Івасечко Ольга Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івасечко Ольга Ярославівна
Івасечко.jpg
к. пол.н., доцент
Дата народження 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Галузь наукових інтересів Історія та теорія української політичної науки; концепції відродження та шляхи розбудови української державності у теоретичній спадщині вітчизняних науковців та діячів національного відродження кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор політичних наук, доцент Турчин Ярина Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра політології та міжнародних відносин

Івасечко Ольга Ярославівна — кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася у 1983 р.

У 2006 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Факультет міжнародних відносин, кафедра Країнознавства та міжнародного туризму. Здобула ступінь магістра «Політолог-міжнародник. Перекладач».

У 2008–2011 рр. навчалась в аспірантурі у Національному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі політології.

У Національному університеті «Львівська політехніка» працює з 2011 р. по цей час на Кафедрі політології та міжнародних відносин.

З грудня 2007 р. асистент кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2018 р. на посаді доцента кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка».

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Дисертаційне дослідження на тему: Державотворчі ідеали Ростислава Лащенка : політико-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Івасечко Ольга Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2012. — 196 с.

Науковий керівник: доктор політичних наук, доцент Турчин Ярина Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає

 • Соціальна політика
 • Європейський Союз у міжнародних відносинах

Наукові інтереси

 • Історія та теорія української політичної науки
 • Європейська інтеграція
 • Соціальна політика
 • Енергетична безпека
 • Концепції відродження та шляхи розбудови української державності у теоретичній спадщині вітчизняних науковців та діячів національного відродження кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.

Вибрані публікації

 1. Від автономії до самостійності : ідея федералізму в теоретичних працях вітчизняних учених демократично-народницького напряму (міжвоєнний період) / О. Івасечко // Укр. нац. ідея : реалії та перспективи розв. : [зб.наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 21. — С. 18–25. — Бібліогр. : 12 назв.
 2. Внесок Ростислава Лащенка у розвиток української політико-правової думки / О. Я. Івасечко // Актуальні проблеми політології : матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення каф. політол. Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 23 листоп. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук. — Л., 2009. — С. 23–30. — Бібліогр. : 8 назв.
 3. Громадсько-політична діяльність Ростислава Лащенка в еміграції / О. Івасечко // Друга міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації» : тези доп., 18-20 черв. 2008 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою. — Л., 2009. — С. 53–55. — Бібліогр. : 7 назв.
 4. Наукова діяльність українських вчених-емігрантів в міжвоєнний період: народницько-демократичний напрямок / О. Івасечко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. HSS-2009, 14-16трав. 2009 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 141–142. — Бібліогр. : 7 назв.
 5. Р. Лащенко про значення «Руської правди» в політико-правовому розвитку українського народу / О. Івасечко // Проблеми державотворення в Україні : минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 37–44. — Бібліогр. : 5 назв.
 6. Ростислав Лащенко про конституційні засади розбудови УНР / О. Івасечко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали V Міжнар. наук. конф., 15–16 листоп. 2008 р., Житомир / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2009. — С. 223–229. — Бібліогр. : 10 назв.
 7. Р. Лащенко про роль мови, освіти та культури у розв’язанні проблем українського державотворення / О. Івасечко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали II Міжнар. конф. молодих вчен. HSS-2010, Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 184–185. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр. : 5 назв.
 8. Р. Лащенко : теоретичне осмислення ідеї народоправства / О. Івасечко // Укр. нац. ідея : реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип. 22. — С. 22–28. — Бібліогр. : 8 назв.

Монографії

 1. Rosłoń D. Partnerstwo wschodnie w polityce zagranicznej Polski = Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі : колективна монографія / D. Rosłoń, Y. Turchyn, O. Ivasechko. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 176 c. (Рослонь Д.)
 2. «Перспективи розвитку ініціативи ЄС «Східне партнерство» в умовах сучасних геополітичних викликів». Турчин Я.Б., Івасечко О.Я., Цeбенко O.O., Cухорольська І.Ю., Рослонь Д. Т. : — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. — 224 c.

Розділи колективних монографій

 1. Івасечко О.Я. Ключові дискусії та перспективи сучасних оборонних ініціатив Європейського Союзу / О.Івасечко, Леся Дорош // Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy — przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach : колективна монографія / Я.Б. Турчин, Н.С. Вовк, Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко, M. Łopata, Л.В. Харчук. — Olsztyn: Zaklad Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2019. — 242 c. (Вовк Н.С., Лопата М.О.).
 2. Ольга Івасечко. Позиція Польщі щодо середземноморської кризи біженців : досвід для України / Ольга Івасечко, Олександр Коваль // Partnerstwo Polsko-Ukrainsie. Bezpieczenstwo. Polityka. Spoleczens two. / Pod redakcja Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewkiego, Yaryny Turchyn, Kamila Sygidusa. — Instytut Nauk Politycznych Universytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017. — C. 75–83.
 3. Івасечко О. «Майбутнє європейської безпеки : можливості та загрози функціонування ОБСЄ (у контексті конфлікту на Сході України) / Івасечко О.Я. // Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska», Olsztyn-Lwów 2016, Wydawnictwo «Sroka». — Ss. 49–65.
 4. Івасечко О.Я. Особливості співвідношення парадипломатії та сепаратизму в сучасних міжнародних процесах / Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. // Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska : teoria, praktyka i nowe możliwości. — Львів-Ольштин : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. — 160 с. — С.11–23.
 5. Івасечко О.Я. (2022). Нова оборонна стратегія ЄС «Стратегічний Компас» як відповідь на сучасні гібридні загрози / О.Я. Івасечко, О.О. Цебенко // The security architecture of European and Euro-Atlantic spaces : Scientific monograph [science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach, O. Tsebenko]. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 267 p. С. 91–105.

Навчальні посібники

 1. Дорош Л. О. Зовнішня політика України : навчальний посібник / Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 348 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) (рекомендовано методичною комісією — №52 від 19.11.2020 р.).
 2. Турчин Я. Б. Дипломатична та консульська служба : підручник / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 332 с.
 3. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М.П. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с.
 4. Основи теорії міжнародних відносин : Навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р. Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 244 с.

Статті, що опубліковані у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of science

 1. Dorosh Lesia, Ivasechko Olga.  The UN Security Council permanent members’ veto right reform in the context of conflict in Ukraine // Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). — 2018. — Vol. 12, iss. 2. — P. 157–185. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (EBSCO, SciVerse SCOPUS).
 2. Turchyn Yaryna, Ivasechko Olga.  The legal tradition of the Ukrainian people as the basis of state-political system in the state-building ideals of Rostyslav Lashchenko // Studia Warmińskie. — 2018. — T. 55. — S. 235–246. 0,58 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 3. Ivasechko Olga, Zdoroveha Maryana. Official position of Vatican concerning the responsibility for the global problem of climate change // Studia Warmińskie. — 2018. — T. 55. — S. 147–157. 0,58 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 4. Dorosh L., Turchyn J., Ivasechko O. Comparative analysis of the hybrid tactics application by the Russian Federation in conflicts with Georgia and Ukraine // Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). — 2019. — Vol. 13, iss. 2. — P. 48–73. 1,16 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 5. Dorosh Lesia, Ivasechko Olga, Nocoń ***  Jarosław. PESCO as the modern defence initiative of the European Union: positions of Western European countries vs positions of Eastern European countries // European Journal of Transformation Studies. — 2020. — Vol. 7, №2. — P. 128–141. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 6. Dorosh Lesia, Ivasechko Olga. The OSCE institutional and operational possibilities in the modern conflict resolution (by example of the activity of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine) // Security and Human Rights. — 2020. — Vol. 30 (1–4). — P. 1–22. 0,98 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index?).
 7. Turchyn Ya.B., Ivasechko O.Ya., Tsebenko O.O. (2022). «The energy dimension of the EU EaP initiative in resrtructuring Europes security architecture». «Lithuanian Annual Strategic Review». Volume 19, Issue 1. 2022. — Р. 99–136.
 8. Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn, Olha Ivasechko (2022). «Legal Framework for Regulation of Labor Migration From Ukraine to the Republic of Poland in the Conditions of COVID-19». "Prawo i Więź&quot ;. Nr 2 (40). (2022). P.143–163. [[1]].
 9. Turchyn Ya., Ivasechko O. Serhiy Shelukhin’s theory of the Celtic origin of Ukraine-Rus’. Echa Przeszłości. 2021. № 22/1. P. 9–27. (Scopus).
 10. Tsebenko Oleh, Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Holoshchuk Roman. EU digital market: the future of Eastern Partnership // CEUR Workshop Proceedings. — 2022. — Vol. 3296: Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in digital Humanities (SCIA-2022), Lviv, Ukraine, October 20, 2022. — С. 4–17. 0,62 ум.д.ар. (ПМВ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Цебенко О.О.) (SciVerse SCOPUS).

Статті, що опубліковані у фахових виданнях

 1. Дорош Л.О., Івасечко О.Я. Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.) // Humanitarian Vision. — 2017. — Vol. 3, №1. — P. 19–24. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Івасечко О. Я.) (Index Copernicus International).
 2. Івасечко О.Я., Коваль* О.В. «Брексіт» як новітня загроза цілісності Європейського Союзу: економічні та соціальні наслідки // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2017. — Вип. 17. — С. 136–143. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Івасечко О.Я.) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International, РИНЦ).
 3. Ivasechko O., Khar O.Y. Union for the Mediterranean: features of the functioning and prospects of development // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2018. — №1 (37). — С. 12–17. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Кручініна О.Ю.) (Index Copernicus International).
 4. Ivasechko O., Zdorovega M. The matrix of the swot-analysis to the osce functioning in the context of the conflict in the east of Ukraine // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2017. — Вип. 18. — С. 240–248. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ- 4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Івасечко О. Я.) [н.к. — Здоровега М.В.] (ACM Digital Library, Index Copernicus International, РИНЦ).
 5. Ivasechko Olha, Mazur * Kateryna. Modern energy transportation projects in the context of European energy security protection // Humanitarian Vision. — 2018. — Vol. 4, №1. — P. 15–20. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International).
 6. Івасечко О.Я., Здоровега М.В. Криза політики мультикультуралізму в Європі : причини та наслідки // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2017. — Вип. 19. — С. 141–150. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Івасечко О.Я.) [н.к. — Здоровега М.В.] (Index Copernicus International, РИНЦ).
 7. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. Дипломатія без дипломатів: концептуальні засади парадипломатичної діяльності // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2018. — Вип. 21. — С. 275–284. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 8. Ivasechko Olga, Lapiy Bohdana. Threats and challenges to the Visegrad Four energy security in the context of the «Nord Stream-2» gas pipeline realization: determinants for Ukraine // Humanitarian Vision. — 2019. — Vol. 5, №1. — P. 30–35. 0,27 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Лапій Б. В.) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International).
 9. Ivasechko Olga, Turchyn Yaryna. The conspiracy conception of world jihad as an instrument for the islamization of Europe // Humanitarian Vision. — 2019. — Vol. 5, №2. — P. 8–13. 0,27 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 10. Івасечко О.Я., Мазур* К.Я. Ключові вектори співпраці Ірану та ЄС в енергетичній сфері в контексті виходу США з «ядерної угоди» : фактор транспортування енергоносіїв // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2019. — Вип. 24. — С. 260–267. 0,4 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International).
 11. Турчин Я.Б., Івасечко О.Я. Кліматична дипломатія як складова «м'якої сили» сучасних держав : міжнародний досвід та українські перспективи // Humanitarian Vision. — 2018. — Vol. 4, №2. — P. 20–25. 0,27 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 12. Івасечко О.Я., Здоровега М.В. Специфіка діяльності міжнародних неурядових організацій щодо забезпечення принципу гендерної рівності : досвід для України // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2020. — Вип. 27. — С. 116–126. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 13. Івасечко О.Я., Лівіцька* М.О. Міжнародний режим нерозповсюдження бактеріологічної зброї : проблеми функціонування // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2019. — Вип. 26. — С. 108–113. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Google Scholar, Index Copernicus International).
 14. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. Енергетична безпека ЄС та країн Балтії в умовах полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації // Humanitarian Vision. — 2020. — Vol. 6, №1. — P. 1–6. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 15. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. «Кліматичні страйки» як інструмент впливу громадськості на вирішення глобальної проблеми зміни клімату // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2020. — Вип. 27. — С. 162–172. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 16. Турчин Я.Б., Івасечко О.Я. Пандемія Covid -19 як виклик українським трудовим мігрантам в Польщі // Humanitarian Vision. — 2020. — Vol. 6, №2. — P. 29–33. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International?).
 17. Івасечко О.Я., Мазур К.Я. Порядок денний публічної дипломатії Європейського Союзу // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. — 2020. — Вип. 28–29. — С. 189–200. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 18. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. Концептуальні засади та особливості реалізації сучасної зовнішньої політики Данії // Регіональні студії. — 2020. — №22. — С. 64–70. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 19. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б. Countries Of The South Caucasus In The Focus Of The Eastern Policy Of The European Union // «Політичне життя». — №4. — 2020. — С. 108–114. 0,5 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 20. Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna. NATO’s role inensuring energy security in the conditions of changes in the global energy landscape // Humanitarian Vision. — 2021. — Vol. 7, №2. — P. 1–7. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 21. Ivasechko Olha. Housing situation of Ukrainian labor migrants in Lodz // Newsletter Center of Migration Studies University of Lodz. — 2021. — №6 (15). — P. 2–7. 0,27 ум.д.ар. (ПМВ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 22. Івасечко О.Я., Мельник* Б.П. Стратегія кліматичної політики «Green Deal» : особливості імплементації в ЄС та Україні // Регіональні студії. — 2021. — №26. — С. 43–48. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. — Івасечко О.Я.].
 23. Ivasechko O.Ya., Martsikhiv Kh.R., Kovalchuk A.Ye. Covid-19 Pandemic As A Challenge To Cultural Cooperation Between Ukraine And The Eu : Peculiarities And Prospects// Регіональні студії. — 2021. — №27. — С. 83–87. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 24. Івасечко О.Я., Турчин Я.Б., Виклики для співпраці держав-учасниць формату Бухарестської дев'ятки в умовах еволюції безпекових загроз на східних кордонах НАТО Humanitarian Vision. — 2022. — Vol. 8, №1. — P. 7–12. . 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. — Івасечко О.Я.] (Index Copernicus International?).
 25. Turchyn Ya.B., Ivasechko О.Ya., Yurynets О.В., (2022) Improving the effectiveness оf the implementation of the Eastern Partnership initiative in Ukraine. «Політичне життя». №1. Р. 145–153.
 26. Turchyn Ya.B., Ivasechko O.Ya., Tsebenko O.O. (2022). Problems аnd рrospects for ensuring energy security in partner countries of the EU’s Eastern Partnership Initiative. «Регіональні студії». №29. С. 146–153.
 27. Івасечко О.Я., Іванишин Х.І. Спільна політика ЄС щодо освоєння космосу : проблеми імплементації. «Регіональні студії». №29. С. 133–140.
 28. Astramowicz-Leyk, T. and Turchyn, Y. and Ivasechko, O. (2022) «A Theoretical Modelling of International Migration on the Explanation of the Nature and Motives of Labour Migrants From Ukraine to Poland». Studia Europejskie — Studies in European Affairs, 2/2022, pp. 47–73. DOI: 10.33067/SE.2.2022.4.
 29. Івасечко О.Я., Мартиненко Б.О. (2022) Особливості та перспективи співробітництва країн Вишеградської четвірки та України: безпековий вимір. «Регіональні студії». №30. С. 146–154.
 30. Івасечко О.Я., Орлов С.Ю. (2022) Культурний вимір «гострої сили» у зовнішній політиці держав : інструменти та їх застосування. «Регіональні студії». №30. С. 155–161.
 31. Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Tsebenko Oleh, Zabavska Khrystyna, Kasha Lidiia. European Union green energy : risks and opportunities for Ukraine (researh article) // Humanitarian Vision = Гуманітарні візії. — 2022. — Vol. 8, №2. — P. 1–7. 0,31 ум.д.ар. (ПМВ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Цебенко О.О., Забавська Х.Ю.).

Методичні розробки 2021–2022 рр.

 1. Соціальні стандарти країн ЄС: плани і методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». / Укладачі : Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Лукач Н.М., Луцишин Г.І., Пасічний Р.Я., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О., — Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2021. — 64 с.
 2. Енергетична безпека у міжнародних відносинах : Плани та методичні вказівки до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Лемко Ю.Р., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 58 с.
 3. Енергетична безпека у міжнародних відносинах : Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Луцишин Г.І., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 52 с.
 4. Зовнішня політика України. Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Луцишин Г.І., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 52 с.
 5. «Методичні рекомендації до викладання навчального курсу «Ініціатива ЄС Східне партнерство : можливості для України» із застосуванням інтерактивних методів навчання для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» — 2022 — 87 с.

Участь у наукових проектах

 • Грант від Президента України на проведення наукових досліджень Ф75/195-2018 (Сухорольська І.Ю. Турчин Я.Б. «Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені»).
 • Грант Жан Моне модуль : «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України». 619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (2020–2023 рр.).
 • Учасник команди Кафедри Жан Моне — EU&STS «Європейські студії для технічних спеціальностей в Національному університеті «Львівська політехніка» — 101047462 — EUSTS — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (2022–2025 рр.).
 • У 2022 році реалізовано проєкт у рамках NAWA PROM.
 • У 2021 році отримала нагороду імені І. Виговського.

Участь у науково-практичних конференціях та круглих столах

 • Участь в міжнародній конференції Konferencja KBnM PAN Gdańsk 2021 (Гданск, 17 вересня 2021 р.) 2. Olga Ivasechko, Yaryna Turchyn, Sytuacja mieszkaniowa ukraińskich migrantów zarobkowych w Łodzi i województwie łódzkim.
 • Участь у 25 щорічній міжнародній конференції асоціації центрально-європейської політичної науки «Виклики демократії: політичні процеси Центральної та Східної Європи» тема доповіді: «Динаміка демократизації країн-адресатів ініціативи ЄС Східне партнерство»: м. Ольштин, 17–19 листопада 2021 р.
 • Участь в рамках круглого столу «Регіональний вимір ініціативи ЄС Східне партнерство: виклики, досягнення та перспективи»: Івасечко О.Я. тема доповіді: «Загрози миру та безпеці в регіоні Східного партнерства за даними «Normandy Index» у 2021 році: кейс України» (Львів, 7 грудня 2021 р.)
 • VI українсько-польський науковий форум (27-28 травня, Львів, 2021 р.) «Республіка Молдова у фокусі східної політики ЄС».
 • VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 21 квітня 2021 р.). «Теоретичне моделювання міграційної політики: показові практики їх застосування».
 • VIІ українсько-польський науковий форум (травень, Львів, 2022 р.) «Нова оборонна стратегія ЄС «Стратегічний компас» як відповідь на гібридні загрози».
 • IX Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 21 квітня 2022 р.). Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики. Тема доповіді: Івасечко О.Я., Здоровега М. «Стратегічна автономія» ЄС: основні підходи до розуміння та позиції держав-членів Об’єднання.
 • Інтернет-конференція «Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки». Тема доповіді: Івасечко О.Я., Здоровега М.В. Новітні безпекові трансформації та способи протидії викликам Східного партнерства.
 • Участь у VІ Міжнародній науковій конференції (Львів, 16 грудня 2022 р.). — Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Тема доповіді: Energy security of Eastern Partnership countries and EU in the context of the 2022 Russian-Ukrainian war.
 • Участь у CEUR Workshop Proceedings. — 2022. Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities (SCIA-2022), Lviv, Ukraine, October 20, 2022. Тема доповіді: «EU digital market: the future of Eastern Partnership».
 • Взяла участь в онлайн-вебінарі організованого польськими науковцями на тему «Криза біженців на східному кордоні ЄС», Республіка Польща. квітень 2022.
 • «9-а Міжнародна наукова конференція зі сталого розвитку в енергетиці та навколишньому середовищі та міжнародне науково-педагогічне стажування». — 16.05–30.07.2022 р. Тема доповіді : «The European Green Deal: shaping the future of the Eastern Partnership».

Стажування та підвищення кваліфікації

 • З 19 жовтня до 19 грудня 2020 року стажувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань у галузі міжнародних відносин (180 годин / 6 кредитів ECTS).
 • Стажувалася в Інституті політичних наук у Вармінсько-Мазурському університеті у Ольштині у рамках Нагороди ім. Івана Виговського з 01.02–02.04.2021 р.
 • Стажувалася в Центрі міграційних студій Лодзького університету у рамках Нагороди ім. Івана Виговського з 15.04–15.06.2021 р. (онлайн).
 • Пройшла наукове стажування в Інституті політичних наук у Вармінсько-Мазурському університеті м. Ольштині з 14.11–28.11.2021 р. (онлайн) (70 годин).
 • Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103960 Літературний твір науково-освітнього характеру «EU Eastern partnership initiative: opportunities for Ukraine» (EaP initiative).
 • Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на Літературний твір науково-освітнього характеру «Європейські студії для технічних спеціальностей в Національному університеті «Львівська політехніка».
 • Підвищення кваліфікації у рамках проєкту Жана Моне «European Integration of Ukraine in Industry 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (114 годин).
 • Успішно закінчила курс Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг та отримала Сертифікат НАЗЯВО від 27.10.2021 р.
 • Пройшла міжнародне науково-освітнє стажування «Стратегія розумної спеціалізації. Досвід Естонії». (15 годин — 0, 5 кредиту) — (Естонія, Таллінн 2021 р.).
 • Пройшла курс підвищення кваліфікації на онлайн платформі Prometheus «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» (обсяг — 15 год., 0,5 кредиту ЄКТС). Організатори: спільнота українських освітян «EdCamp Ukraine», громадська організація «Смарт освіта», Міжнародний фонд «Відродження».
 • Взяла участь у дистанційному семінарі «9-а Міжнародна наукова конференція зі сталого розвитку в енергетиці та навколишньому середовищі та міжнародне науково-педагогічне стажування». Організатори: Державний економіко-технологічний університет Україна, Резекненська академія технологій Латвії, Університет «Зелена Ґора», Польща, «YTL Energy & Engineering Ltd», Туреччина.
 • Успішність пройденого курсу та підвищення компетенції засвідчує сертифікат від 30.07.2022 р. (обсяг — 180 год. — 6 кредитів). Термін проходження курсу — 16.05–30.07.2022 р.

Включена до редакційного колегії закордонного наукового журналу «Copernicus Political and Legal Studies».

Відповідальна за захисти PHD в Інституті гуманітарних та соціальних наук.

Дисципліни

 • ЄС у міжнародних відносинах
 • Регіональна політика та інтеграція
 • Енергетична безпека у міжнародних відносинах
 • Соціальні стандарти країн ЄС
 • Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України
 • Енергетичні тренди ЄС: досвід для України

Керівництво роботою студентів

 • Лапій Б. (МВМВ-21) ІІІ місце на ІI етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019 р.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019 р.).
 • Вовк А. Тема доповіді: «Екоактивізм як сучасний тренд міжнародних відносин» при підготовці робіт на Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми», де отримала Гран-прі та Сертифікат (2019 р.).
 • Тріфонова Ю.А. Тема доповіді: «Ядерна програма Російської Федерації як загроза глобальній безпеці» при підготовці робіт на Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» (2020) р., де отримала 2 – місце та Сертифікат.
 • Мазур К. — керувала роботою студентки, яка зайняла І місце на ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» / «Нові ідеї. Нові можливості.
 • Бондар Т. — Гран-прі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-популярних есе «Трансформація світової системи» — 2022 рік.
 • Коротюкова А. — ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських науково-популярних есе «Трансформація світової системи» — 2022 рік.
 • Орлов С. — І місце «Досвід ЄС у протидії поширення дезінформації: кращі практики для України» — 2022 р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2022 р.).
 • Мельник Б. — І місце «Стратегія кліматичної політики «GREEN DEAL» особливості імплементації в ЄС та в Україні» — 2022 р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2022 р.).

Опонування дисертацій

 • Тарнавського О.Р. на тему: «Концептуальні засади та дискурс євроскептицизму в сучасній політичній теорії і практиці» 28 грудня 2018 р. м. Чернівці
 • Сенюк Ю.Я. на тему: «Соціалконструктивізм у дослідженні європейських інтеграційних процесів» 6 березня 2019 р.
 • Нагорняка І.М. на тему: «Політика сусідства у відносинах ЄС з державами-учасницями ініціативи Східного партнерства» 27 березня 2019 р.
 • Сичов В.В. на тему: «Євроінтеграційний вимір міграційної політики Королівства Швеція» 26.03.2021 р.
 • Могильницька К.О. на тему: «Партнерство України з країнами Балтіі: безпековий та інформаційний аспекти» 04.06.2021 р.

Участь у роботі спеціалізованих разових рад із захисту дисертацій

Шифр спеціалізованої разової ради

 1. ДФ 35.052.012
 2. ДФ 35.052.019
 3. ДФ 26.001.162

Інше

 • Член редакційної колегії журналу «Регіональні студії» «Ужгородський національний університет»
 • Член редакційної колегії журналу — Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії — це збірник наукових праць, у якому висвітлено актуальні проблеми методології політичних та філософських наук
 • Член редакційної колегії журналу — Журнал «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з економічних та політичних наук спеціальності

Посилання SCOPUS AUTHOR ID

[[https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=c76249ec0c6a2efffab5394c395fdf40&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME %28IVASECHKO]].

ORCID: 0000-0003-2141-3309

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрея 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314

Tел. +38 (032) 258-21-89

E-mail: Olha.Y.Ivasechko@lpnu.ua