of our study is to compare the study of the transformation of ethnic minority political parties in post-communist Europe: the Hungarian minority in Slovakia and the Albanian minority in Macedonia). Програма_Visegrad Grants. Реєстраційний номер заявки _ 22120184. // [[5]] (Application ID #22120184 successfully submitted // no reply@visegradfund.org <noreply@visegradfund.org>).

Навчально-методичні публікації та розробки

Підручники та навчальні посібники

 • Теорія парламентаризму: Навчальний посібник / М.А. Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 392 с.
 • Дипломатична та консульська служба : навч. посібник / Я.Б. Турчин, О.Н. Горбач, Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 224 с.
 • Основи теорії міжнародних відносин: навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р. Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с.
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посіб. / П.М. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с.
 • Геополітика. Військово-політичний аспект: Навчальний посібник. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 343 с.
 • Соціальна політика: навч. посібн. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома, У.В. Ільницька [та інш.]; заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. — 2-ге вид. випр. і доповн. — Львів : «Новий Світ-2000», 2014. — 318 с.
 • Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.Г. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. — Львів: Новий Світ, 2014. — 766 с.
 • Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та інш.]. Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. — 779 с.
 • Конфліктологія: Словник: поняття, категорії, терміни. – За ред.: М.П. Гетьманчука, П.П. Ткачука. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 205 с.
 • Політологія: сучасні терміни і поняття: Короткий навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. — 3-тє видання виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б.Турчин, Н.М. Хоми. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. — Львів: Новий Світ — 2000, 2014. — 516 с.
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): Енциклопедичний словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. д. політ. наук Н.М. Хоми. — Львів : «Новий світ – 2000», 2015. — 492 с.
 • Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / М.П. Гетьманчук, П.М. Гетьманчук, У.В. Ільницька, Г.І. Луцишин, Р.Я. Пасічний, Я.Б. Турчин — Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 272 c.
 • Соціологія: терміни і поняття. Навчальний словник-довідник / За загальною редакцією В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. Пачковський, О.І. Пташник-Середюк та ін.]. — Львів: «Новий Світ – 2000», 2018 р. — 502 с.
 • Актуальні питання сучасної політики: словник-довідник для працівників ОВС / за ред. проф. М.П. Гетьманчука. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 188 с.
 • Соціологія: Курс лекцій // Укладачі Ільницька У.В., Папікян А.Л., Палійчук В.В., Стадник В.В., Турчин Я.Б. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 95 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни. – 2-ге видання, доповнене // В.С. Бліхар, М.А. Бучин, М.П. Гетьманчук, У.В. Ільницька, І.П. Карий, З.Й. Куньч, В.П. Ортинський, П.П. Ткач, Я.Б. Турчин, О.І. Сивак, Л.П. Шлемкевич — Львів, 2008. — 314 с.

Вибрані публікації

 1. Теорія парламентаризму [Текст] : Навчальний посібник / М.А. Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 392 с.; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2011. — 388 с. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр. наприкінці лекцій. — ISBN 978-617-607-070-2.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ Ільницької У. В.

Керівництво науковою роботою аспіранта

 • Качана Олега Степановича та підготовка до захисту дисертації за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» Демографічні детермінанти політичного процесу: конфліктогенний вимір (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.).

Інформація про підвищення кваліфікації/стажування

Стажування (2022)

 • Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра Країнознавства і міжнародного туризму Факультету міжнародних відносин. Термін стажування — 1 лютого — 15 березня 2022 р.

Згідно з індивідуальною Програмою стажування, тема підвищення кваліфікації: «Сучасні стратегічні комунікації та інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: глобальний та регіональний вимір».

Довідка №704-У від 25 березня 2022 року, видана Львівським національним університетом імені Івана Франка. обсяг 6 кредитів ЄКТС, 180 год.

Стажування (2017)

 • Львівський Національний університет ім. Івана Франка. Кафедра теорії та історії політичної науки. Термін стажування — 3 квітня – 3 червня 2017 р.

Тема: «Запозичення науково-педагогічного досвіду, вдосконалення професійних педагогічних навичок та педагогічної майстерності».

Документи, що підтверджують стажування:

 1. Довідка від 09.06.2017 р. №2680-80-В, видана ЛНУ ім. І. Франка;
 2. Звіт про стажування, Затверджений на засіданні кафедри політології та міжнародних відносин НУ «Львівська політехніка» від 06.06.2017р. Протокол №21.

Програма підвищення кваліфікації

 • Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти».

Навчальний курс «Майстерність педагогічного спілкування». Автор / викладач курсу: Дольнікова Любов Василівна. Сертифікат: ПК №02071010 / 000615 – 21. Обсяг навчання: 30 год (1кредит ЄКТС). Терміни навчання: 01–26.11.2021 р.

Тренінг з підвищення кваліфікації

 • «Міжнародні освітні програми та проекти» (частина 1) (8 тренінгів, 0,5 кредити ECTS) // Центр міжнародної освіти НУ «Львівська політехніка» (Center for International Education Lviv Polytechnic National University. — жовтень 2021 р. — січень 2022 р.

Курси іноземної мови (англійська)

 • Лінгвістично-освітній центр Національного університету «Львівська політехніка» (вересень-грудень 2021 р. — січень 2022 р). // [[6]] // Обсяг 70 год. / 2 кредити ЄКТС. Викладач Турянська Катерина Юріївна.

Підвищення кваліфікації

 • Підготовка до акредитації ОНП 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» // Керівник Гелеш Анна.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів, 4-й корпус, кімната 314

Тел. +38 (032) 258-21-89, (097) 261-42-44

Email: Uliana.V.Ilnytska@lpnu.ua, iuv11@i.ua